PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Francúzsky jazyk: Diplomy DELF a DALF

Diplomy DELF a DALF

DELF (Diplom znalosti francúzskeho jazyka) a DALF (Diplom prehĺbenej znalosti francúzskeho jazyka) sú diplomy udeľované francúzskym Ministerstvom školstva. Sú platné na celom svete a majú neobmedzenú platnosť.

Skúšky DELF a DALF sú pripravované v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom, ktorý rozlišuje 6 úrovní znalosti jazyka.

Držitelia certifikátov DELF B2 alebo DALF C1 môžu byť prijatí na niektoré francúzske alebo frankofónne univerzity bez nutnosti skladať test z jazyka.

Certifikáty sú zdrojom informácií o znalosti cudzieho jazyka aj pre zamestnávateľov, ktorí pri definovaní požadovaných znalostí cudzieho jazyka stále častejšie využívajú práve Spoločný európsky referenčný rámec.

ÚROVNE DIPLOMOV

DELF A1 - zhodnotenie prvých znalostí (približne 60-100 hodín vyučovania francúzštiny)

DELF A2 - základná úroveň (približne 160-240 hodín vyučovania francúzštiny)

DELF B1 - stredne pokročilá úroveň (približne 200 - 420 hodín vyučovania francúzštiny)

DELF B2 - nezávislý používateľ (približne 390 - 670 hodín vyučovania francúzštiny)

DELF C1 - nezávislý a skúsený používateľ (približne 590 - 920 hodín vyučovania francúzštiny)

DELF C2 - dokonalá znalosť

  späť hore
A+design
© 2005 - 2017 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen