PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Zmeny v zákonoch o sociálnom poistení a zdravotnom poistení


lektor

  RNDr. Jozef Mihál

termín

  15. 2. 2023

 • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  99,00 EUR s DPH
  (82,50 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Cieľom webinára je podrobné vysvetlenie aktuálnych zmien v zákonoch o sociálnom poistení a o zdravotnom poistení.


* * *

Účastníci webinára získajú rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe (obdržia ho jeden deň pred webinárom).

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.

Počas webinára môžete zadávať stručné otázky k preberaným témam formou diskusie prostredníctvom chatu. Všetky takéto otázky budú zodpovedané. Cieľom webinára nie je poskytovanie súkromných konzultácií.


Program webinára


Sociálne a zdravotné poistenie

 • Min. a max. vymeriavacie základy a ďalšie veličiny v roku 2023
 • Zmeny pre tehotenské a materské v roku 2023, "otcovské" po narodení dieťaťa
 • Zrušenie ročného zúčtovania v sociálnom poistení
 • Odvodová odpočítateľná položka pri dohodách študentov a dôchodcov
 • Odvodová odpočítateľná položka pri dohodách na sezónnu prácu
 • Ďalšie zmeny pri vymeriavacom základe zamestnanca
 • Zmeny pri vylúčení povinnosti platiť poistné
 • Nová evidencia analytických údajov zamestnanca pre Sociálnu poisťovňu
 • Minimálne poistné zamestnanca na zdravotné poistenie
 • Ďalšie zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení

Zmeny v dôchodkoch

 • Zvyšovanie dôchodkového veku, znižovanie dôchodkovej hodnoty
 • Nové rodičovské dôchodky, nové predčasné dôchodky po 40 odpracovaných rokoch
 • Zmeny pri vdovských dôchodkoch
 • Valorizácia dôchodkov a minimálnych dôchodkov
 • Revolučné zmeny v II. dôchodkovom pilieri

Zmena a doplnenie programu vyhradené.Časový harmonogram webinára

09:00 - 14:30, v tom 30 minútová obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 minútové prestávky  Webinár:
  Zmeny v zákonoch o sociálnom poistení a zdravotnom poistení

15. 2. 2023 09:00 - 14:30 99 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou RELIA.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál .

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen