PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Anglický jazyk: Kurzy pripravujúce na maturitu z anglického jazyka

Kurzy pripravujúce na maturitu z anglického jazyka

Príprava na maturitu z angličtiny v školskom roku 2022/2023

termín

 • 3.10.2022 - 17.3.2023

rozsah

40 hodín (60 min.)

organizácia

1 krát v týždni v čase 16.00 - 18.00 h alebo 18.00 - 20.00 h

lektor

slovenský lektor

cena

cena, poskytované zľavy, služby zahrnuté v cene kurzu, storno podmienky

prihláška

ďalšie informácie

Danica Václavíková


Vstupný test >>


O kurzoch

Kurzy sú určené pre študentov tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl, ktorí si chcú prehĺbiť a doplniť znalosti cudzieho jazyka a pripraviť sa na maturitnú skúšku.

Cieľom prípravy je osvojiť si techniky testovania jazykových prostriedkov a rečových zručností v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z nového modelu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka zodpovedajúcej požiadavkám Rady Európy.

Záujemcovia majú možnosť výberu z kurzov pripravujúcich na maturitnú skúšku z anglického jazyka na úrovniach B2 (vyššia) alebo B1 (základná).

Precvičované budú všetky zručnosti nevyhnutné pre úspešné zvládnutie externej, ale aj internej časti skúšky, pričom dôraz bude kladený predovšetkým na časť "počúvanie s porozumením". Práve táto zručnosť spôsobuje študentom najväčšie problémy a je zložité pripravovať sa na ňu v rámci samoštúdia.

Základnou študijnou literatúrou sú publikácie odporúčané Ministerstvom školstva SR - Monitor a Nová maturita z angličtiny. Doplnková literatúra je zostavovaná lektorským zborom a je prispôsobená vedomostnej frekventantov. Vyučovací proces je podporený používaním autentických doplnkových materiálov, audio- a videonahrávok.

Lektorský tím tvoria kvalifikovaní slovenskí lektori, ktorí majú dostatok informácií o realizácii nového modelu maturitných skúšok na stredných školách.

Kurzy prebiehajú v príjemnom prostredí vzdelávacieho centra Akadémie Plus vo Zvolene na Somolického ulici 2. Priestory sú vybavené potrebnou didaktickou technikou, s možnosťou využívania TV, videoprehrávača a projekčnej techniky, čo umožňuje využívanie širokého spektra doplnkových a autentických materiálov.

Rozsah prípravy je 40 hodín a prebieha jeden krát v týždni po 2 hodiny v čase od 16.00 do 18.00 h alebo od 18.00 do 20.00 h. Vyučovanie neprebieha počas školských prázdnin, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja.

Okrem dlhodobej formy prípravy ponúkame počas školských jarných prázdnin v banskobystrickom kraji intenzívnu prípravu na maturitu z cudzieho jazyka, ktorej cieľom je prehĺbiť a doplniť už nadobudnuté znalosti a kvalitnejšie sa tak pripraviť na blížiace sa maturitné skúšky.

Účastnícky poplatok a platobné podmienky

účastnícky poplatok

130 €

Účastnícky poplatok zahŕňa:

 • Akadémiou Plus, s.r.o. Zvolen garantovaný počet vyučovacích hodín
 • vydanie potvrdenia o absolvovaní kurzu
 • študijné materiály
Účastnícky poplatok nezahŕňa:
 • poplatky za medzinárodné skúšky
 • poplatky za štátne jazykové skúšky.
Vstupný test za účelom zaradenia do príslušného vedomostného stupňa je bezplatný.

poskytované zľavy

 1. absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 150 EUR - 5%
 2. absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 350 EUR - 10%
 3. rodinná zľava (2 a viacerí členovia rodiny študujúci súčasne) - 10%
 4. samoplatiteľ - uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR alebo rodič na materskej / rodičovskej dovolenke - 10%
 5. držiteľ karty Euro26, držiteľ preukazu ISIC / ITIC - 5%
 6. úhrada kurzu prostredníctvom darčekového kupónu CADHOC CHEQUE DEJEUNER - 5%
Uplatňované zľavy nie je možné vzájomne kombinovať!
Zľavy sa nevzťahujú na nákup študijnej literatúry!


storno podmienky

Akadémia Plus stanovuje nasledovné storno podmienky:

 1. do termínu otvorenia kurzu je nárok na vrátenie celého poplatku
 2. storno poplatok v prvom a druhom týždni kurzu je 30 % z ceny
 3. v štvrtom týždni kurzu nárok na vrátenie poplatku zaniká
Účasť na kurze sa stornuje ku dňu, kedy klient telefonicky, faxom, elektronickou poštou, alebo písomne oznámi stornovanie prihlášky. V prípade zrušenia účasti zaslaním písomného oznámenia je táto stornovaná ku dňu, kedy bolo Akadémii Plus oznámenie doručené.


Prihláste sa na kurz >>


  späť hore
A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen