PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Anglický jazyk: Medzinárodné certifikáty

Medzinárodne uznávané certifikáty - anglický jazyk

Po úspešnom absolvovaní skúšok Cambridge ESOL (KET, PET, FCE, CAE a CPE) získate medzinárodne uznávané certifikáty, ktoré sú osvedčením o znalosti angličtiny.

FCE - First Certificate in English

úroveň B2 šesťstupňovej škály Spoločného európskeho rámca

Úspešným zvládnutím skúšky kandidát preukáže, že vie používať hovorovú angličtinu plynule, presne a efektívne. Vie spontánne komunikovať bez väčších príznakov obmedzenia v tom, čo chcel povedať, prispôsobujúc formálnu úroveň výpovede okolnostiam.

FCE umožňuje prácu v zahraničných firmách na Slovensku, ale tiež kdekoľvek v zahraničí.

CAE - Certificate in Advanced English

úroveň C1 šesťstupňovej škály Spoločného európskeho rámca

Komunikačné schopnosti držiteľa tohto certifikátu presahujú rámec tém bežných životných situácií a zasahujú už do odborného jazyka. Vie sa vyjadrovať plynulo, jeho výpovede sa vyznačujú gramatickou správnosťou, širokou slovnou zásobou a sú primerané špecifickým situáciám.

CAE odráža jazykové kompetencie na vysokej úrovni pre zamestnanie i štúdium.

Business English Certficates

úroveň B1, B2 a C1 šesťstupňovej škály Spoločného európskeho rámca

Certifikáty obchodnej angličtiny BEC Vám pomôžu k úspešnej kariére. Tieto medzinárodne uznávané certifikáty preukazujú úroveň Vašej angličtiny a schopnosť používať ju v obchodnom a profesionálnom kontexte.

Existujú tri úrovne skúšok prepojené na Spoločný európsky rámec (CEF):

  • B1 - BEC Preliminary
  • B2 - BEC Vantage
  • C1 - BEC Higher

  späť hore
A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen