PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Podnikanie: Marketing v podnikaní

Marketing v podnikaní

Pripravovaná realizácia kurzu

termín

termín kurzu bude stanovený pri dostatočnom počte prihlásených záujemcov

miesto

Zvolen

organizácia

nie je stanovené

cena

278 € (zľavy poskytované z tejto ceny >>)

prihláška

predbežná prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Cieľ kurzu

Absolvent kurzu bude schopný samostatne:

 • zostaviť marketingový plán
 • realizovať prieskum spotrebiteľského trhu
 • definovať silné a slabé stránky vlastnej firmy a konkurencie na trhu
 • kalkulovať ceny produktov / služieb
 • zvoliť vhodné formy a spôsoby reklamy, propagácie a distribúcie


Profil absolventa kurzu

 • pracovník zodpovedajúci za marketing v malej alebo strednej firme, zameranej na výrobu, obchod alebo služby
 • SZČO - živnostník, ktorý už začal alebo plánuje začať samostatne podnikať
 • majiteľ / spolumajiteľ súkromnej firmy (s.r.o., v.o.s., k.s., a.s.), ktorú založí / spoluzaloží


Vstupné podmienky

 • ukončené stredoškolské vzdelanie
 • nie sú potrebné žiadne vedomosti v oblasti marketingu


Obsahová náplň

 • Úloha marketingu v podnikaní
 • Marketingová analýza trhu
 • Sortiment a cena produktov/služieb
 • Reklama a technika predaja v marketingu
 • Marketingový plán
 • Investičný marketing
 • Strategický marketing
 • Event marketing


Ukončenie kurzu

Kurz je ukončený záverečnou skúškou, ktorá pozostáva z písomnej časti (test) a ústnej časti pred komisiou. Úspešný absolvent záverečnej skúšky obdrží osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditovaného Ministerstvom školstva SR.


Počet hodín

120 vyučovacích hodín


Organizácia kurzu

Kurz môže byť organizovaný niektorou z nasledovných foriem:

 • intenzívna - denná výučba (6 vyuč. h) počas pracovných dní
 • popoludňajšia - výučba počas pracovných dní popoludní (4 vyuč. h)
 • víkendová - výučba piatok popoludní (4 vyuč. h) + sobota (8 vyuč. h)


Cena

278 €
V poplatku sú zahrnuté pracovné materiály a vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu.


Poskytované zľavy

 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 150 EUR - 5%
 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 350 EUR - 10%
 • rodinná zľava (2 a viacerí členovia rodiny študujúci súčasne) - 10%
 • samoplatiteľ - uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR alebo rodič na materskej / rodičovskej dovolenke - 10%
 • držiteľ karty Euro26, držiteľ preukazu ISIC / ITIC - 5%
 • úhrada kurzu prostredníctvom darčekového kupónu CADHOC CHEQUE DEJEUNER - 5%

Uplatňované zľavy nie je možné vzájomne kombinovať. Počas platnosti dočasných akciových zliav sa uvedené štandardné zľavy vzťahujú na základnú cenu kurzu, pričom účastník kurzu sa môže dobrovoľne rozhodnúť pre ich uplatnenie.


Odporúčané doplňujúce a rozširujúce kurzy


Kurz je realizovaný v spolupráci so Vzdelávacou akadémiou Jána Amosa Komenského, s.r.o. (V.A.J.A.K., s.r.o.), so sídlom na Námestí SNP 9 v Trenčíne. V.A.J.A.K., s.r.o. je držiteľom akreditácie Ministerstva školstva SR pre vzdelávací program Manažér a podnikateľ, obsahujúci modul Marketing v podnikaní.

  späť hore
A+design
© 2005 - 2017 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen