PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2022
+ ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021


lektor

  RNDr. Jozef Mihál

termín

  16. 12. 2021

 • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Počas jediného dňa sa na webinári (online seminári) dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2021/2022 – všetky schválené resp. pripravované legislatívne zmeny a všetky potrebné informácie k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021.

Zároveň vás chceme v dobrom upozorniť na to, že o túto sériu webinárov resp. seminárov býva každoročne obrovský záujem a väčšina termínov je dopredu vypredaná – preto odporúčame zabezpečiť si svoje miesto dostatočne včas.

Upozorňujeme, že na tomto webinári preberieme problematiku nového zákona o podpore v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit len v rámci obmedzených časových možností, z dôvodu množstva preberaných tém! Ak máte záujem o podobné vysvetlenie do hĺbky, odporúčame špecializované webináre k téme "Kurzarbeit" v termínoch od 15.11.2021 do 10.12.2021 a 21.1.2022, 28.1.2022 a 11.2.2022!


Pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe.

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.

Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie prostredníctvom chatu.Program webinára


BLOK "Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni pre rok 2022"

 1. Zmeny v Zákonníku práce
  • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, príplatky ku mzde
  • zmeny v stravovaní zamestnancov, od 1.1.2022 musí zamestnávateľ umožniť výber medzi gastrolístkami a finančným príspevkom
  • povinnosti zamestnávateľa pri kontrole, či sú zamestnanci zaočkovaní/majú negatívny test/prekonali COVID-19
  • vek 65 rokov ako výpovedný dôvod
  • nárok na dovolenku pre zamestnancov starajúcich sa o dieťa
  • zmeny v exekučných zrážkach, zmeny základných nepostihnuteľných súm
 2. Zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit
  • nový nástroj, ktorý nahrádza príspevky "Prvá pomoc"
  • aké podmienky musí splniť zamestnávateľ a na akých zamestnancov môže zamestnávateľ poberať podporu
  • čo je to vonkajší faktor, kedy má zamestnávateľ obmedzenú činnosť a je v čase skrátenej práce
  • dohoda so zástupcami zamestnancov alebo samotnými zamestnancami alebo s rozhodcom o režime skrátenej práce
  • vzorec na výpočet podpory
  • žiadosť o poskytnutie podpory
  • obdobie poskytovania podpory
  • príklady
  • súvisejúce zmeny v Zákonníku práce
  • poistné na financovanie podpory a súvis s poistením v nezamestnanosti
  • oslobodenie prijatej podpory od dane z príjmov a s tým spojené súvislosti a dôsledky
  • pomoc pre SZČO v roku 2022
 3. Zmeny v zákone o dani z príjmov závislá činnosť
  • nezdaniteľné časti v roku 2022
  • daňové bonusy v roku 2022, zmeny v daňovom bonuse na deti
  • ďalšie zmeny pri zdanení príjmov zo závislej činnosti (zamestnanci a zamestnávatelia)
 4. Sociálne, zdravotné poistenie a dávky
  • min. a max. vymeriavacie základy a ďalšie veličiny v roku 2022
  • zrušenie tzv. odvodovej výnimky pre dlhodobo nezamestnaných
  • poistné na financovanie podpory pri skrátenej práci, zmeny mesačného výkazu poistného
  • zrušenie pandemického nemocenského a ďalšie zmeny pri pandemických dávkach
  • zmeny pre tehotenské a materské v roku 2021
  • zmeny v dôchodkoch, rodičovský dôchodok
  • zmeny v oznamovacích povinnostiach voči zdravotným poisťovniam

BLOK "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021"

 • nezdaniteľné časti za rok 2021
 • daňový bonus na deti pri zohľadnení dotácie na stravovanie, daňový bonus na zaplatené úroky
 • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov, termíny, leg. zmeny procesu
 • kedy musí zamestnanec podať sám daňové priznanie
 • rozdiely pre rezidentov a nerezidentov
 • tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2021, zmeny v tlačivách (ak budú dovtedy zverejnené)
 • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2021, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
 • „Hlásenie“ za rok 2021 a „Prehľad“ pre rok 2022
 • venovanie 2% (3%) za rok 2021
 • ďalšie zmeny a novinky určené Finančnou správou SR/Ministerstvom financií

Zmena a doplnenie programu vyhradené.Časový harmonogram webinára

09:00 - 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky  Webinár:
  Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2022
  + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021

16. 12. 2021 09:00 - 14:30 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou RELIA.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál .

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen