PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Zamestnanec a mzdové náklady zamestnávateľa


lektor

  RNDr. Jozef Mihál

termín

  13. 10. 2022

  • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Na webinári sa podrobne pozrieme na to, aká je skutočná "cena práce" zamestnanca - alebo, ak chcete, z čoho reálne pozostávajú mzdové náklady zamestnávateľa.

Z iného uhla pohľadu: na čo všetko má zamestnanec nárok podľa Zákonníka práce a ďalších predpisov a koľko to "stojí" jeho zamestnávateľa.

Očakávajte netradičný pohľad na Zákonník práce a na to, ako čo najrozumnejšie poskytovať zamestnancom nárokovateľné ale i "dobrovoľné" benefity.

Jedinečný webinár na tieto témy.

* * *

Účastníci webinára získajú rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe (obdržia ho jeden deň pred webinárom).

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.

Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie prostredníctvom chatu.


Program webinára


  1. Oficiálna definícia "ceny práce"
  2. Na čo všetko má podľa Zákonníka práce zamestnanec nárok - mzda, náhrady mzdy, príplatky, odmeny, nárokovateľné benefity...
  3. Aké sú priame a nepriame (skryté) náklady zamestnávateľa, aká je skutočná cena práce?
  4. Ktoré benefity sú zaťažené daňou z príjmu a odvodmi a ktoré sú od dane a odvodov oslobodené
  5. Povinné a nepovinné benefity, ktoré nepovinné benefity možno odporúčať
  6. S akými reálnymi nákladmi na prácu zamestnanca by mal kalkulovať zamestnávateľ
  7. Je "drahší" zamestnanec s nižšou mzdou alebo zamestnanec s vyššou mzdou?
  8. Definícia závislej práce vs. zamestnávanie "na živnosť", kedy je možné zamestnávanie "na živnosť"
  9. Výhody a nevýhody postavenia zamestnanca vs. živnostníka, výška daňovo-odvodového zaťaženia

Zmena a doplnenie programu vyhradené.Časový harmonogram webinára

09:00 - 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky  Webinár:
  Zamestnanec a mzdové náklady zamestnávateľa

13. 10. 2022 09:00 - 14:30 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou RELIA.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál .

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen