PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Ekonomika: Mzdové účtovníctvo

Mzdové účtovníctvo


Pripravovaná realizácia kurzu

termín

 • v súčasnosti nie je stanovený

miesto

Zvolen, Akadémia Plus, Somolického 2

organizácia

kombinovaná forma: piatok + sobota (celý deň)

cena

300 EUR (zľavy poskytované z tejto ceny >>)

prihláška

ďalšie informácie

Danica Václavíková, manažér vzdelávania


Charakteristika kurzu

Kurz umožní účastníkom získať vedomosti potrebné pre samostatné a kvalifikované spracúvanie a vedenie mzdovej agendy v praxi, vychádzajúc pritom z platného legislatívneho rámca upravujúceho túto oblasť.

Výklad potrebnej teoretickej základne je v priebehu kurzu kombinovaný s riešením praktických úloh a zadaní, doplnený praktickým nácvikom komunikácie so sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou a daňovým úradom.

Praktický príklad komplexného spracovania miezd je vo forme mimoriadneho bonusu poskytovaného účastníkom kurzu realizovaný na PC s využitím mzdového softvéru.**

Účastníci kurzu sa naučia vypočítať mzdu, budú mať prehľad v odvodových a ďalších povinnostiach vo vzťahu k sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni, budú vedieť zdaniť príjem zamestnanca a plniť povinnosti vo vzťahu k daňovému úradu. Budú schopní viesť výkazy, dokumenty a potvrdenia súvisiace so mzdovým účtovníctvom.


Určenie kurzu

Cieľovými skupinami kurzu sú absolventi stredných a vysokých škôl, súkromní podnikatelia, manažéri a ostatní zamestnanci finančných, mzdovo-personálnych a iných útvarov podnikov, ktorí majú záujem o získanie odborných vedomostí potrebných pre kvalifikované vedenie mzdovej agendy podniku, prípadne pre potreby poznania danej problematiky v súvislosti s riadením podnikateľského subjektu.

Kurz je vhodný taktiež pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú záujem o získanie odborných vedomostí, potrebných pre samostatné vedenie mzdového účtovníctva v zamestnaní alebo v rámci vlastnej podnikateľskej činnosti.


Vstupné podmienky

 • ukončené stredoškolské vzdelanie
 • nie sú potrebné žiadne vedomosti v oblasti ekonomiky a účtovníctva


Obsahová náplň

 • prehľad právnych noriem pre mzdové účtovníctvo
 • výpočty mzdy - praktické cvičenia
 • starostlivosť o zamestnancov
 • odvodové povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca v oblasti zdravotného poistenia
 • odvodové povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca v oblasti sociálneho zabezpečenia
 • daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov
 • riešenie praktických príkladov mzdového účtovníctva
  - táto časť je realizovaná na PC s využitím softvéru na spracovanie miezd a vedenie personálnej agendy**


Ukončenie kurzu

 • osvedčenie o absolvovaní kurzu


Počet hodín

 • 45 vyučovacích hodín


Organizácia kurzu

Kurz môže byť organizovaný niektorou z nasledovných foriem:

 • intenzívna - denná výučba (9 vyuč. h) počas pracovných dní
 • popoludňajšia - výučba počas pracovných dní popoludní (4 vyuč. h)
 • víkendová - výučba piatok popoludní (4 vyuč. h) + sobota (9 vyuč. h)


Cena

300 EUR

 • v poplatku sú zahrnuté študijné a pracovné materiály a vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu

Poskytované zľavy

 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 150 EUR - 5%
 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 350 EUR - 10%
 • rodinná zľava (2 a viacerí členovia rodiny študujúci súčasne) - 10%
 • samoplatiteľ - uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR alebo rodič na materskej / rodičovskej dovolenke - 10%
 • držiteľ karty Euro26, držiteľ preukazu ISIC / ITIC - 5%
 • úhrada kurzu prostredníctvom darčekového kupónu CADHOC CHEQUE DEJEUNER - 5%

Uplatňované zľavy nie je možné vzájomne kombinovať.
Počas platnosti dočasných akciových zliav sa uvedené štandardné zľavy vzťahujú na základnú cenu kurzu, pričom účastník kurzu sa môže dobrovoľne rozhodnúť pre ich uplatnenie.Prihláste sa na kurz >>Odporúčané doplňujúce a rozširujúce kurzy


Pre záujemcov o priebežnú aktualizáciu odborných vedomostí sú vhodným doplnkom kurzu konzultačné semináre organizované našou spoločnosťou.

---------------------------------
Kurz je jedným z piatich modulov komplexného vzdelávacieho programu Účtovníctvo v praxi podnikateľských subjektov . Jednotlivé moduly (Podvojné účtovníctvo, Jednoduché účtovníctvo, Mzdové účtovníctvo, Vedenie účtovníctva na PC, Daňové minimum) sa obsahovo dopĺňajú, no je ich možné absolvovať aj samostatne. V časovej postupnosti sa moduly navzájom nepodmieňujú - tvoria uzavreté celky so samostatným zameraním, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb záujemcov o získanie vedomostí v danej oblasti. Ucelené absolvovanie všetkých modulov poskytne záujemcovi komplexné vedomosti potrebné pre kvalifikované vedenie a spracovanie ekonomickej agendy podnikateľského subjektu s dôrazom na účtovníctvo.

* Mimoriadny bonus - praktický príklad komplexného spracovania miezd, realizovaný na PC s využitím profesionálneho softvéru na spracovanie miezd a vedenie personálnej agendy, je poskytovaný účastníkom kurzov Mzdové účtovníctvo, organizovaných Akadémiou Plus, s.r.o., od 2. 9. 2010 až do odvolania.

  späť hore
A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen