PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Zákonník práce - veľká novela účinná od 1. marca 2021 a ďalšie aktuality v mzdovej učtárni na začiatku roka 2021


lektor

  RNDr. Jozef Mihál

termín

  11. 3. 2021

 • 9.00 - 14.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Hlavnou témou webinára je rozsiahla novela Zákonníka práce, ktorú Národná rada SR schválila 4. februára 2021. Novela je účinná od 1. marca 2021.

Z noviniek si podrobne vysvetlíme nový finančný príspevok na stravovanie zamestnancov a zmeny pre domácku prácu a teleprácu.

Pozrieme sa aj na aktualizovaný projekt "Prvá pomoc++" tak, aby ste získali čo najvyššie príspevky ako zamestnávatelia a ako SZČO.

Zopakujeme si aj kľúčové a problematické ustanovenia pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2020.


Program webinára

 1. Hlavná téma: Zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021
  • zavedenie finančného príspevku na stravovanie - vysvetlenie, kedy má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie a akým spôsobom, ktorí zamestnanci si môžu zvoliť finančný príspevok, vzor smernice, ktorou zamestnávateľ určí pravidlá pre čerpanie finančného príspevku na stravovanie, výška finančného príspevku, platenie daní a odvodov, exekúcie
  • zásadné zmeny pre domácku prácu a teleprácu, odporúčania pre obsah pracovných zmlúv, pracovný čas pri domáckej práci, nároky zamestnanca, odmeňovanie a nárok na príplatky
  • dovolenka zamestnancov vo veku do 33 rokov
  • zmeny pri dočasnom pridelení zamestnanca
  • vek 65 rokov ako nový výpovedný dôvod
  • práca detí do skončenia povinnej školskej dochádzky
  • dohody študentov počas prázdnin
  • zmeny pri pôsobení odborov u zamestnávateľa
  • zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní
  • ďalšie menej dôležité zmeny
 2. Projekt "Prvá pomoc++" - novinky od februára 2021
  • dôležité zmeny platné od februára 2021, zvýšenie príspevkov
  • ktoré opatrenie je pre vás najvýhodnejšie a ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou opatrení
  • metódy skúmania poklesu tržieb v roku 2021
  • dobrovoľné poistenie a opatrenie č. 2 pre SZČO
 3. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020
  • rekapitulácia toho najdôležitejšieho + možnosť diskusie
  • nezdaniteľné časti a daňové bonusy
  • kedy si musí zamestnanec podať sám daňové priznanie
  • postup pri ročnom zúčtovaní, lehoty, tlačivá
 4. Diskusia
  • diskusia k ďalším legislatívnym zmenám a odpovede na vaše otázky a problémy

Zmena a doplnenie programu vyhradené.


Časový harmonogram webinára

09:00 - 14:00, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky  Webinár:
  Zákonník práce - veľká novela účinná od 1. marca 2021
  a ďalšie aktuality v mzdovej učtárni na začiatku roka 2021

11. 3. 2021 09:00 - 14:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou RELIA.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál .

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen