PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Daňový bonus na deti + ročné zúčtovanie za rok 2022


lektor

  RNDr. Jozef Mihál

termín

  22. 3. 2023

 • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  99,00 EUR s DPH
  (82,50 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Cieľom webinára je podrobné vysvetlenie problematiky daňového bonusu na deti za rok 2022 (a zmien pre rok 2023) a ročného zúčtovania za rok 2022.


* * *

Účastníci webinára získajú rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe (obdržia ho jeden deň pred webinárom).

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.

Počas webinára môžete zadávať stručné otázky k preberaným témam formou diskusie prostredníctvom chatu. Všetky takéto otázky budú zodpovedané. Cieľom webinára nie je poskytovanie súkromných konzultácií.


Program webinára


 • Daňový bonus na deti za rok 2022 + zmeny v daňovom bonuse na deti pre rok 2023 (mesačné preddavky, ročné zúčtovanie, daňové priznanie)
 • Ročné zúčtovanie za rok 2022
 • Nezdaniteľné časti pri ročnom zúčtovaní za rok 2022
 • Daňový bonus na zaplatené úroky - filozofia, podmienky nároku, vydokladovanie, vyplnenie žiadosti, výpočet daňového bonusu
 • Kedy si musí zamestnanec sám podať daňové priznanie, kedy môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, príklady
 • Postup pri daňových nerezidentoch, napríklad pri Ukrajincoch
 • Ročné zúčtovanie v prípade že mal zamestnanec viacerých zamestnávateľov
 • Ročné zúčtovanie v prípade bývalého zamestnanca
 • Chyby pri ročnom zúčtovaní
 • Výpočet dane v ročnom zúčtovaní
 • Vysporiadanie výsledkov ročného zúčtovania
 • Tlačivá: "Vyhlásenie", "Potvrdenie o príjmoch", "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania", "Hlásenie", atď.
 • Lehoty
 • Venovanie 2 % (3 %) dane na osobitné účely
 • Oprava chýb, ktoré sa vyskytli počas roka
 • Ďalšie povinnosti zamestnávateľa podľa zákona o dani z príjmov (mzdové listy)

Zmena a doplnenie programu vyhradené.Časový harmonogram webinára

09:00 - 14:30, v tom 30 minútová obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 minútové prestávky  Webinár:
  Daňový bonus na deti + ročné zúčtovanie za rok 2022

22. 3. 2023 09:00 - 14:30 99 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou RELIA.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Po odoslaní pracovného materiálu a prístupových údajov na sledovanie webinára (prihlásený účastník ich obdrží prostredníctvom emailu cca 2 dni pred konaním webinára), prihlášku už nie je možné stornovať a uhradenú sumu nevraciame.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen