PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Nový daňový bonus + ďalšie aktuálne zmeny


lektor

  RNDr. Jozef Mihál

termíny

 • 9. 6. 2022   (9.00 - 14.30 h)
 • 14. 6. 2022   (9.00 - 14.30 h)
 • 20. 6. 2022   (9.00 - 14.30 h)
 • 21. 6. 2022   (9.00 - 14.30 h)
 • 22. 6. 2022   (9.00 - 14.30 h)
 • 28. 6. 2022   (9.00 - 14.30 h)
 • 29. 6. 2022   (9.00 - 14.30 h)
 • 14. 7. 2022   (9.00 - 14.30 h)
 • 19. 7. 2022   (9.00 - 14.30 h)
 • 13. 9. 2022   (9.00 - 14.30 h)
 • 29. 9. 2022   (9.00 - 14.30 h)

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Hlavnou témou webinára s Jozefom Mihálom je nový daňový bonus.

Ďalej sa bude hovoriť o zmenách v sociálnom poistení od 1. 6. 2022 a o ďalších aktuálnych témach.

* * *

Účastníci webinára získajú rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe (obdržia ho jeden deň pred webinárom).

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.

Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie prostredníctvom chatu.


Program webinára


 1. Nový daňový bonus od 1.7.2022 a od 1.1.2023
  • nová suma daňového bonusu a jeho ohraničenie percentom z čiastkového základu dane
  • postup zamestnávateľa pri výpočte mesačných preddavkov na daň
  • postup pri ročnom zúčtovaní a daňovom priznaní
  • na čo si treba dať pozor
  • rady a odporúčania
 2. Zmeny v sociálnom poistení od 1.6.2022
  • elektronická PN, povinnosti zamestnanca, zamestnávateľa a zmeny v komunikácií so Sociálnou poisťovňou
  • ochranná lehota tehotných žien, príklady
  • nová možnosť odchodu do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch + ďalšie zmeny v dôchodkoch
  • nová otcovská dovolenka po narodení dieťaťa z pohľadu zamestnávateľa
 3. Ďalšie aktuálne témy a diskusia
  • nové stravné a zmeny pri stravovaní zamestnancov od 1.9.2022
  • zákon o podpore v čase skrátenej práce (riešenie problémov v rámci diskusie)
  • tzv. sezónna práca
  • diskusia

Zmena a doplnenie programu vyhradené.Časový harmonogram webinára

09:00 - 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky
  Webinár:
  Nový daňový bonus + ďalšie aktuálne zmeny

13. 9. 2022 09:00 - 14:30 84 EUR s DPH Zrealizované

29. 9. 2022 09:00 - 14:30 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou RELIA.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál .

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen