PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Zákonník práce 2022


lektor

  RNDr. Jozef Mihál

termín

  28. 4. 2022

 • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Webinár je venovaný vybraným okruhom Zákonníka práce s dôrazom na aktuálnosť zvolených tém. Hovoriť budeme najmä o dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pracovnom čase, dovolenkách, stravovaní zamestnancov a ďalších benefitoch zamestnancov, vrátane príspevku na rekreáciu.

* * *

Účastníci webinára získajú rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe (obdržia ho vopred pred webinárom).

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.

Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie prostredníctvom chatu.Program webinára


 1. Vybrané okruhy Zákonníka práce
  • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (vrátane výnimiek pri odvodoch + daň z príjmu)
  • pracovný čas - rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, konto pracovného času, nadčasy, práca vo sviatok, prestávky, odpočinok...
  • dovolenka - nárok na dovolenku, dovolenka zamestnancov mladších ako 33 rokov, čerpanie dovolenky, preplatenie dovolenky...
  • zvýšenie stravného pri pracovných cestách od 1.5.2022
  • zmeny pri stravovaní zamestnancov od 1.5.2022
  • benefity zamestnancov - nárokovateľné, nenárokovateľné, benefity oslobodené od dane a odvodov
  • príspevky na rekreáciu
 2. Aktuality
  • zamestnávanie Ukrajincov (stručne)
  • možnosť čerpania príspevkov "Prvá pomoc" za mesiace február a marec 2022
  • zákon o podpore v čase skrátenej práce (riešenie problémov v rámci diskusie)

Zmena a doplnenie programu vyhradené.Časový harmonogram webinára

09:00 - 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky  Webinár:
  Zákonník práce 2022

28. 4. 2022 09:00 - 14:30 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou RELIA.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál .

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen