PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Počítačová škola: PC & Office

PC & Office

... sú kurzy zamerané na najbežnejší spôsob práce s osobným počítačom a najpoužívanejšie softvérové aplikácie tvoriace sadu MS Office. Modulová koncepcia programu umožňuje záujemcom venovať sa priamo problematike, v ktorej sa potrebujú zorientovať - či už z hľadiska vybranej aplikácie alebo úrovne jej používania.

Obsahové zameranie jednotlivých modulov korešponduje s okruhom znalostí a zručností definovaných Sylabom ECDL (European Computer Driving Licence), stanovujúcim minimálne požiadavky potrebné na efektívne využívanie informačných technológií.


  základný kurz kurz pre mierne pokročilých kurz pre pokročilých
Operačný systém pre užívateľov Základy práce s PC a MS Windows MS Windows II MS Windows III
Textový editor MS Word I MS Word II MS Word III
Tabuľkový procesor MS Excel I MS Excel II MS Excel III
Prezentácia MS PowerPoint
E-mail, práca v skupine MS Outlook  
Databázy MS Access I MS Access II

Produktové balíky = 3 najžiadanejšie kombinácie

Na základe najžiadanejších kombinácií modulov sme pre Vás vytvorili 3 balíky - ucelené kurzy, vystihujúce obvyklé potreby bežných užívateľov výpočtovej techniky na troch úrovniach náročnosti (obsahujú moduly Práca s PC a MS Windows, MS Word, MS Excel a využitie internetu):


Ak neviete stanoviť, ktorá úroveň je z hľadiska Vašich súčasných vedomostí pre Vás vyhovujúca, obráťte sa na našich odborných pracovníkov a konzultantov (info@akademiaplus.sk, č. tel.: 045 - 53 66 520), ktorí Vám radi poradia.


Absolvovaním základného kurzu nič nekončí!

V súvislosti s prenikaním informačných technológií do všetkých sfér života človeka rastú tiež požiadavky na čoraz efektívnejšie využívanie možností výpočtovej techniky.

Vaše rastúce potreby Vám umožňujeme napĺňať prostredníctvom absolvovania vyšších úrovní vzdelávacieho programu PC & Office - tak ako rastie náročnosť Vašej práce, môžu rásť aj Vaše vedomosti, vedúce k jej rýchlejšiemu a jednoduchšiemu zvládaniu.

Súčasťou základných charakteristík jednotlivých modulov programu PC & Office sú tiež informácie o možnosti ďalšieho štúdia, resp. prehľad nadväzujúcich modulov, ktorých absolvovanie je pre Vás vhodné z hľadiska zachovania kontinuity v nadobúdaní nových vedomostí.

Pokiaľ je pre Vás dôležité dokladovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v používaní IT medzinárodne uznávaným dokladom, umožníme Vám získať Certifikát ECDL (European Computer Driving Licence), prípadne Osvedčenie ECDL Štart. Viac informácií o tejto možnosti Vám na požiadanie radi poskytneme - č. tel.: 045 - 53 66 522, e-mail: info@akademiaplus.sk.


---------------------------------
Program PC & Office je súborom pätnástich modulov (7 oblastí členených na jednu až tri úrovne), ktoré sa obsahovo dopĺňajú, no je ich možné absolvovať aj samostatne. Jednotlivé moduly tvoria uzavreté celky so samostatným zameraním. Ucelené absolvovanie všetkých modulov poskytne záujemcovi komplexné vedomosti potrebné pre efektívne využívanie základných informačných technológií v praxi.

  späť hore
A+design
© 2005 - 2017 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen