PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Finančný príspevok na stravovanie + príspevok na rekreáciu


lektor

  RNDr. Jozef Mihál

termín

  17. 6. 2021

 • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Hlavnou témou webinára je nový finančný príspevok na stravovanie zamestnancov.

Na webinári si systematicky preberieme povinnosti zamestnávateľa a práva zamestnancov pri stravovaní vrátane zdanenia príspevkov a to v súlade s aktuálnym metodickým pokynom Finančnej správy SR (metodický pokyn Finančnej správy SR vydaný 20. apríla 2021).

Pretože sa blíži dovolenková sezóna, oprášime si vedomosti týkajúce sa príspevku na rekreáciu.

Vrátime sa ešte stručne k projektu "Prvá pomoc++", z ktorého môžete čerpať príspevky ako zamestnávatelia a ako SZČO až do konca júna 2021.

Na webinári bude dostatočný priestor na zodpovedanie vašich otázok a na konzultácie.

Pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe. Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie prostredníctvom chatu.

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.


Program webinára

 1. Finančný príspevok na stravovanie a ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021
  • zavedenie finančného príspevku na stravovanie - vysvetlenie, kedy má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie a akým spôsobom, ktorí zamestnanci si môžu zvoliť finančný príspevok, výška finančného príspevku, sociálny fond, postup zamestnávateľa v období po 1. marci 2021, kostra smernice, ktorou zamestnávateľ určí pravidlá pre čerpanie finančného príspevku na stravovanie, výplata finančného príspevku, výplatná páska, oslobodenie od dane a odvodov, daňové výdavky zamestnávateľa, zrážky a exekúcie, výklad v súlade s metodickým pokynom Finančnej správy SR
  • zásadné zmeny pre domácku prácu a teleprácu, odporúčania pre obsah pracovných zmlúv, pracovný čas pri domáckej práci, nároky zamestnanca, odmeňovanie a nárok na príplatky
  • dovolenka zamestnancov vo veku do 33 rokov
  • zmeny pri dočasnom pridelení zamestnanca
  • vek 65 rokov ako nový výpovedný dôvod
  • práca detí do skončenia povinnej školskej dochádzky
  • dohody študentov počas prázdnin
  • a ďalšie zmeny v Zákonníku práce
 2. Projekt "Prvá pomoc++" - novinky od februára 2021
  • dôležité zmeny pri čerpaní príspevkov za mesiac február 2021 a nasledujúce, zvýšenie príspevkov
  • podmienky, ktoré musí splniť zamestnávateľ
  • na ktorých zamestnancov môže zamestnávateľ čerpať príspevky
  • ktoré opatrenie je pre vás najvýhodnejšie a ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou opatrení
  • metódy skúmania poklesu tržieb v roku 2021
  • dobrovoľné poistenie a opatrenie č. 2 pre SZČO
 3. Príspevok na rekreáciu
  • kedy a komu je zamestnávateľ povinný poskytnúť príspevok na rekreáciu
  • podmienky, ktoré musí splniť zamestnanec, oprávnené výdavky, preukazovanie nároku, doklady...
  • výška príspevku a jeho výplata
  • aké osoby sa môžu so zamestnancom zúčastniť na rekreácií
  • oslobodenie od dane, resp. zdanenie a odvody
 4. Ďalšie aktuality
  • tehotenské: kto má nárok na tehotenské, výška tehotenského, postup pri vybavovaní tehotenského
  • aktuálne k pandemickým dávkam
 5. Diskusia
  • diskusia k ďalším legislatívnym zmenám a odpovede na vaše otázky a problémy

Zmena a doplnenie programu vyhradené.


Časový harmonogram webinára

09:00 - 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky  Webinár:
  Finančný príspevok na stravovanie + príspevok na rekreáciu

17. 6. 2021 09:00 - 14:30 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou RELIA.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál .

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen