PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Finančný príspevok na stravovanie
+ aktuality v mzdovej učtárni


lektor

  RNDr. Jozef Mihál

termín

  27. 5. 2021

 • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Hlavnou témou webinára je nový finančný príspevok na stravovanie zamestnancov.

Na webinári si systematicky preberieme povinnosti zamestnávateľa a práva zamestnancov pri stravovaní vrátane zdanenia príspevkov a to v súlade s aktuálnym metodickým pokynom Finančnej správy SR (metodický pokyn Finančnej správy SR vydaný 20. apríla 2021).

Stručne sa pozrieme aj na ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021.

Hovoriť budeme aj o 3. fáze projektu "Prvá pomoc++" tak, aby ste získali čo najvyššie príspevky ako zamestnávatelia a ako SZČO.

Venovať sa budeme aj zmenám v dávkach ako je pandemické ošetrovné a nemocenské, pandemický rodičovský príspevok a pozrieme sa aj na novú dávku tehotenské.

Neprejde pomaly deň bez toho, aby nepriniesol nejaké nové zmeny - reagovať preto budeme aj na ďalšie aktuálne novinky, ktoré medzitým "život prinesie".

Na webinári bude dostatočný priestor na zodpovedanie vašich otázok a na konzultácie.

Pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe. Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie prostredníctvom chatu.

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.


Program webinára

 1. Finančný príspevok na stravovanie a ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021
  • zavedenie finančného príspevku na stravovanie - vysvetlenie, kedy má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie a akým spôsobom, ktorí zamestnanci si môžu zvoliť finančný príspevok, výška finančného príspevku, sociálny fond, postup zamestnávateľa v období po 1. marci 2021, kostra smernice, ktorou zamestnávateľ určí pravidlá pre čerpanie finančného príspevku na stravovanie, výplata finančného príspevku, výplatná páska, oslobodenie od dane a odvodov, daňové výdavky zamestnávateľa, zrážky a exekúcie, výklad v súlade s metodickým pokynom Finančnej správy SR
  • zásadné zmeny pre domácku prácu a teleprácu, odporúčania pre obsah pracovných zmlúv, pracovný čas pri domáckej práci, nároky zamestnanca, odmeňovanie a nárok na príplatky
  • dovolenka zamestnancov vo veku do 33 rokov
  • zmeny pri dočasnom pridelení zamestnanca
  • vek 65 rokov ako nový výpovedný dôvod
  • práca detí do skončenia povinnej školskej dochádzky
  • dohody študentov počas prázdnin
  • a ďalšie zmeny v Zákonníku práce
 2. Projekt "Prvá pomoc++" - novinky od februára 2021
  • dôležité zmeny pri čerpaní príspevkov za mesiac február 2021 a nasledujúce, zvýšenie príspevkov
  • podmienky, ktoré musí splniť zamestnávateľ
  • na ktorých zamestnancov môže zamestnávateľ čerpať príspevky
  • ktoré opatrenie je pre vás najvýhodnejšie a ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou opatrení
  • metódy skúmania poklesu tržieb v roku 2021
  • dobrovoľné poistenie a opatrenie č. 2 pre SZČO
 3. Tehotenské
  • kto má nárok na tehotenské a odkedy
  • výška tehotenského
  • postup pri vybavovaní tehotenského
 4. Aktuálne: Zvýšenie pandemického ošetrovného a nemocenského od 1.4.2021 a ďalšie zmeny v pandemických dávkach
 5. Diskusia
  • diskusia k ďalším legislatívnym zmenám a odpovede na vaše otázky a problémy

Zmena a doplnenie programu vyhradené.


Časový harmonogram webinára

09:00 - 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky  Webinár:
  Finančný príspevok na stravovanie + aktuality v mzdovej učtárni

27. 5. 2021 09:00 - 14:30 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou RELIA.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu a rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa pracovný materiál .

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen