PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Anglický jazyk: Konverzačné kurzy

Konverzačné kurzy - anglický jazyk

Konverzačné kurzy angličtiny v školskom roku 2023/2024

vedomostné úrovne

 • mierne pokročilí
 • stredne pokročilí
 • pokročilí

termín/y

 • 1. školský polrok: október 2023 - február 2024
 • 2. školský polrok: marec - jún 2024

rozsah

30 vyučovacích hodín (45 min.)

organizácia

1 krát v týždni 2 hodiny - utorok resp. piatok v čase 16.00 - 17.30 h

lektor

slovenskí lektori

cena

90 € vrátane študijných materiálov

prihláška

ďalšie informácie

Danica Václavíková


Vstupný test >>

O kurzoch

Krátkodobé jazykové kurzy sú určené dospelým záujemcom, ktorí ovládajú cudzí jazyk minimálne v rozsahu základných vedomostí a potrebujú si prehĺbiť, prípadne obnoviť jazykové schopnosti a nadobudnúť bezprostrednosť v komunikácii s cudzincami.

Obsahová náplň ako aj študijné materiály sú zostavené lektorským zborom a sú prispôsobené vedomostnej úrovni, vekovej štruktúre ako a individuálnym záujmom účastníkov kurzov. Využívané sú špecializované materiály v tlačenej podobe a video- a DVD programy.

Konverzačné kurzy v rozsahu 30 vyučovacích hodín sú realizované dva krát v školskom roku, pričom vyučovací proces prebieha 1 krát v týždni, vždy v piatok v čase od 16.00 do 17.30 h.

Maximálny počet študentov v jednej skupine je 6 a záujemcovia o štúdium sú do jednotlivých úrovní zaraďovaní na základe bezplatného vstupného testu, ktorý je povinný pre všetkých. Testovanie je možné absolvovať jednoducho a pohodlne prostredníctvom on-line testu, alebo osobne v sídle Akadémie Plus, na Somolického ulici č. 2 vo Zvolene.

Kurzy prebiehajú v príjemnom prostredí vzdelávacieho centra Akadémie Plus vo Zvolene na Somolického ulici 2. Priestory sú vybavené potrebnou didaktickou technikou, s možnosťou využívania TV, videoprehrávača a projekčnej techniky, čo umožňuje využívanie širokého spektra doplnkových a autentických materiálov.

Účastnícky poplatok a platobné podmienky


účastnícky poplatok

90 €

Účastnícky poplatok zahŕňa:

 • Akadémiou Plus, s.r.o. Zvolen garantovaný počet vyučovacích hodín
 • v prípade riadneho ukončenia štúdia vydanie potvrdenia o jeho absolvovaní
 • študijnú literatúru
Účastnícky poplatok nezahŕňa:
 • poplatky za medzinárodné skúšky
 • poplatky za štátne jazykové skúšky
Vstupný test za účelom zaradenia do príslušného vedomostného stupňa je bezplatný.

poskytované zľavy

 1. absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 150 EUR - 5%
 2. absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 350 EUR - 10%
 3. rodinná zľava (2 a viacerí členovia rodiny študujúci súčasne) - 10%
 4. samoplatiteľ - uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR alebo rodič na materskej / rodičovskej dovolenke - 10%
 5. držiteľ karty Euro26, držiteľ preukazu ISIC / ITIC - 5%
 6. úhrada kurzu prostredníctvom darčekového kupónu CADHOC CHEQUE DEJEUNER - 5%
Uplatňované zľavy nie je možné vzájomne kombinovať!
Zľavy sa nevzťahujú na nákup študijnej literatúry!


storno podmienky

Akadémia Plus stanovuje nasledovné storno podmienky:

 1. do termínu otvorenia kurzu je nárok na vrátenie celého poplatku
 2. storno poplatok v prvom až treťom týždni kurzu je 30 % z ceny
 3. v treťom týždni kurzu nárok na vrátenie poplatku zaniká
Účasť na kurze sa stornuje ku dňu, kedy klient telefonicky, faxom, elektronickou poštou, alebo písomne oznámi stornovanie prihlášky. V prípade zrušenia účasti zaslaním písomného oznámenia je táto stornovaná ku dňu, kedy bolo Akadémii Plus oznámenie doručené.


Prihláste sa na kurz >>


  späť hore
A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen