PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár
Jarná škola Jozefa Mihála:
Zamestnávanie občanov EÚ a tretích krajín, pracovný čas


lektor

  RNDr. Jozef Mihál

termín

  19. 4. 2023

 • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  108,00 EUR s DPH
  (99,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Webinár je súčasťou série 12 webinárov "Jarná škola Jozefa Mihála", s vybranými témami zo Zákonníka práce, dane z príjmov zo závislej činnosti, odvodov na sociálne a zdravotné poistenie, dávok a dôchodkov.

Cieľová skupina sú mzdové účtovníčky, účtovníci a personalisti, na úrovni začiatočník a mierne pokročilý.

Účasť môže byť zaujímavá aj pre skúsených účtovníkov a účtovníčky, ktorí si chcú skonfrontovať svoje znalosti v priamej diskusii s Jozefom Mihálom.


* * *

Zúčastniť sa môžete na jednotlivých webinároch - alebo si zabezpečiť účasť vás a vašich kolegýň a kolegov na celom balíku "Jarná škola Jozefa Mihála" za zvýhodnenú cenu.

V prípade zakúpenia balíka všetkých 12 webinárov sa na jednotlivých webinároch môžu prestriedať viacerí účastníci - zamestnanci spoločnosti, ktorá balík zakúpila.

Viac informácií o zvýhodnenom balíku všetkých 12 webinárov "Jarná škola Jozefa Mihála" získate na tomto mieste >>


* * *

Účastníci webinára získajú pracovný materiál v .pdf podobe (obdržia ho jeden deň pred webinárom).

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.

Počas webinára môžete zadávať stručné otázky k preberaným témam formou diskusie prostredníctvom chatu. Všetky takéto otázky budú zodpovedané. Cieľom webinára nie je poskytovanie súkromných konzultácií.


Program webinára


 • zamestnávanie občanov EÚ
 • zamestnávanie občanov tretích krajín a špecifiká pre Ukrajincov
 • modrá karta
 • potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta
 • profesie s nedostatkom pracovnej sily - zrýchlený postup
 • zamestnávanie občanov tretích krajín v agentúrach dočasného zamestnávania
 • povinnosti "informujúcej organizácie"
 • pracovný čas - rozsah pracovného času
 • rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 • konto pracovného času
 • prestávky v práci, odpočinok
 • dni pracovného pokoja
 • práca nadčas
 • nočná práca
 • evidencia pracovného času

Zmena a doplnenie programu vyhradené.Časový harmonogram webinára

09:00 - 14:30, v tom 30 minútová obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 minútové prestávky  Webinár
  Jarná škola Jozefa Mihála:
  Zamestnávanie občanov EÚ a tretích krajín, pracovný čas

19. 4. 2023 09:00 - 14:30 108 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou RELIA.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Po odoslaní pracovného materiálu a prístupových údajov na sledovanie webinára (prihlásený účastník ich obdrží prostredníctvom emailu cca 2 dni pred konaním webinára), prihlášku už nie je možné stornovať a uhradenú sumu nevraciame.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen