PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Finančný príspevok na stravovanie
+ aktuality v mzdovej učtárni


lektor

  RNDr. Jozef Mihál

termín

  15. 4. 2021

 • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Hlavnou témou webinára je nový finančný príspevok na stravovanie zamestnancov.

Pozrieme sa aj na ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021.

Hovoriť budeme aj o 3. fáze projektu "Prvá pomoc++" tak, aby ste získali čo najvyššie príspevky ako zamestnávatelia a ako SZČO.

Témou bude aj nová dávka "tehotenské" aby ste vedeli podstatu vysvetliť vašim zamestnankyniam a poznali aj vaše povinnosti ako zamestnávateľa.

Neprejde pomaly deň bez toho, aby nepriniesol nejaké nové zmeny - reagovať preto budeme aj na ďalšie aktuálne novinky, ktoré medzitým "život prinesie".

Na webinári bude dostatočný priestor na zodpovedanie vašich otázok a na konzultácie.

Pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál v pdf podobe. Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie prostredníctvom chatu.


Program webinára

 1. Finančný príspevok na stravovanie a ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021
  • zavedenie finančného príspevku na stravovanie - vysvetlenie, kedy má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie a akým spôsobom, ktorí zamestnanci si môžu zvoliť finančný príspevok, výška finančného príspevku, sociálny fond, postup zamestnávateľa v období po 1. marci 2021, kostra smernice, ktorou zamestnávateľ určí pravidlá pre čerpanie finančného príspevku na stravovanie, výplata finančného príspevku, výplatná páska, oslobodenie od dane a odvodov, daňové výdavky zamestnávateľa, zrážky a exekúcie
  • zásadné zmeny pre domácku prácu a teleprácu, odporúčania pre obsah pracovných zmlúv, pracovný čas pri domáckej práci, nároky zamestnanca, odmeňovanie a nárok na príplatky
  • dovolenka zamestnancov vo veku do 33 rokov
  • zmeny pri dočasnom pridelení zamestnanca
  • vek 65 rokov ako nový výpovedný dôvod
  • práca detí do skončenia povinnej školskej dochádzky
  • dohody študentov počas prázdnin
  • a ďalšie zmeny v Zákonníku práce
 2. Projekt "Prvá pomoc++" - novinky od februára 2021
  • dôležité zmeny pri čerpaní príspevkov za mesiac február 2021 a nasledujúce, zvýšenie príspevkov
  • podmienky, ktoré musí splniť zamestnávateľ
  • na ktorých zamestnancov môže zamestnávateľ čerpať príspevky
  • ktoré opatrenie je pre vás najvýhodnejšie a ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou opatrení
  • metódy skúmania poklesu tržieb v roku 2021
  • dobrovoľné poistenie a opatrenie č. 2 pre SZČO
 3. Tehotenské
  • kto má nárok na tehotenské a odkedy
  • výška tehotenského
  • postup pri vybavovaní tehotenského
 4. Diskusia
  • diskusia k ďalším legislatívnym zmenám a odpovede na vaše otázky a problémy

Zmena a doplnenie programu vyhradené.


Časový harmonogram webinára

09:00 - 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky  Webinár:
  Finančný príspevok na stravovanie + aktuality v mzdovej učtárni

15. 4. 2021 09:00 - 14:30 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou RELIA.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál .

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen