PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Odborná spôsobilosť

Elektrotechnici

Aktivity realizované na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce

Hygiena


  späť hore
Aktuálna ponuka:

ODB. SPÔSOBILOSTI

Elektrotechnici

+ 25. 1. 2018
Aktualizačná odborná príprava (Zvolen)

+ 15. - 17. 3. 2018
Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov (§ 21, 22 a 23) - spojené s vydaním osvedčenia

+ 6. - 9. 2. 2018
Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ (§ 24)

  A+design
© 2005 - 2018 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen