PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020


lektor

  RNDr. Jozef Mihál

termín

  22. 1. 2021

 • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Počas jediného dňa sa na webinári (online seminári) dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2020/2021 - všetky schválené resp. pripravované legislatívne zmeny a všetky potrebné informácie k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Zároveň si vás dovoľujeme v dobrom upozorniť na to, že o túto sériu seminárov býva každoročne obrovský záujem a väčšina termínov je dopredu vypredaná - preto odporúčame zabezpečiť si svoje miesto dostatočne včas.


Program webinára

I. BLOK: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni pre rok 2021

 1. Zmeny v Zákonníku práce od 1. januára 2021
  • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, príplatky ku mzde
  • nový štátny sviatok 28. október
 2. Očakávané zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021
  • dovolenka zamestnancov vo veku do 33 rokov
  • domáca práca a telepráca
  • nahradenie gastrolístkov finančným príspevkom
 3. Zmeny v zákone o dani z príjmov - závislá činnosť
  • nezdaniteľné časti v roku 2021
  • daňové bonusy v roku 2021, zmeny v daňovom bonuse na deti
  • zmeny pri 13. a 14. plate, príspevkoch na rekreáciu a na športovú činnosť dieťaťa
  • príspevky "Prvá pomoc" oslobodené od dane, ale pozor...
  • zmeny v ročnom zúčtovaní a pri mzdových listoch
  • sadzba dane 15 % za rok 2020 a za rok 2021
 4. Sociálne, zdravotné poistenie a dávky
  • min. a max. vymeriavacie základy a ďalšie veličiny v roku 2021
  • úrazový príplatok pri ochorení na COVID-19
  • nové identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca
  • zmeny pri ošetrovnom, nové dlhodobé ošetrovné
  • zjednodušenie oznamovacích povinností
  • zníženie dôchodkového veku za výchovu detí
  • jednorazový doplatok pri znížení dôchodkového veku, kto má nárok, v akej sume, čo sa viac oplatí, dopad na poberateľov predčasných dôchodkov
  • zmeny pri minimálnych dôchodkoch
  • pandemické ošetrovné na prelome rokov 2020/2021
  • nová dávka "tehotenské", zmeny pre materské v roku 2021
  • pandemický rodičovský príspevok na prelome rokov 2020/2021
 5. Projekt "Prvá pomoc plus" v jesenných a zimných mesiacoch
  • aktuálny stav projektu pre druhú vlnu pandémie, novinky prijaté na jeseň 2020, vyplácanie príspevkov na podporu udržania pracovných miest za mesiace október 2020 až marec 2021
  • ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou opatrení
  • pokles tržieb, prevádzka, SOS dotácia
  • dobrovoľné poistenie ako spôsob získania vyššieho príspevku pre SZČO

II. BLOK: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020

 • nezdaniteľné časti za rok 2020
 • daňový bonus na deti, daňový bonus na zaplatené úroky
 • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov, termíny, leg. zmeny procesu
 • kedy musí zamestnanec podať sám daňové priznanie
 • rozdiely pre rezidentov a nerezidentov
 • tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2020, zmeny v tlačivách (ak budú zverejnené)
 • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2020, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
 • „Hlásenie“ za rok 2020 a „Prehľad“ pre rok 2021
 • venovanie 2% (3%) za rok 2020
 • ďalšie zmeny a novinky určené Finančnou správou SR/Ministerstvom financií

Zmena a doplnenie programu vyhradené.


Časový harmonogram webinára

09:00 - 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 15 min. prestávky  Webinár:
  Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2021
  a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020

22. 1. 2021 09:00 - 14:30 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou RELIA.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál .

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen