PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Aktuálne témy v mzdovej učtárni v IV. Q roku 2022


Lektor

  Ing. Pavol Kukučka

 • špecialista na mzdovú, odvodovú a pracovnoprávnu problematiku

Termín

  28. 11. 2022 - zmena termínu z 23. 11. 2022

 • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  66,00 EUR s DPH
  (55,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

 • uzávierka prihlášok 25. 11. 2022

ďalšie informácie


Popis webinára

Týmto podujatím nadväzujeme na tradíciu pravidelných štvrťročných seminárov vedených obľúbeným lektorom - Ing. Pavlom Kukučkom, na ktorých mzdoví účtovníci a personalisti získajú aktuálne informácie o novinkách súvisiacich s ich pracovnými povinnosťami.

Tento webinár bude vysielaný zo sídla Akadémie Plus vo Zvolene prostredníctvom internetovej platformy ZOOM. Ak máte záujem zúčastniť sa prezenčnej formy tohto podujatia (klasické školenie "naživo" s lektorom a ďalšími účastníkmi), prihlásiť sa môžete na tomto mieste: prezenčný seminár Aktuálne témy v mzdovej učtárni v IV. Q roku 2022 konaný 23. 11. 2022 na Akadémii Plus .


Program webinára

 1. Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluva VS a ŠS na rok 2022 - čo ešte zostalo ?
  • odmena 500 eur
  • jeden deň pracovného voľna do konca decembra 2022
 2. Zákonník práce - účinnosť od 1. 11. 2022
  • transpozícia smernice EU 2019 / 1152 a smernice EÚ 2019 / 1158
  • doručovanie – úložná doba
  • trvanie pracovného pomeru
  • podstatné náležitosti pracovnej zmluvy
  • skúšobná doba – doba určitá
  • prechod na inú formu zamestnania
  • úmrtie zamestnanca – odstupné, odchodné
  • zrážky zo mzdy – finančný príspevok na stravovanie
  • usporiadanie pojmov – materská, otcovská, rodičovská dovolenka
  • dohody – minimálna predvídateľnosť práce
 3. Daňový bonus na dieťa
  • duálny systém uplatňovania daňového bonusu od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022
  • sumy daňového bonusu od 1. 1. 2023
  • zrušenie valorizácie sumy daňového bonusu
  • čiastkový základ dane, nový pojem pri určovaní výšky daňového bonusu
  • výpočet daňového bonusu v závislosti od čiastkového základu dane v jednotlivých pásmach
  • príprava na RZD a DP A, DP B v súvislosti s daňovým bonusom
  • postup pri RZD z pohľadu ročného daňového bonusu
 4. Starobné dôchodky od 1. 1. 2023
  • zmena podmienok na priznanie predčasného dôchodku
   • zavedenie predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch
  • zmena pri určovaní dôchodkového veku
  • rodičovský bonus
 5. Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2021
  • veličiny závislé od PMM v roku 2023
   • sociálne poistenie
 6. Minimálna mzda v roku 2023
  • neuveriteľné sa stalo skutočnosťou ... dohodli sa
  • zvýšia sa hodnoty príplatkov od 1. 1. 2023 ?
 7. Suma životného minima a jej vplyv na:
  • výkon exekučných zrážok
  • nezdaniteľné časti základu dane
 8. Zvýšené sumy stravného platné od 1. septembra 2022 a zmeny od 1. 1. 2023 (???)
  • Opatrenie č. 282/2022 Z. z. o sumách stravného
  • zmeny pri stravovaní zamestnancov od 1. 9. 2022
  • očakávané zmeny od 1. 1. 2023
 9. Otcovská dovolenka
  • novela Zákonníka práce a zákona o sociálnom poistení
  • otcovská dovolenka po narodení dieťaťa od 1. 11. 2022
  • maximálne 14 dní
 10. Ukončenie pracovného pomeru so zamestnancom so zdravotným postihnutím od 1. 4. 2022
  • novela §66 Zákonníka práce
  • novela zákona č.5/2004 Z.z. o zamestnanosti
   • skrátenie lehoty na rozhodnutie UPSVaR


Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:30 prednáška
11:30 - 12:00 prestávka
12:00 - 14:30 prednáška spojená s odpoveďami na otázky


  Webinár:
  Aktuálne témy v mzdovej učtárni v IV. Q roku 2022

28. 11. 2022 09:00 - 14:30 online Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento ONLINE seminár bude naživo vysielaný zo sídla Akadémie Plus vo Zvolene prostredníctvom platformy ZOOM.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky cez chat. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a pracovný materiál v elektronickej podobe.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál .

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen