PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Počítačová škola: Organizačné pokyny k štandardným kurzom počítačovej školy

Organizačné pokyny ku štandardným kurzom počítačovej školy


Čas konania kurzov

Kurz môže byť organizovaný niektorou z nasledujúcich foriem:

  • celodenné kurzy - prebiehajú počas pracovných dní od 8.00 do 15.30 h (8 vyučovacích hodín + prestávky), resp. od 8.00 do 13.00 h (6 vyučovacích hodín + prestávky)
  • popoludňajšie kurzy - prebiehajú počas pracovných dní od 16.00 do 19.10 h (4 vyučovacie hodiny + prestávka)
  • víkendové kurzy - prebiehajú v sobotu od 9.00 do 16.15 h (8 vyučovacích hodín)

Ukončenie kurzov - osvedčenia, certifikáty

Každý účastník kurzu obdrží po jeho ukončení potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Záujemcom o disponovanie medzinárodne uznávaným dokladom o nadobudnutí počítačovej gramotnosti umožňujeme získať Certifikát ECDL (European Computer Driving Licence), prípadne Osvedčenie ECDL Štart.
Testovanie realizuje partnerská organizácia Akadémie Plus, s.r.o., ktorá je akreditovaným testovacím centrom ECDL.
Viac informácií o testovaní ECDL, ako aj o možnostiach prípravy na úspešné absolvovanie testov ECDL Vám na požiadanie radi poskytneme - č. tel.: 045 - 53 66 522, e-mail: info@akademiaplus.sk.

Miesto konania kurzov

Učebne využívané Akadémiou Plus, s.r.o. sa nachádzajú v centre Zvolena, v prípade záujmu klienta však vzdelávanie môže prebiehať aj v jeho priestoroch.

Technické zabezpečenie

Kurzy prebiehajú v učebniach vybavených modernou výpočtovou a didaktickou technikou - samotný výklad lektora je podporovaný názornými ukážkami prostredníctvom data-video projektoru, čo poslucháčom umožňuje sledovať vysvetľované postupy priamo na premietacom plátne a zároveň samostatne pracovať na vlastnom počítači.

Každý účastník kurzu má k dispozícii samostatné počítačové pracovisko, umožňujúce prácu v sieťovom prostredí a zabezpečujúce prístup na internet.

Lektorské zabezpečenie

Naše kurzy vedú skúsení a kvalifikovaní lektori

  späť hore
A+design
© 2005 - 2017 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen