PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Prvá pomoc od septembra 2021 + Daňový bonus a dotácia na stravu + príspevky na rekreáciu / stravovanie / športovú činnosť dieťaťa


lektor

  RNDr. Jozef Mihál

termín

  13. 10. 2021

 • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Webinár má tri hlavné témy, vysoko aktuálne v súčasnom období:

 • “Prvá pomoc” za september - december 2021
 • Daňový bonus na deti sa skomplikoval
 • Nároky zamestnancov na príspevky podľa Zákonníka práce a s tým spojené daňové zvýhodnenia

Webinár je samozrejme príležitosťou prediskutovať si s lektorom Jozefom Mihálom všetky ďalšie aktuálne problémy ktoré máte vy a vaši zamestnanci.

Pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál (vyše 100 strán) v .pdf podobe. Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie prostredníctvom chatu.

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.


Program webinára

 1. “Prvá pomoc” za september - december 2021
  • nepremeškajte príležitosť získať príspevky na jeseň 2021, pri správne zvolenej stratégií a využití platných opatrení
 2. Daňový bonus na deti sa skomplikoval
  • vaši zamestnanci, rodičia detí vo veku 6-15 rokov, si musia vybrať. Ak si v škole zvolia dotáciu na stravovanie strácajú nárok na daňový bonus. Vysvetlíme si dôležité detaily. Ako je to s deťmi do 6 rokov, ako s deťmi 15 ročnými, na čo si dať pozore pri prechode do iného vekového pásma...
 3. Nároky zamestnancov na príspevky podľa Zákonníka práce a s tým spojené daňové zvýhodnenia
  • podľa Zákonníka práce majú zamestnanci nárok na zabezpečenie stravovania. Pravidlá sa zásadne menili od 1. marca 2021 a znova sa budú meniť od 1. januára 2022.
  • už tri roky má časť zamestnancov nárok na príspevky na rekreáciu
  • súčasťou sociálneho programu zamestnávateľa môžu byť aj daňovo zvýhodnené príspevky na športovú činnosť detí zamestnancov
 4. Diskusia

Časový harmonogram webinára

09:00 - 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky  Webinár:
  Prvá pomoc od septembra 2021 + Daňový bonus a dotácia na stravu
  + príspevky na rekreáciu / stravovanie / športovú činnosť dieťaťa

13. 10. 2021 09:00 - 14:30 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou RELIA.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál .

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen