PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Ekonomika: Vedenie účtovníctva na PC

Vedenie účtovníctva na PC


Pripravovaná realizácia kurzu

termín

 • v súčasnosti nie je stanovený

miesto

Zvolen

organizácia

popoludňajší kurz - 2 krát v týždni 4 vyučovacie hodiny

cena

149 EUR (zľavy poskytované z tejto ceny >>)

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


V kurze je používaný ekonomický systém POHODA, prípadne programy ALFA plus / OMEGA.


Charakteristika kurzu

Záujemca o kurz si môže vybrať jednu z jeho dvoch alternatív:

 • vedenie podvojného účtovníctva na PC
 • vedenie jednoduchého účtovníctva na PC

Kurz umožní účastníkom získať odborné vedomosti potrebné pre vedenie účtovníctva s využitím výpočtovej techniky a moderného účtovného softwaru.

Výklad lektora je počas celého kurzu kombinovaný s riešením úloh na osobnom počítači vybavenom zodpovedajúcim softvérom, tak aby účastníci nadobudli praktické zručnosti a návyky potrebné pre samostatnú a efektívnu prácu s ekonomickým systémom.


Určenie kurzu

Cieľovými skupinami kurzu sú všetci záujemcovia o získanie odborných vedomostí a praktických zručností potrebných pre kvalifikované vedenie účtovníctva na počítači (absolventi stredných a vysokých škôl, absolventi iných vzdelávacích programov a kurzov zameraných na oblasť účtovníctva a ekonomiky, účtovníci, ktorí pri svojej práci doteraz nevyužívali výhody ekonomických informačných systémov a pod.).

Kurz je vhodný taktiež pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú záujem o získanie odborných vedomostí, potrebných pre samostatné vedenie účtovníctva v zamestnaní alebo v rámci vlastnej podnikateľskej činnosti.


Vstupné podmienky

 • ukončené stredoškolské vzdelanie
 • ovládanie základov účtovníctva
 • ovládanie základov práce s PC v operačnom systéme MS Windows (na úrovni absolventa kurzu Základy práce s PC a MS Windows)


Obsahová náplň

 • základné princípy ovládania a metódy práce s ekonomickým softvérom
 • nastavenie modulu Podvojné / Jednoduché účtovníctvo podľa potrieb účtovnej jednotky
 • účtová osnova, predkontácia
 • fakturácia
 • evidencia, účtovanie dokladov
 • likvidácia pohľadávok a záväzkov
 • práca s účtovným / peňažným denníkom
 • majetok - evidencia, účtovanie, vyraďovanie
 • sklad - evidencia, zásoby, pohyby, inventúra
 • mzdová agenda - zavedenie zamestnanca, spracovanie miezd
 • tlačové zostavy
 • uzávierka účtovníctva
 • spracovanie podkladov k dani z príjmov a k dani z pridanej hodnoty


Ukončenie kurzu

 • osvedčenie o absolvovaní kurzu


Počet hodín

 • 28 vyučovacích hodín


Organizácia kurzu

Kurz môže byť organizovaný niektorou z nasledovných foriem:

 • intenzívna - denná výučba (6 - 8 vyuč. h) počas pracovných dní
 • popoludňajšia - výučba počas pracovných dní popoludní (4 vyuč. h)
 • víkendová - výučba v sobotu (8 vyuč. h)


Cena

149 EUR

 • je zahrnutý pracovný materiál, samostatné počítačové pracovisko pre každého účastníka kurzu a vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu


Poskytované zľavy

 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 150 EUR - 5%
 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 350 EUR - 10%
 • rodinná zľava (2 a viacerí členovia rodiny študujúci súčasne) - 10%
 • samoplatiteľ - uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR alebo rodič na materskej / rodičovskej dovolenke - 10%
 • držiteľ karty Euro26, držiteľ preukazu ISIC / ITIC - 5%
 • úhrada kurzu prostredníctvom darčekového kupónu CADHOC CHEQUE DEJEUNER - 5%

Uplatňované zľavy nie je možné vzájomne kombinovať.
Počas platnosti dočasných akciových zliav sa uvedené štandardné zľavy vzťahujú na základnú cenu kurzu, pričom účastník kurzu sa môže dobrovoľne rozhodnúť pre ich uplatnenie.


Prihláste sa na kurz >>


Pre záujemcov o priebežnú aktualizáciu odborných vedomostí sú vhodným doplnkom kurzu konzultačné semináre organizované našou spoločnosťou.---------------------------------
Kurz je jedným z piatich modulov komplexného vzdelávacieho programu Účtovníctvo v praxi podnikateľských subjektov . Jednotlivé moduly (Podvojné účtovníctvo, Jednoduché účtovníctvo, Mzdové účtovníctvo, Vedenie účtovníctva na PC, Daňové minimum) sa obsahovo dopĺňajú, no je ich možné absolvovať aj samostatne. V časovej postupnosti sa moduly navzájom nepodmieňujú - tvoria uzavreté celky so samostatným zameraním, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb záujemcov o získanie vedomostí v danej oblasti. Ucelené absolvovanie všetkých modulov poskytne záujemcovi komplexné vedomosti potrebné pre kvalifikované vedenie a spracovanie ekonomickej agendy podnikateľského subjektu s dôrazom na účtovníctvo.


Výrobcom ekonomického systému POHODA je spoločnosť STORMWARE. POHODA je licencovaná ochranná známka STORMWARE s.r.o.

Výrobcom programov ALFA plus a OMEGA je spoločnosť KROS a.s.

  späť hore
A+design
© 2005 - 2017 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen