PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Ekonomika: Daňové minimum

Daňové minimum


Pripravovaná realizácia kurzu

termín

 • 10. 5. - 27. 5. 2021*

miesto

Zvolen, Akadémia Plus, Somolického 2

organizácia

popoludňajší kurz - 2 krát v týždni po 4 vyučovacie hodiny

cena

149 EUR (zľavy poskytované z tejto ceny >>)

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania

* Uvedený termín je predbežný - záväzný termín bude stanovený pri dostatočnom počte prihlásených záujemcov. Informácie o aktuálnom stave Vám poskytne vyššie uvedený pracovník.


Charakteristika kurzu

Kurz umožní účastníkom nadobudnúť základné odborné vedomosti v oblasti daní a daňového systému SR, vychádzajúc pritom z platného legislatívneho rámca upravujúceho túto oblasť. Výklad potrebnej teoretickej základne je v priebehu kurzu kombinovaný s riešením praktických úloh a príkladov simulujúcich bežné daňové modely.

Absolvent kurzu bude poznať daňový systém SR a daňové konanie, vie správne uplatňovať daňovú legislatívu v praxi - vypočítať daň, vypracovať daňové priznanie k rôznym druhom daní a disponuje informáciami potrebnými pre plnenie povinnosti voči daňovému úradu.


Určenie kurzu

Cieľovými skupinami kurzu sú absolventi stredných a vysokých škôl, účtovníci a ostatní zamestnanci finančných, mzdovo-personálnych a iných útvarov podnikov, ktorí majú záujem o získanie odborných vedomostí potrebných pre kvalifikované vykonávanie činností súvisiacich s daňami.

Manažéri a súkromní podnikatelia môžu získané vedomosti uplatniť pre rozšírenie svojich odborných predpokladov na vykonávanie ekonomických analýz a kvalifikované riadenie podnikateľského subjektu.


Vstupné podmienky

 • ukončené stredoškolské vzdelanie


Obsahová náplň

 • daňová sústava a základná daňová terminológia
 • daňové výdavky a ich premietnutie v účtovníctve a evidenciách
 • daň z príjmov fyzických osôb (druhy príjmov, základ dane, výsledok hospodárenia, daňové priznanie, ročné zúčtovanie, lehoty na podanie daňového priznania, prehľadu, hlásenia)
 • daň z príjmov právnických osôb (základ dane, výsledok hospodárenia, daňové priznanie, lehoty na podanie daňového priznania)
 • daň z pridanej hodnoty (výpočet dane z ceny s daňou a z ceny bez dane, dátum dodania, faktúra, dobropis, ťarchopis, daňové priznanie)


Ukončenie kurzu

 • osvedčenie o absolvovaní kurzu


Počet hodín

 • 24 vyučovacích hodín


Organizácia kurzu

Kurz môže byť organizovaný niektorou z nasledovných foriem:

 • intenzívna - denná výučba (6 - 8 vyuč. h) počas pracovných dní
 • popoludňajšia - výučba počas pracovných dní popoludní (4 vyuč. h)
 • víkendová - výučba piatok popoludní (4 vyuč. h) + sobota (8 vyuč. h)


Cena

149 EUR

 • v poplatku sú zahrnuté študijné a pracovné materiály a vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu

Poskytované zľavy

 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 150 EUR - 5%
 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 350 EUR - 10%
 • rodinná zľava (2 a viacerí členovia rodiny študujúci súčasne) - 10%
 • samoplatiteľ - uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR alebo rodič na materskej / rodičovskej dovolenke - 10%
 • držiteľ karty Euro26, držiteľ preukazu ISIC / ITIC - 5%
 • úhrada kurzu prostredníctvom darčekového kupónu CADHOC CHEQUE DEJEUNER - 5%

Uplatňované zľavy nie je možné vzájomne kombinovať.
Počas platnosti dočasných akciových zliav sa uvedené štandardné zľavy vzťahujú na základnú cenu kurzu, pričom účastník kurzu sa môže dobrovoľne rozhodnúť pre ich uplatnenie.


Prihláste sa na kurz >>Pre záujemcov o priebežnú aktualizáciu odborných vedomostí sú vhodným doplnkom kurzu konzultačné semináre organizované našou spoločnosťou.---------------------------------
Kurz je jedným z piatich modulov komplexného vzdelávacieho programu Účtovníctvo v praxi podnikateľských subjektov . Jednotlivé moduly (Podvojné účtovníctvo, Jednoduché účtovníctvo, Mzdové účtovníctvo, Vedenie účtovníctva na PC, Daňové minimum) sa obsahovo dopĺňajú, no je ich možné absolvovať aj samostatne. V časovej postupnosti sa moduly navzájom nepodmieňujú - tvoria uzavreté celky so samostatným zameraním, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb záujemcov o získanie vedomostí v danej oblasti. Ucelené absolvovanie všetkých modulov poskytne záujemcovi komplexné vedomosti potrebné pre kvalifikované vedenie a spracovanie ekonomickej agendy podnikateľského subjektu s dôrazom na účtovníctvo.


  späť hore
A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen