PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Počítačová škola: PC & Office: Produktové balíky

3 najžiadanejšie kombinácie = Produktové balíky


Balík ŠTART - začíname s počítačom

pripravovaná realizácia kurzu Balík ŠTART - začíname s počítačom

termín*

 • termín verejného skupinového kurzu v súčasnosti nie je stanovený
 • kurz realizujeme na objednávku niektorou z nasledovných foriem:
  - individuálny kurz (1 účastník)
  - miniskupina (2 - 3 účastníci)
  - uzatvorená skupina (4 - 6 účastníkov)

cena

prihláška

ďalšie informácie

Ján Golian


Charakteristika kurzu

Balík ŠTART je určený pre úplných začiatočníkov, ktorí vôbec nepracovali s PC alebo majú len minimálne skúsenosti a vedomosti v oblasti využívania výpočtovej techniky.

Zameraný je na získanie správnych zručností a návykov pre samostatnú prácu s osobným počítačom v prostredí MS Windows, praktické používanie základných nástrojov aplikácií MS Word a MS Excel a využívanie služieb Internetu.

Absolvent získa základné znalosti a zručnosti potrebné pre bežné ovládanie PC, bude vedieť napísať jednoduchší text, vytvoriť tabuľku s využitím vzorcov, doplniť ju grafom, všetko upraviť a vytlačiť. Naučí sa súbory ukladať v počítači, aj na prenosné pamäťové nosiče a odoslať ich prostredníctvom elektronickej pošty. Internet bude vedieť využiť tiež na vyhľadávanie informácií a bude mať základný prehľad o jeho ďalších službách.


Obsah


Ukončenie kurzu

 • osvedčenie o absolvovaní kurzu


Počet hodín

40 vyučovacích hodín


Cena, poskytované zľavy, materiály, služby a bonusy zahrnuté v cene kurzu


Prihláste sa na kurz >>


Odporúčané nadväzujúce kurzy

  späť hore

Balík ŠTANDARD - samozrejme s počítačom

pripravovaná realizácia kurzu Balík ŠTANDARD - samozrejme s počítačom

termín

 • termín verejného skupinového kurzu v súčasnosti nie je stanovený
 • kurz realizujeme na objednávku niektorou z nasledovných foriem:
  - individuálny kurz (1 účastník)
  - miniskupina (2 - 3 účastníci)
  - uzatvorená skupina (4 - 6 účastníkov)

cena

prihláška

ďalšie informácie

Ján Golian


Charakteristika kurzu

Balík je určený všetkým skúsenejším užívateľom výpočtovej techniky, prípadne absolventom kurzov základnej úrovne, ktorým poskytne praktické rozšírenie a doplnenie vedomostí v oblasti tvorby náročnejších textov, tabuliek a grafov, ako aj komplexnejšieho využívania možností internetu v bežnej praxi.

Účastníci kurzu sa zoznámia s rozšírenými možnosťami nastavenia klávesnice, času, dátumu a ďalších súčastí operačného systému.

Rozšíria si vedomosti o formátovaní textu, nastavovaní zarážok a tabulátorov, naučia sa používať štýly, vytvárať šablóny, vkladať do textu tabuľky a využívať výhody hromadného spracovania údajov.

Zdokonalia sa v tvorbe a upravovaní tabuliek, grafov, používaní matematických a štatistických funkcií. Zoznámia sa so spracovaním databázy (zoraďovanie a filtrovanie veľkého množstva dát).

Absolvent bude vedieť prepájať tabuľky, grafy a texty pri vytváraní a upravovaní dokumentov veľkého rozsahu (správy, diplomové práce a pod.).

Získané vedomosti umožnia absolventom kurzu využívať PC na úrovni, ktorá významne zjednodušuje a urýchľuje prácu administratívnych a odborných zamestnancov, manažérov, podnikateľov, učiteľov, študentov a pod.


Obsah


Ukončenie kurzu

 • osvedčenie o absolvovaní kurzu


Počet hodín

40 vyučovacích hodín


Cena, poskytované zľavy, materiály, služby a bonusy zahrnuté v cene kurzu


Prihláste sa na kurz >>


Odporúčané nadväzujúce kurzy

  späť hore

Balík PROFI - efektívne s počítačom

pripravovaná realizácia kurzu Balík PROFI - efektívne s počítačom

termín

 • termín verejného skupinového kurzu v súčasnosti nie je stanovený
 • kurz realizujeme na objednávku niektorou z nasledovných foriem:
  - individuálny kurz (1 účastník)
  - miniskupina (2 - 3 účastníci)
  - uzatvorená skupina (4 - 6 účastníkov)

cena

prihláška

ďalšie informácie

Ján Golian


Charakteristika kurzu

Názov tohto balíka možno bude viacerých stavať do pozície - toto nie je pre mňa. Opak je pravdou. Systém kurzov PC & Office je určený pre bežných užívateľov, ktorí denne využívajú počítač pri svojej práci a potrebujú byť čiastočne nezávislí od technikov a rôznych „náhodných poradcov“.

Jeho najvyššia úroveň Vám poskytne odpovede na otázky ako sa pripojiť do internetu, ako si chrániť počítač pred vírusmi, ako si počítač vyčistiť, ako pracovať v sieti a pod.

Účastníci získajú praktické zručnosti v tvorbe a spracovaní rozsiahlych textov s použitím viacúrovňového číslovania, automatického vytvárania obsahu, poznámok pod čiarou a ďalších nástrojov zjednodušujúcich a urýchľujúcich prácu v MS Word.

Absolventi kurzu budú vedieť spracovávať obsiahle dáta s využitím pokročilých funkcií MS Excel, ako je filtrovanie, zoraďovanie alebo použitie kontingenčnej tabuľky. Svoju prácu dokážu automatizovať pomocou jednoduchých makier, ktoré sa naučia vytvárať spôsobom zaznamenania makra.


Obsah


Ukončenie kurzu

 • osvedčenie o absolvovaní kurzu


Počet hodín

24 vyučovacích hodín


Cena, poskytované zľavy, materiály, služby a bonusy zahrnuté v cene kurzu


Prihláste sa na kurz >>Ak neviete stanoviť, ktorá úroveň je z hľadiska Vašich súčasných vedomostí pre Vás vyhovujúca, obráťte sa na našich odborných pracovníkov a konzultantov (info@akademiaplus.sk, č. tel.: 045 - 53 66 522), ktorí Vám radi poradia.


---------------------------------
Produktové balíky sú tvorené kombináciou vybraných modulov programu PC & Office . Program je súborom až pätnástich modulov (7 oblastí členených na jednu až tri úrovne), ktoré sa obsahovo dopĺňajú, no je ich možné absolvovať aj samostatne. Jednotlivé moduly tvoria uzavreté celky so samostatným zameraním. Ucelené absolvovanie všetkých modulov poskytne záujemcovi komplexné vedomosti potrebné pre efektívne využívanie základných informačných technológií v praxi.

  späť hore
  A+design
© 2005 - 2017 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen