PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Zákonník práce 2022 - Špecifické ustanovenia


lektor

  RNDr. Jozef Mihál

termín

  26. 5. 2022

 • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Webinár je venovaný vybraným okruhom Zákonníka práce s dôrazom na aktuálnosť zvolených tém.

Hovoriť budeme o špecifických ustanoveniach Zákonníka práce: vysielanie zamestnancov na výkon prác do iných členských štátov EÚ, o dočasnom pridelení zamestnanca (agentúrne zamestnávanie), prechode práv a povinností, a rozoberieme si práva a povinnosti špecifických skupín zamestnancov, ako sú mladiství, ZŤP alebo matky s deťmi.

V rámci záverečnej diskusie bude krátky priestor pozrieť sa na novinku - sezónnu prácu, na zmeny pri stravovaní od 1.5.2022, riešenie problémov pri čerpaní podpory v čase skrátenej práce a na zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022.

* * *

Účastníci webinára získajú rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe (obdržia ho jeden deň pred webinárom).

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.

Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie prostredníctvom chatu.


Program webinára


 1. Vysielanie zamestnancov na výkon prác
  • vyslanie slovenského zamestnanca na výkon prác do iného členského štátu
  • vyslanie zamestnanca z iného členského štátu na výkon prác do SR
 2. Dočasné pridelenie zamestnanca
 3. Prechod práv a povinností
 4. Špecifické skupiny zamestnancov
  • zákaz diskriminácie
  • zamestnávanie mladistvých zamestnancov
  • zamestnanci so zdravotným postihnutím
  • tehotná a dojčiaca zamestnankyňa, osamelý zamestnanec, zamestnanec starajúci sa o dieťa
 5. Ďalšie témy (stručne) a diskusia
  • sezónna práca (novinka v Zákonníku práce spojená s odvodovými úľavami)
  • stravovanie zamestnancov od 1.5.2022 (krátke zhrnutie zmien)
  • zákon o podpore v čase skrátenej práce (riešenie problémov v rámci diskusie)
  • zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022 (stručne k zmenám: elektronická PN, ochranná lehota tehotných žien)
  • diskusia

Zmena a doplnenie programu vyhradené.Časový harmonogram webinára

09:00 - 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky  Webinár:
  Zákonník práce 2022 - Špecifické ustanovenia

26. 5. 2022 09:00 - 14:30 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou RELIA.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál .

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen