PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Zákonník práce 2022 - Závislá práca a mzda


lektor

  RNDr. Jozef Mihál

termín

  17. 5. 2022

 • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Webinár je venovaný vybraným okruhom Zákonníka práce s dôrazom na aktuálnosť zvolených tém.

Hovoriť budeme najmä o pôsobnosti Zákonníka práce - o definícií závislej práce, o tom, čo je a čo nie je závislá práca, čo sa posudzuje ako nelegálna práca.

Ďalšou témou je odmeňovanie zamestnancov - mzda, nárokovateľné príplatky, ďalšie formy a možnosti odmeňovania, priemerný zárobok.

Podrobne si rozoberieme aj aktuálnu novinku, tzv. sezónne práce s úľavami pri odvodoch.

V rámci záverečnej diskusie bude krátky priestor pozrieť sa na zmeny pri stravovaní od 1.5.2022, riešenie problémov pri čerpaní podpory v čase skrátenej práce a na zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022.

* * *

Účastníci webinára získajú rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe (obdržia ho jeden deň pred webinárom).

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.

Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie prostredníctvom chatu.Program webinára


 1. Závislá práca
  • definícia závislej práce, znaky závislej práce
  • nelegálna práca, výpomoc rodinného príslušníka
  • práca spoločníkov a konateľov v s.r.o.
  • práca na zmluvy podľa Občianskeho zákonníka
  • práca na živnosť, na autorské zmluvy a pod.
 2. Mzda a odmeňovanie zamestnancov
  • mzda, formy mzdy
  • minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
  • zákonné (nárokovateľné) príplatky
  • odmeňovanie pri dohodách
  • ďalšie možnosti odmeňovania a benefitov, daňové zvýhodnenia
  • náhrada mzdy
  • priemerný zárobok
 3. Sezónna práca
  • novinka v Zákonníku práce - dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce
  • čo je sezónna práca
  • špecifiká sezónnej práce
  • úľavy pri odvodoch
 4. Ďalšie témy (stručne) a diskusia
  • stravovanie zamestnancov od 1.5.2022 (krátke zhrnutie zmien)
  • zákon o podpore v čase skrátenej práce (riešenie problémov v rámci diskusie)
  • zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022 (stručne k zmenám: elektronická PN, ochranná lehota tehotných žien)
  • diskusia

Zmena a doplnenie programu vyhradené.Časový harmonogram webinára

09:00 - 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky  Webinár:
  Zákonník práce 2022 - Závislá práca a mzda

17. 5. 2022 09:00 - 14:30 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou RELIA.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál .

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen