PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Ekonomika: Podvojné účtovníctvo - obnovovací kurz

Podvojné účtovníctvo - obnovovací kurz


Pripravovaná realizácia kurzu

termín

 • v súčasnosti nie je stanovený

miesto

Zvolen

organizácia

v súčasnosti nie je stanovená

lektor

Ing. Erika Guničová

cena

199 EUR (zľavy poskytované z tejto ceny >>)

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Charakteristika kurzu

Kurz umožní účastníkom obnoviť, prípadne rozšíriť vedomosti potrebné pre kvalifikované vedenie podvojného účtovníctva a účtovnej agendy v praxi, vychádzajúc pritom z aktuálne platného legislatívneho rámca upravujúceho túto oblasť, s dostatočným priestorom na výklad zmien a posledných právnych úprav.

Výklad potrebnej teoretickej základne je v priebehu celého kurzu kombinovaný s riešením praktických úloh a konkrétnych účtovných prípadov.


Určenie kurzu

Cieľovými skupinami kurzu sú absolventi študijných odborov stredných a vysokých škôl, prípadne absolventi iných vzdelávacích programov a kurzov, zameraných na oblasť účtovníctva a ekonomiky, ktorí sa dlhší čas touto problematikou nezaoberali a potrebujú aktualizovať svoje vedomosti (t.j. obnoviť zabudnuté a získať informácie o súčasnej legislatíve súvisiacej s danou oblasťou).

Kurz je určený aj záujemcom s ekonomickým vzdelaním, ktorého súčasťou nie je účtovníctvo, danú problematiku si však chcú osvojiť pre potreby vykonávania ekonomických analýz a kvalifikovaného riadenia podnikateľského subjektu.

Kurz je vhodný tiež pre momentálne nezamestnaných účtovníkov, účtovníčky po materskej dovolenke a pod., ktorí chcú samostatne viesť podvojné účtovníctvo v zamestnaní alebo v rámci vlastnej podnikateľskej činnosti.


Vstupné podmienky

 • ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie
 • základné vedomosti v oblasti účtovníctva, prípadne praktické skúsenosti s vedením účtovníctva


Obsahová náplň

 • prehľad právnych noriem súvisiacich s podnikaním
 • všeobecné ustanovenia pre účtovanie v sústave podvojného účtovníctva
 • charakteristika majetku - zdroje krytia
 • účtová osnova pre podnikateľov, účtový rozvrh
 • účtovanie na účtoch tried 0 - 6
 • účtovná závierka
 • súvislé príklady z podvojného účtovníctva, účtovné výkazy


Ukončenie kurzu

 • osvedčenie o absolvovaní kurzu


Počet hodín

 • 60 vyučovacích hodín


Organizácia kurzu

Kurz môže byť organizovaný niektorou z nasledovných foriem:

 • intenzívna - denná výučba (6 - 8 vyuč. h) počas pracovných dní
 • popoludňajšia - výučba počas pracovných dní popoludní (4 vyuč. h)
 • víkendová - výučba piatok popoludní (4 vyuč. h) + sobota (8 vyuč. h)


Cena

199 EUR

 • v poplatku je zahrnutá základná odborná literatúra (aktuálna účtovná a daňová legislatíva, vzory tlačív), pracovné materiály (tlačivá, zbierka praktických príkladov vypracovaná lektormi kurzu), učebné pomôcky a vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu


Poskytované zľavy

 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 150 EUR - 5%
 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 350 EUR - 10%
 • rodinná zľava (2 a viacerí členovia rodiny študujúci súčasne) - 10%
 • samoplatiteľ - uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR alebo rodič na materskej / rodičovskej dovolenke - 10%
 • držiteľ karty Euro26, držiteľ preukazu ISIC / ITIC - 5%
 • úhrada kurzu prostredníctvom darčekového kupónu CADHOC CHEQUE DEJEUNER - 5%

Uplatňované zľavy nie je možné vzájomne kombinovať.
Počas platnosti dočasných akciových zliav sa uvedené štandardné zľavy vzťahujú na základnú cenu kurzu, pričom účastník kurzu sa môže dobrovoľne rozhodnúť pre ich uplatnenie.


Prihláste sa na kurz >>Odporúčané doplňujúce a rozširujúce kurzy


Pre záujemcov o priebežnú aktualizáciu odborných vedomostí sú vhodným doplnkom kurzu konzultačné semináre organizované našou spoločnosťou.  späť hore
A+design
© 2005 - 2017 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen