PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Zákonník práce 2022 - Pracovný pomer


lektor

  RNDr. Jozef Mihál

termín

  18. 5. 2022

 • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Webinár je venovaný vybraným okruhom Zákonníka práce s dôrazom na aktuálnosť zvolených tém.

Hovoriť budeme o pracovnom pomere, pracovnej zmluve.

Preskúmame ustanovenia Zákonníka práce týkajúce sa vzniku pracovného pomeru, uzatvorenia pracovnej zmluvy, skončenia pracovného pomeru, práce na kratší pracovný čas, dobu určitú atď.

V rámci záverečnej diskusie bude krátky priestor pozrieť sa na novinku - sezónnu prácu, na zmeny pri stravovaní od 1.5.2022, riešenie problémov pri čerpaní podpory v čase skrátenej práce a na zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022.

* * *

Účastníci webinára získajú rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe (obdržia ho jeden deň pred webinárom).

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.

Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie prostredníctvom chatu.Program webinára


 1. Pracovný pomer
  • predzmluvné vzťahy
  • pracovná zmluva
  • skúšobná doba
  • pracovný pomer na určitú dobu
  • pracovný pomer na kratší pracovný čas
  • preradenie na inú prácu
  • skončenie pracovného pomeru, zákaz výpovede, odstupné, odchodné
 2. Ďalšie témy (stručne) a diskusia
  • sezónna práca (novinka v Zákonníku práce spojená s odvodovými úľavami)
  • stravovanie zamestnancov od 1.5.2022 (krátke zhrnutie zmien)
  • zákon o podpore v čase skrátenej práce (riešenie problémov v rámci diskusie)
  • zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022 (stručne k zmenám: elektronická PN, ochranná lehota tehotných žien)
  • diskusia

Zmena a doplnenie programu vyhradené.Časový harmonogram webinára

09:00 - 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky  Webinár:
  Zákonník práce 2022 - Pracovný pomer

18. 5. 2022 09:00 - 14:30 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou RELIA.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál .

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen