PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Rozvoj kompetencií: Informácie o realizácii aktivít

Rozvoj kompetencií

Vzdelávacie a tréningové programy rozvoja schopností


Informácie o realizácii vzdelávacích a tréningových aktivít


Metódy tréningových aktivít (využitie závisí od charakteru konkrétneho kurzu)

 • prednáškové a seminárne bloky
 • diskusné aktivity riadené lektorom
 • tréningové modelové cvičenia a príklady
 • hodnotiace a selektívne testy, dotazníky
 • situačné prípadové štúdie
 • video-didaktické aktivity a hranie rolí
 • tímové a individuálne aktivity


Lektorské zabezpečenie aktivít

Spolupracujeme s vysokokvalifikovanými lektormi - odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami a praxou.


Časový rozsah aktivít

Časový rozsah jednotlivých aktivít uvedený v ich popise je orientačný. Pri príprave realizácie konkrétneho programu je rozsah flexibilne upravovaný v závislosti od jeho základnej koncepcie (verejná - uzavretá aktivita). V prípade realizácie uzavretej formy je rozsah stanovený na základe odporúčania lektora a následne upravený podľa požiadaviek klienta.


Seminár (9.00 - 15.00 h)

 • prednáška v rozsahu kľúčovej témy s možnosťou riešenia modelových príkladov a diskusie


Workshop (8.00 - 16. 00 h)

 • interaktívna prednáška v rozsahu kľúčovej témy s riešením modelových príkladov, možnosťou skupinových cvičení a diskusie


Tréning (9.00 - 16.00 h)

 • úvod do problematiky v rozsahu vybraného okruhu s orientáciou na reálie z praxe účastníkov
 • tímové a individuálne aktivity účastníkov - riešenie tréningových modelových cvičení a príkladov, analýza situačných prípadových štúdií, hranie rolí, testovanie vlastného chovania
 • spätná väzba
 • diskusiaMiesto realizácie aktivít

Verejné vzdelávacie a tréningové programy sú realizované buď v priestoroch Akadémie Plus vo Zvolene, alebo na iných miestach - väčšinou v hotelových a reštauračných salónikoch, poskytujúcich požadované priestorové a technické vybavenie, zabezpečujúce dostatočný komfort pre účastníkov aktivít.

Uzavreté programy môžu prebiehať priamo v priestoroch klienta, v priestoroch Akadémie Plus vo Zvolene, prípadne na inom mieste podľa želania objednávateľa vzdelávania (rekreačné zariadenia, reštauračné salóniky, hotely alebo penzióny).Veľkosť študijnej skupiny

Počet účastníkov seminárov, zameraných na rozvoj schopností účastníkov, je do 30 osôb.

Maximálny počet účastníkov worshopu je 16.

Optimálny počet účastníkov tréningových programov je v rozmedzí 6 až 12 účastníkov. Menej účastníkov zníži vzájomnú interaktivitu a nevyužije synergický efekt. Pri vyššom počte významne klesá možnosť aktívnej účasti na jednotlivých činnostiach, čo znižuje efektívnosť daného programu.


Študijné a pracovné materiály

Pri realizácii vzdelávacích a tréningových programov sa snažíme vylúčiť neefektívne činnosti, akou je aj odpisovanie poznámok, podkladov a iných informácií z plátna, alebo flipchartu - našim spoločným záujmom je maximálne využitie disponibilného času.

Súčasťou štandardného servisu poskytovaného účastníkom aktivít je základný študijný a pracovný materiál v tlačenej podobe - obsahuje dôležité poznámky, pomôcky, príp. kópie kľúčových slidov. Materiál je majetkom účastníka a je určený na zaznamenanie osobných poznámok alebo vypracovanie príkladov, úloh, či prípadových cvičení.

Podľa typu programu môže byť materiál poskytnutý účastníkom tiež v elektronickej podobe.


  späť hore
A+design
© 2005 - 2017 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen