PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Archív uskutočnených odborných seminárov a konferenciíSemináre a konferencie uskutočnené v roku 2024

Termín Názov / Téma Lektor Miesto
26. 3. 2024
21. 3. 2024
13. 3. 2024
28. 2. 2024
21. 2. 2024
Webinár: Pomoc pri ročnom zúčtovaní a daňovom priznaní za rok 2023 RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
8. 3. 2024 Webinár: DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2024 a ich aplikácia do praxe Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
5. 3. 2024 Webinár: Cestovné náhrady v roku 2024 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
29. 2. 2024 Webinár: Odpisovanie majetku v roku 2024 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
28. 2. 2024 Webinár: Dovolenka v roku 2024 očami personalistu Ing. Martina Švaňová ONLINE seminár
27. 2. 2024 Webinár: Nový spôsob dorubenia DPH z dôvodu podvodu v dodávateľskom reťazci a účinné možnosti obrany JUDr. Ing. Peter
Schmidt
ONLINE seminár
15. 2. 2024 Webinár: Služby v rámci Európskej únie z pohľadu DPH a DzP v roku 2024 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
13. 2. 2024 Webinár: Oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke v roku 2024 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
9. 2. 2024 Webinár: Daňová závierka a zostavenie daňového
priznania právnických osôb za rok 2023
Ing. Soňa Ugróczy ONLINE seminár
6. 2. 2024 Webinár: Problematika daňových a nedaňových výdavkov v roku 2024 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
1. 2. 2024 Webinár: Zmeny v zákone o DPH - praktické rady pre platiteľov na začiatku roka Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
31. 1. 2024 Webinár: Daňové priznanie fyzických osôb
podnikateľov - typ B za rok 2023
Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
29. 1. 2024 Webinár: Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2023 na vzore tlačiva Ing. Soňa Ugróczy ONLINE seminár
26. 1. 2024 Webinár: Zmeny v zákone o inšpekcii práce od r. 2023 a 2024 z pohľadu zamestnávateľa Mgr. Miroslava Mošonová ONLINE seminár
25. 1. 2024
zrušené
Prezenčný seminár: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023 a Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2024 RNDr. Jozef Mihál Zvolen
23. 1. 2024 Webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2023 a zmeny v účtovníctve pre rok 2024 v kocke Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
19. 1. 2024 Prezenčný seminár: Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2023 a legislatívne zmeny v mzdovej a personálnej agende pre rok 2024 Ing. Pavol Kukučka Zvolen
18. 1. 2024 Webinár: Daň z motorových vozidiel za rok 2023 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
16. 1. 2024 Webinár: Novely daňových zákonov v aplikačnej praxi od 1. 1. 2024 Ing. Soňa Ugróczy ONLINE seminár
9. 1. 2024 Webinár: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2023 (praktický príklad na tlačive) Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
5. 1. 2024 3
11. 1. 2024
12. 1. 2024
12. 1. 2024
25. 1. 2024
29. 1. 2024
31. 1. 2024
2. 2. 2024
13. 2. 2024
Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2024 RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
4. 1. 2024
10. 1. 2024
24. 1. 2024
26. 1. 2024
30. 1. 2024
1. 2. 2024
9. 2. 2024
16. 2. 2024
Webinár: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023 RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
hore


Semináre a konferencie uskutočnené v roku 2023

Termín Názov / Téma Lektor Miesto
14. 12. 2023 Webinár: Vybrané problémy v oblasti DzP na konci roka 2023 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
12. 12. 2023
19. 12. 2023
21. 12. 2023
29. 12. 2023
Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2024 RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
12. 12. 2023 Webinár: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2023 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
8. 12. 2023
18. 12. 2023
20. 12. 2023
22. 12. 2023
28. 12. 2023
Webinár: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023 RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
5. 12. 2023 Webinár: Legislatívne novinky v oblasti daní a účtovníctva na rok 2024 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
30. 11. 2023 Webinár: Aktuálne novinky v oblasti daňových a nedaňových výdavkov Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
21. 11. 2023 Webinár: Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1.1.2024 a vybrané problémy v praxi Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
9. 11. 2023 Webinár: Daňová optimalizácia v roku 2023 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
7. 11. 2023 Webinár: Podmienky a uplatnenie odpočtu DPH
podľa § 49 a § 51 (príklady z praxe)
Ing. Soňa Ugróczy ONLINE seminár
27. 10. 2023 Webinár: Medzinárodná kamiónová doprava
a DPH v roku 2023
Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
25. 10. 2023 Webinár: Odmeny a ich vplyv na priemerný
zárobok v roku 2023
Ing. Soňa Ugróczy ONLINE seminár
18. 10. 2023 Webinár: Predaj tovaru a služieb prostredníctvom internetu a digitálnych platforiem z pohľadu DPH Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
13. 10. 2023 Webinár: Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas v roku 2023 - možnosti, výhody aj riziká pre zamestnávateľa JUDr. Alena Huťanová ONLINE seminár
12. 10. 2023 Webinár: Nadobudnutie a dodanie tovaru do EÚ
na praktických príkladoch
Ing. Soňa Ugróczy ONLINE seminár
5. 10. 2023 Webinár: Prenos daňovej povinnosti a daňové riziká u dodávateľa a odberateľa Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
4. 10. 2023 Webinár: Ako opraviť chyby v mzdovom účtovníctve v roku 2023 Júlia Pšenková ONLINE seminár
27. 6. 2023 Webinár: DPH v cestovných kanceláriách v roku 2023 na praktických príkladoch Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
21. 6. 2023 Webinár: Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky – zmeny od 1. 7. 2023 RNDr. Jana Motyčková ONLINE seminár
8. 6. 2023 Webinár: Daňové a nedaňové výdavky podnikateľa v roku 2023 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
7. 6. 2023 Webinár: Najčastejšie chyby DPH a dane z príjmov v roku 2023 – návody, ako ich opraviť Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
2. 6. 2023 Seminár: Prevádzka motorových vozidiel, organizácia a riadenie autoprevádzky, automobil na pracovnej ceste v roku 2023,
ELEKTROMOBILITA v SR a plánované zmeny v účtovníctve a zákone o dani z príjmov
Ing. Miriam Matisová Zvolen
31. 5. 2023 Webinár - Jarná škola Jozefa Mihála:
Dôchodky
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
30. 5. 2023 Webinár - Jarná škola Jozefa Mihála:
Nemocenské dávky, Materská, Dávka v nezamestnanosti
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
24. 5. 2023 Webinár - Jarná škola Jozefa Mihála:
Poistné na sociálne poistenie
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
23. 5. 2023 Webinár - Jarná škola Jozefa Mihála:
Daň z príjmov zamestnanca II.
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
17. - 19. 5 2023 Konferencia: DAŇOVÝ A ODVODOVÝ KOLOTOČ
(Kaskády - máj 2023)
RNDr. Jozef Mihál,
Ing. Martin Tužinský 
Sielnica, hotel Kaskády
16. 5. 2023 Webinár - Jarná škola Jozefa Mihála:
Daň z príjmov zamestnanca I.
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
15. 5. 2023 Seminár: Mzdová učtáreň v II. Q roku 2023 Ing. Pavol Kukučka Zvolen
5. 5. 2023 Webinár: Najčastejšie chyby pri fakturácii z pohľadu DzP a DPH v roku 2023 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
4. 5. 2023 Webinár: Pracovné cesty a náklady na zamestnanca v roku 2023 (daňovo-účtovné hľadisko) Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
3. 5. 2023 Webinár: DPH pri používaní automobilu a možnosti zahrnovania výdavkov z pohľadu DzP 2023 (SZČO, zamestnanec, konateľ, spoločník) Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
27. 4. 2023 Webinár - Jarná škola Jozefa Mihála:
Dohody
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
26. 4. 2023 Webinár - Jarná škola Jozefa Mihála:
Skončenie pracovného pomeru, prechod práv a povinností, špecifické skupiny zamestnancov
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
25. 4. 2023 Webinár - Jarná škola Jozefa Mihála:
Mzda, príplatky, ďalšie benefity (stravovanie, rekreácia)
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
21. 4. 2023 Webinár: Nehnuteľnosť a prenájom hmotného majetku
z daňového a účtovného hľadiska v r. 2023 (pre malé a stredné podniky - s.r.o. a SZČO)
Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
20. 4. 2023 Webinár - Jarná škola Jozefa Mihála:
Domácka práca, dovolenka, prekážky v práci
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
20. 4. 2023 Webinár: DPH na praktických príkladoch od A po Z v roku 2023 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
19. 4. 2023 Webinár - Jarná škola Jozefa Mihála:
Zamestnávanie občanov EÚ a tretích krajín, pracovný čas
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
18. 4. 2023 Webinár - Jarná škola Jozefa Mihála:
Závislá práca, nelegálna práca, pracovný pomer, pracovná zmluva, doba určitá, kratšie úväzky
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
30. 3. 2023 Webinár: Najčastejšie chyby voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni - zmeny od 1. 1. 2023 Júlia Pšenková ONLINE seminár
24. 3. 2023 Webinár: Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci v roku 2023 RNDr. Jana Motyčková ONLINE seminár
22. 3. 2023 Webinár: Daňový bonus na deti + ročné zúčtovanie za rok 2022 RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
10. 3. 2023 Webinár: Cestovné náhrady v roku 2023 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
2. 3. 2023 Webinár: Cestovné náhrady v roku 2023 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
28. 2. 2023 Webinár: Oprava základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach z pohľadu DPH, vrátane novely od 1.1.2023 JUDr. Ing. Peter Schmidt ONLINE seminár
23. 2. 2023 Webinár: Záväzky ako rizikový faktor daňového výdavku a právo na odpočítanie DPH v roku 2023 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
22. 2. 2023 Webinár: Daňová kontrola podľa Daňového poriadku JUDr. Ing. Peter Schmidt ONLINE seminár
21. 2. 2023 Webinár: Prevod majetku z pohľadu DPH v roku 2023 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
16. 2. 2023 Webinár: Daňový bonus na deti + ročné zúčtovanie za rok 2022 RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
15. 2. 2023 Webinár: Zmeny v zákonoch o sociálnom poistení a zdravotnom poistení RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
14. 2. 2023 Webinár: Zmeny v Zákonníku práce a v zákone o službách zamestnanosti RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
14. 2. 2023 Webinár: Problematika daňových a nedaňových výdavkov v roku 2023 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
9. 2. 2023 Webinár: Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2023 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
7. 2. 2023 Webinár: Daňové priznanie a účtovná závierka roku 2022 (praktický príklad na tlačive) Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
2. 2. 2023 Webinár: Minimálne zdravotné odvody zamestnanca a daňový bonus v RZD a DP za r. 2022 a 2023 + nová analytická evidencia od 1. 1. 2023 RNDr. Jana Motyčková ONLINE seminár
1. 2. 2023 Webinár: Práva na odpočítanie dane a povinnosti vrátiť daň vo svetle novely DPH v roku 2023 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
30. 1. 2023 Webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2022 a zmeny v účtovníctve pre rok 2023 v kocke Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
27. 1. 2023 Seminár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2023 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022 RNDr. Jozef Mihál Zvolen
26. 1. 2023 Webinár: Dopracovanie inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2022 – na čo nezabudnúť? PhDr. Jozef Sýkora, MBA ONLINE seminár
24. 1. 2023 Webinár: Schválené zmeny v mzdovej učtárni od 1. 1. 2023 RNDr. Jana Motyčková ONLINE seminár
23. 1. 2023 Webinár: Daňové novinky podľa zmien legislatívy od 1. 1. 2023 JUDr. Ing. Peter Schmidt ONLINE seminár
19. 1. 2023 Webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2022 Ing. Mária Horváthová ONLINE seminár
18. 1. 2023 Webinár: Nehnuteľnosti komplexne z pohľadu daní a účtovníctva v roku 2023 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
17. 1. 2023 Webinár: Daň z motorových vozidiel za rok 2022 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
17. 1. 2023 Seminár: Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2022 a legislatívne zmeny v mzdovej a personálnej agende pre rok 2023 Ing. Pavol Kukučka Zvolen
16. 1. 2023 Webinár: Novely daňových zákonov v aplikačnej praxi od 1. 1. 2023 Ing. Soňa Ugróczy ONLINE seminár
13. 1. 2023 Webinár: Daňové priznanie a účtovná závierka roku 2022 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
11. 1. 2023
13. 1. 2023
20. 1. 2023
23. 1. 2023
25. 1. 2023
26. 1. 2023
30. 1. 2023
Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2023 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022 RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
hore


Semináre a konferencie uskutočnené v roku 2022

Termín Názov / Téma Lektor Miesto
15. 12. 2022 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2023 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022 RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
15. 12. 2022 Webinár: Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2022 Ing. Ondrej Baláž ONLINE seminár
13. 12. 2022 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2023 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022 RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
13. 12. 2022 Webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2022 a zmeny v účtovníctve pre rok 2023 Ing. Ondrej Baláž ONLINE seminár
7. - 9. 12. 2022 Konferencia: MZDY - DANE - ODVODY
(Kaskády - december 2022)
RNDr. Jozef Mihál  Sielnica, hotel Kaskády
30. 11. 2022 Webinár: Zákonník práce od 1. 11. 2022 + otcovská dovolenka + zmeny v dôchodkoch RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
30. 11. 2022 Webinár: Najčastejšie chyby a riešenia voči Sociálnej poisťovni + zmeny k 1. 11. 2023 (príklady z praxe) Júlia Pšenková ONLINE seminár
29. 11. 2022 Webinár: Zákonník práce od 1. 11. 2022 + otcovská dovolenka + zmeny v dôchodkoch RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
28. 11. 2022 Seminár: Aktuálne témy v mzdovej učtárni v IV. Q roku 2022 Ing. Pavol Kukučka Zvolen
28. 11. 2022 Webinár: Aktuálne témy v mzdovej učtárni v IV. Q roku 2022 Ing. Pavol Kukučka ONLINE seminár
24. 11. 2022 Webinár: Najčastejšie chyby a riešenia voči zdravotným poisťovniam
+ zmeny k 1. 1. 2023 (príklady z praxe)
Júlia Pšenková ONLINE seminár
15. 11. 2022 Webinár: SZČO RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
11. 11. 2022 Webinár: Otcovská dovolenka + zmeny v dôchodkoch RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
10. - 11. 11. 2022 2-dňový seminár: Najaktuálnejšie daňové témy pred koncom roka a pripravované zmeny pre rok 2023 Ing. Soňa Ugróczy,
Ing. Vladimír Ozimý
Sielnica, hotel Kaskády
10. 11. 2022 Webinár: Obchodovanie s tovarom v rámci EÚ
pre dodávateľa a odberateľa (správne určenie štátu zdanenia a odvedenia dane)
Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
28. 10. 2022 Webinár: Tuzemský prenos daňovej povinnosti v aplikačnej praxi Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
26. 10. 2022 Webinár: Otcovská dovolenka + zmeny v dôchodkoch RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
24. 10. 2022 Webinár: Novela Zákonníka práce (účinná od 1. 11. 2022) RNDr. Jana Motyčková ONLINE seminár
20. 10. 2022 Webinár: SZČO RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
13. 10. 2022 Webinár: Zamestnanec a mzdové náklady zamestnávateľa RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
29. 9. 2022 Webinár: Nový daňový bonus + ďalšie aktuálne zmeny RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
28. 9. 2022 Seminár: NoNový daňový bonus + ďalšie aktuálne zmeny RNDr. Jozef Mihál Žilina
13. 9. 2022 Webinár: Nový daňový bonus + ďalšie aktuálne zmeny RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
19. 7. 2022 Webinár: Nový daňový bonus + ďalšie aktuálne zmeny RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
14. 7. 2022 Webinár: Nový daňový bonus + ďalšie aktuálne zmeny RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
29. 6. 2022 Webinár: Nový daňový bonus + ďalšie aktuálne zmeny RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
28. 6. 2022 Webinár: Nový daňový bonus + ďalšie aktuálne zmeny RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
23. 6. 2022 Webinár: Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky v roku 2022 (príklady z praxe) RNDr. Jana Motyčková ONLINE seminár
22. 6. 2022 Webinár: Nový daňový bonus + ďalšie aktuálne zmeny RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
21. 6. 2022 Webinár: Nový daňový bonus + ďalšie aktuálne zmeny RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
20. 6. 2022 Webinár: Nový daňový bonus + ďalšie aktuálne zmeny RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
15. 6. 2022 Webinár: Predaj tovaru cez internet (e-shop) a daňové a účtovné dosahy Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
14. 6. 2022 Webinár: Nový daňový bonus + ďalšie aktuálne zmeny RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
14. 6. 2022 Webinár: Obchodovanie so zahraničnou osobou, testovanie zrážkovej dane a vznik stálej prevádzkarne Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
9. 6. 2022 Webinár: Nový daňový bonus + ďalšie aktuálne zmeny RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
9. 6. 2022 Webinár: Elektronické PN od 1. 6. 2022 a dohody na sezónne práce RNDr. Jana Motyčková ONLINE seminár
3. 6. 2022 Webinár: Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci 2022 (príklady z praxe) RNDr. Jana Motyčková ONLINE seminár
31. 5. 2022 Webinár: Nový daňový bonus na deti RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
26. - 27. 5. 2022 2 - dňový webinár: Podvojné účtovníctvo pre začiatočníkov Ing. Martin Mikláš ONLINE seminár
26. 5. 2022 Webinár: Zákonník práce 2022 - Špecifické ustanovenia RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
24. 5. 2022 Webinár: Zrážková daň z príjmov v tuzemsku a v zahraničí (licenčné poplatky, autorské odmeny, úroky, nájom) Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
24. 5. 2022 Webinár: Zákonník práce 2022 - Domácka práca a prekážky v práci RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
19. - 20. 5. 2022 Konferencia: MZDY - DANE - ODVODY
(Kaskády - máj 2022)
RNDr. Jozef Mihál Sielnica, hotel Kaskády
18. 5. 2022 Webinár: Zákonník práce 2022 - Pracovný pomer RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
17. 5. 2022 Webinár: Zákonník práce 2022 - Závislá práca a mzda RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
11. 5. 2022 Webinár: Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2022 Ing. Ondrej Baláž ONLINE seminár
11. 5. 2022 Webinár: Dohody komplexne v roku 2022 RNDr. Jana Motyčková ONLINE seminár
6. 5. 2022 Webinár: Oprava základu dane a dane z pohľadu DPH a dane z príjmov - dobropisy, ťarchopisy v praxi Ing. Soňa Ugróczy ONLINE seminár
5. 5. 2022 Webinár: Stravné a cestovné náhrady - zvýšenie v roku 2022 na príkladoch Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
3. 5. 2022 Webinár: Zahraničné pracovné cesty v roku 2022 Júlia Pšenková ONLINE seminár
29. 4. 2022 Webinár: Odborná prax mladistvých u zamestnávateľa z pohľadu BOZP a Zákonníka práce Mgr. Miroslava Mošonová ONLINE seminár
28. 4. 2022 Webinár: Novinky v štatistickom zisťovaní INTRASTAT-SK v roku 2022 Monika Šašalová ONLINE seminár
28. 4. 2022 Webinár: Zákonník práce 2022 RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
27. 4. 2022 Webinár: Ako zamestnať cudzinca z krajín mimo EÚ Júlia Pšenková ONLINE seminár
26. 4. 2022 Webinár: Pripravte sa na kontrolu zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR JUDr. Marcela Macová, PhD. ONLINE seminár
26. 4. 2022 Webinár: Vlastné imanie obchodnej spoločnosti od 1. 1. 2022 Ing. Mária Horváthová ONLINE seminár
26. 4. 2022 Webinár: Zamestnávanie Ukrajincov + zmeny v Zákonníku práce RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
21. 4. 2022 Webinár: Práca s elektronickými službami štátu – eGovernment pre podnikateľov Mgr. Rastislav Pavlík ONLINE seminár
21. 4. 2022 Webinár: Čas skrátenej práce + stravovanie od 1.5.2022 RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
21. 4. 2022 Webinár: Nehnuteľnosť a prenájom hmotného majetku z daňového a účtovného hľadiska v roku 2022 (pre malé a stredné podniky - s.r.o. a SZČO) Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
21. 4. 2022 Webinár: Aktuálne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2022 (kurzarbeit, stravovanie zamestnancov a zmeny v sociálnej poisťovni) RNDr. Jana Motyčková ONLINE seminár
20. 4. 2022 Webinár: Pracovné cesty a náklady na zamestnanca v roku 2022 (daňovo-účtovné hľadisko) Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
13. 4. 2022 Webinár: GDPR v „realitných kanceláriách“
- príprava na plánované kontroly v roku 2022
JUDr. Marcela Macová, PhD. ONLINE seminár
8. 4. 2022 Webinár: Tuzemské pracovné cesty podľa aktuálnej právnej úpravy Júlia Pšenková ONLINE seminár
5. 4. 2022 Webinár: Novela zákona o sociálnom poistení od 1. 4. 2022 RNDr. Jana Motyčková ONLINE seminár
31. 3. 2022 Webinár: GDPR v „samospráve“
- príprava na plánované kontroly v roku 2022
JUDr. Marcela Macová, PhD.  ONLINE seminár
30. 3. 2022 Webinár: Benefity, odstupné a odchodné v roku 2022 na príkladoch z praxe Júlia Pšenková ONLINE seminár
22. 3. 2022 Webinár: Monitorovanie priestorov z pohľadu GDPR JUDr. Marcela Macová, PhD.  ONLINE seminár
22. 3. 2022 Webinár: Čas skrátenej práce RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
10. 3. 2022 Webinár: Správa registratúry v organizáciách a vo firmách v roku 2022 - elektronická / neelektronická komunikácia a archivovanie záznamov PhDr. Veronika Nováková, PhD. ONLINE seminár
10. 3. 2022 Webinár: DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2022 a ich aplikácia do praxe Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
10. 3. 2022 Webinár: Daňové a odvodové tipy RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
9. 3. 2022 Webinár: Cestovné náhrady v roku 2022 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
23. 2. 2022 Webinár: Daňové a odvodové tipy RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
18. 2. 2022 Webinár: Ako správne ukončiť pracovný pomer po novele ZP účinnej od 1.1.2022 JUDr. Alena Huťanová ONLINE seminár
11. 2. 2022 Webinár: Odpisovanie majetku v daňovom priznaní a pohľad na rok 2022 (porovnanie mikrodaňovníka a daňovníka) Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
10. 2. 2022 Webinár: Problematika daňových a nedaňových výdavkov v roku 2021 a 2022 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
8. 2. 2022 Webinár: Novely účtovných a daňových zákonov od 1. 1. 2022 v aplikačnej praxi Ing. Mária Horváthová ONLINE seminár
4. 2. 2022 Webinár: Novely daňových zákonov účinné od 1. 1. 2022 v kocke Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
4. 2. 2022 Webinár: Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2022 na vzore tlačiva Ing. Soňa Ugróczy ONLINE seminár
3. 2. 2022 Webinár: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2021 (príklad na tlačive) Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
2. 2. 2022 Webinár: Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2021 a legislatívne zmeny v mzdovej a personálnej agende pre rok 2022 Ing. Pavol Kukučka ONLINE seminár
2. 2. 2022 Webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2021 a zmeny v účtovníctve pre rok 2022 v kocke Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
26. 1. 2022 Webinár: Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2022 na vzore tlačiva Ing. Soňa Ugróczy ONLINE seminár
21. 1. 2022 Webinár: Ako opraviť chyby, na ktoré upozorňuje Sociálna a zdravotná poisťovňa Júlia Pšenková ONLINE seminár
21. 1. 2022
28. 1. 2022
11. 2. 2022
18. 2. 2022
22. 2. 2022
Webinár: Kurzarbeit + stravovanie zamestnancov RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
20. 1. 2022 Webinár: 3 významné okruhy zmien v Zákonníku práce od 1. 1. 2022 (sociálne poistenie, zdravotné poistenie, daň zo závislej činnosti) Júlia Pšenková ONLINE seminár
19. 1. 2022 Webinár: Účtovanie jednorazových vratných obalov u výrobcu a distribútora od 1. 1. 2022 Ing. Mária Horváthová ONLINE seminár
19. 1. 2022 Webinár: Zákonník práce - zmeny v oblasti miezd od 1. 1. 2022 Júlia Pšenková ONLINE seminár
18. 1. 2022 Webinár: Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2022 s aplikáciou do praxe Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
18.1.2022 Webinár: Cookies lišta od 1. 2. 2022 JUDr. Marcela Macová ONLINE seminár
14. 1. 2022 Webinár: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2021 (príklad na tlačive) Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
13. 1. 2022 Webinár: Novely daňových zákonov v aplikačnej praxi od 1. 1. 2022 Ing. Soňa Ugróczy ONLINE seminár
13. 1. 2022 Webinár: Novela zákona DPH od 1. 1. 2022 s aplikáciou do praxe Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
13. 1. 2022 Webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2021 Ing. Mária Horváthová ONLINE seminár
12. 1. 2022 Webinár: Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2021 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
11. 1. 2022 Webinár: Koncoročné povinnosti platiteľa DPH a novely daňových zákonov od 1. 1. 2022 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
11. 1. 2022
12. 1. 2022
13. 1. 2022
14. 1. 2022
17. 1. 2022
18. 1. 2022
19. 1. 2022
20. 1. 2022
24. 1. 2022
25. 1. 2022
26. 1. 2022
27. 1. 2022
31. 1. 2022
1. 2. 2022
2. 2. 2022
8. 2. 2022
9. 2. 2022
10. 2. 2022
15. 2. 2022
Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2022 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021 RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
hore


Semináre a konferencie uskutočnené v roku 2021

Termín Názov / Téma Lektor Miesto
21. 12. 2021 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2022 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021 RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
20. 12. 2021 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2022 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021 RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
17. 12. 2021 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2022 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021 RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
17. 12. 2021 Webinár: Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky od 1. 1. 2022 Júlia Pšenková ONLINE seminár
16. 12. 2021 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2022 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021 RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
15. 12. 2021 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2022 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021 RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
15. 12. 2021 Webinár: Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2021 Ing. Ondrej Baláž ONLINE seminár
14. 12. 2021 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2022 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021 RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
13. 12. 2021 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2022 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021 RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
13. 12. 2021 Webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2021 a zmeny v účtovníctve pre rok 2022 Ing. Ondrej Baláž ONLINE seminár
10. 12. 2021 Webinár: Kurzarbeit + stravovanie zamestnancov RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
10. 12. 2021 Webinár: Novely daňových zákonov 2022 (DPH, Daňový poriadok, Daň z príjmov, Zákon o účtovníctve, oznamovacia povinnosť bankových účtov pre platiteľov DPH) Ing. Soňa Ugróczy ONLINE seminár
9. 12. 2021 Webinár: Kurzarbeit + stravovanie zamestnancov RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
8. 12. 2021 Webinár: Novela zákona o účtovníctve od 1. 1. 2022 (Digitalizácia v účtovníctve) Ing. Mária Horváthová ONLINE seminár
6. 12. 2021 Webinár: Kurzarbeit + stravovanie zamestnancov RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
3. 12. 2021 Webinár: Daňový poriadok a nahlasovanie bankových účtov finančnej správe - od 15. 11. 2021 a od 1. 1. 2022 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
30. 11. - 1. 12. 2021 VIDEOSEMINÁR: Daň z príjmov - príprava na vypracovanie daňového priznania za rok 2021, zmeny v legislatíve pre rok 2022 JUDr. Oľga Groszová VIDEOŠKOLENIE
30. 11. 2021 Webinár: Kurzarbeit + stravovanie zamestnancov RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
29. 11. 2021 Webinár: Vplyv digitalizácie na vedenie účtovníctva od roku 2022 Ing. Mária Horváthová ONLINE seminár
29. 11. 2021 Webinár: Kurzarbeit + stravovanie zamestnancov RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
29. 11. 2021 Webinár: Ako správne ukončiť pracovný pomer doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc. ONLINE seminár
26. 11. 2021 Webinár: Kurzarbeit + stravovanie zamestnancov RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
26. 11. 2021 Webinár: Mzdová učtáreň na prelome rokov 2021/2022 Ing. Pavol Kukučka ONLINE seminár
24. 11. 2021 Webinár: Daň vyberaná zrážkou v príkladoch z praxe Ing. Valéria Jarinkovičová ONLINE seminár
24. 11. 2021 Webinár: Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1.1.2022 a vybrané problémy v praxi Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
23. 11. 2021 Webinár: Kurzarbeit + stravovanie zamestnancov RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
18. 11. 2021 Webinár: Kurzarbeit + stravovanie zamestnancov RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
18. - 19. 11. 2021 VIDEOSEMINÁR: Daň z príjmov - príprava na vypracovanie daňového priznania za rok 2021, zmeny v legislatíve pre rok 2022 JUDr. Oľga Groszová VIDEOŠKOLENIE
16. 11. 2021 Webinár: SZČO, spoločníci, konatelia - dane a odvody, Zákonník práce, dôchodky, materské… RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
15. 11. 2021 Webinár: Kurzarbeit + stravovanie zamestnancov RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
9. 11. 2021 Webinár: Cash flow - prehľad peňažných tokov Ing. Ondrej Baláž ONLINE seminár
8. 11. 2021 Webinár: Správa registratúry v organizáciách a vo firmách - elektronická / neelektronická komunikácia a archivovanie záznamov PhDr. Veronika Nováková PhD. ONLINE seminár
4. - 5. 11. 2021 2-dňový webinár z hotela Kaskády: Najaktuálnejšie daňové témy pred koncom roka a pripravované zmeny pre rok 2022 Ing. Vladimír Ozimý,
Ing. Soňa Ugróczy
ONLINE seminár
4. 11. 2021 Webinár: Fakturácia a uchovávanie dokladov z pohľadu DPH a účtovníctva Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
2. 11. 2021 Webinár: Trvalý kurzarbeit na Slovensku od 1. 1. 2022 - dotknuté subjekty, podmienky nároku, zmena sadzieb RNDr. Jana Motyčková ONLINE seminár
29. 10. 2021 Webinár: Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1.1.2022 a vybrané problémy v praxi Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
28. 10. 2021 Webinár: Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky RNDr. Jana Motyčková ONLINE seminár
26. 10. 2021 Webinár: 3 významné zmeny v zákone o DPH od 15. 11. 2021 a 1. 1. 2022 Ing. Soňa Ugróczy ONLINE seminár
26. 10. 2021 Webinár: Prvá pomoc od septembra 2021 + nový Kurzarbeit od januára 2022 RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
25. - 26. 10. 2021 2-dňový webinár: Mzdy pre pokročilých Júlia Pšenková ONLINE seminár
21. - 22. 10. 2021 2-dňový webinár: Zákonník práce pod lupou JUDr. Alena Huťanová ONLINE seminár
21. 10. 2021 Webinár: Zostavenie internej smernice k tvorbe opravných položiek Ing. Martin Mikláš ONLINE seminár
20. 10. 2021 Webinár: SZČO, spoločníci, konatelia - dane a odvody, Zákonník práce, dôchodky, materské… RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
19. 10. 2021 Webinár: DPH - najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi v roku 2021 Ing. Soňa Ugróczy ONLINE seminár
14. 10. 2021 Webinár: Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia 2021 Júlia Pšenková ONLINE seminár
13. 10. 2021 Webinár: Prvá pomoc od septembra 2021 + Daňový bonus a dotácia na stravu + príspevky na rekreáciu / stravovanie / športovú činnosť dieťaťa RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
12. 10. 2021 Webinár: Webové stránky podľa nového zákona o elektronických komunikáciách a sociálne siete Dr. Marcela Macová, PhD. ONLINE seminár
8. 10. 2021 Webinár: Rekreačné poukazy a športový príspevok na deti Júlia Pšenková ONLINE seminár
8. 10. 2021 Webinár: Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2021 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
28. 9. 2021 Webinár: Prvá pomoc od septembra 2021 + Daňový bonus a dotácia na stravu + príspevky na rekreáciu RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
21. 9. 2021 Webinár: Prvá pomoc od septembra 2021 + Daňový bonus a dotácia na stravu + príspevky na rekreáciu RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
14. 9. 2021 Webinár: Prvá pomoc od septembra 2021 + Daňový bonus a dotácia na stravu + príspevky na rekreáciu RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
17. 6. 2021 Webinár: Finančný príspevok na stravovanie + príspevok na rekreáciu RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
27. 5. 2021 Webinár: Kedy sa faktúra stáva nevymožiteľnou z pohľadu účtovníctva a DzP? Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
27. 5. 2021 Webinár: Finančný príspevok na stravovanie + aktuality v mzdovej učtárni RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
26. 5. 2021 Webinár: Faktúry vystavené firmám, ktoré sú
v reštrukturalizácii, v konkurze, v exekúcii
a pod. z pohľadu účtovného a DPH
Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
18. 5. 2021 Webinár: Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky v roku 2021 RNDr. Jana Motyčková ONLINE seminár
14. 5. 2021 Webinár: Kedy fakturovať poskytované služby zahraničnému odberateľovi so slovenskou daňou a kedy bez dane? Ing. Soňa Ugróczy ONLINE seminár
13. 5. 2021 Webinár: Finančný príspevok na stravovanie + aktuality v mzdovej učtárni RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
12. 5. 2021 Webinár: Predaj tovaru cez ESHOP z pohľadu DPH od 1. 7. 2021 - porovnanie modelu zásielkového predaja do 30. 6. a predaja tovaru na diaľku v rámci EÚ od 1. 7. 2021 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
29. 4. 2021 Webinár: Finančný príspevok na stravovanie + aktuality v mzdovej učtárni RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
29. 4. 2021 Webinár: Elektronický podpis a uzatváranie zmlúv na diaľku JUDr. Pavel Lacko, LL.M., PhD.,
Mgr. Zuzana Motúzová
ONLINE seminár
28. 4. 2021 Webinár: Cash flow - prehľad peňažných tokov Ing. Ondrej Baláž ONLINE seminár
27. - 28. 4. 2021 VIDEOSEMINÁR: Daň z pridanej hodnoty - novelizácia k 1. 1. a k 1. 7. 2021 JUDr. Oľga Groszová VIDEOŠKOLENIE
27. 4. 2021 Webinár: Dávky sociálneho poistenia, tehotenské a ošetrovné od 1. 4. 2021 RNDr. Jana Motyčková ONLINE seminár
23. 4. 2021 Webinár: Ako prepustiť zamestnanca a na čo nezabudnúť - krok za krokom v praktických príkladoch doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc. ONLINE seminár
22. 4. 2021 Webinár: Zrážky zo mzdy a exekúcie - zmena od 1. 1. 2021 Júlia Pšenková ONLINE seminár
21. - 22. 4. 2021 Webinár: Daň z pridanej hodnoty - novelizácia k 1. 1. a k 1. 7. 2021 JUDr. Oľga Groszová VIDEOŠKOLENIE
20. 4. 2021 Webinár: Cestovné náhrady pre rok 2021 Júlia Pšenková ONLINE seminár
20. 4. 2021 Webinár: Zmeny zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2021 a ich aplikácia v praxi Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
19. 4. 2021 Webinár: Intrastat - aktuálne v roku 2021 Mgr. Jozef Vaško ONLINE seminár
16. 4. 2021 Webinár: Riadenie pracovného času v roku 2021 (nadčasy, dovolenky, pohotovosť a pracovná cesta) RNDr. Jana Motyčková ONLINE seminár
15. 4. 2021 Webinár: Finančný príspevok na stravovanie + aktuality v mzdovej učtárni RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
13. 4. 2021 Webinár: Monitorovanie priestorov z pohľadu GDPR JUDr. Marcela Macová, PhD. ONLINE seminár
12. - 13. 4. 2021 2-dňový webinár: Špeciality z daňovej kuchyne Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
26. 3. 2021 Webinár: Finančný príspevok na stravovanie + aktuality v mzdovej učtárni RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
22. - 23. 3. 2021 2-dňový webinár: Zákonník práce pod lupou 2021 JUDr. Alena Huťanová ONLINE seminár
17. 3. 2021 Webinár: Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1. 1. 2021 Ing. Peter Gallovič ONLINE seminár
12. 3. 2021 Webinár: Zákonník práce, veľká novela účinná od 1. marca 2021 a ďalšie aktuality v mzdovej učtárni na začiatku roka 2021 RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
12. 3. 2021 Webinár: PANDEMICKÉ DOTÁCIE - podmienky ich nároku a zostavenie žiadosti, daňový a účtovný pohľad Ing. Vladimír Ozimý, JUDr. Jozef Lukajka, PhD. ONLINE seminár
11. 3. 2021 Webinár: Zákonník práce, veľká novela účinná od 1. marca 2021 a ďalšie aktuality v mzdovej učtárni na začiatku roka 2021 RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
10. - 11. 3. 2021 2 - dňový webinár: DPH komplexne vrátane povinností viažucich sa k fakturácii Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
10. 3. 2021 Webinár: Sprievodca finančnou kontrolou a jej novelizáciou v roku 2021 - pre ekonómov PhDr. Jozef Sýkora, MBA ONLINE seminár
9. 3. 2021 Webinár: Cestovné náhrady v roku 2021 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
4. 3. 2021 Webinár: Zákonník práce, veľká novela účinná od 1. marca 2021 a ďalšie aktuality v mzdovej učtárni na začiatku roka 2021 RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
3. 3. 2021 Webinár: Daňová závierka 2020 v čase koronakrízy - vyplnenie daňového priznania, odpisovanie majetku, daňové a nedaňové výdavky Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
26. 2. 2021 Webinár: Zákonník práce, veľká novela účinná od 1. marca 2021 a ďalšie aktuality v mzdovej učtárni na začiatku roka 2021 RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
23. 2. 2021 Webinár: Odpisovanie majetku na daňové účely v roku 2021 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
18. 2. 2021 Webinár: Zákonník práce - veľká novela účinná od 1. marca 2021 a ďalšie aktuality v mzdovej učtárni na začiatku roka 2021 RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
18. 2. 2021 Webinár: GDPR – legislatívne zmeny v roku 2021, aktuálne problémy a priebeh úradnej kontroly v praxi JUDr. Marcela Macová, PhD. ONLINE seminár
18. 2. 2021 Webinár: Zmeny v mzdovej učtárni v prvom štvrťroku 2021 (novela Zákonníka práce od 1.3.2021 a zmeny v dávkach sociálneho poistenia od 1.4.2021) RNDr. Jana Motyčková ONLINE seminár
17. 2. 2021 Webinár: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020 (praktický príklad na tlačive) Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
16. 2. 2021 Webinár: Problematika daňových a nedaňových výdavkov v roku 2020 a 2021 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
12. 2. 2021 Webinár: Daň z príjmov - daňové priznanie za rok 2020 (fyzické a právnické osoby), zmeny v legislatíve pre rok 2021 JUDr. Oľga Groszová ONLINE seminár
11. 2. 2021 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni
k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
9. 2. 2021 Webinár: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020 (praktický príklad na tlačive) Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
4. 2. 2021 Webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2020 a zmeny v účtovníctve pre rok 2021 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
4. 2. 2021 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni
k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
29.1.2021 Webinár: Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2020 a legislatívne zmeny v mzdovej a personálnej agende pre rok 2021 Ing. Pavol Kukučka ONLINE seminár
29.1.2021 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni
k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
28.1.2021 Webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2020 a zmeny v účtovníctve pre rok 2021 Ing. Ondrej Baláž ONLINE seminár
28.1.2021 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni
k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
27.1.2021 Webinár: Mzdárske povinnosti pri ukončení roka 2020 a aktuality v mzdovej učtárni 2021 RNDr. Jana Motyčková ONLINE seminár
27.1.2021 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni
k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
27.1.2021 Webinár: Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende JUDr. Marcela Macová, PhD. ONLINE seminár
26.1.2021 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni
k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
22.1.2021 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni
k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
21.1.2021 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni
k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
21.1.2021 Webinár: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020 (praktický príklad na tlačive) Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
20.1.2021 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni
k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
19.1.2021 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni
k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
18.1.2021 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni
k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
15.1.2021 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni
k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
14.1.2021 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni
k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
14.1.2021 Webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2020 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2021 Ing. Mária Horváthová ONLINE seminár
13.1.2021 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni
k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
13.1.2021 Webinár: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020 (praktický príklad na tlačive) Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
12.1.2021 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni
k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
12.1.2021 Webinár: Mzdárske povinnosti pri ukončení roka 2020 a aktuality v mzdovej učtárni 2021 RNDr. Jana Motyčková ONLINE seminár
12. 1. 2021 Webinár: Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 a aktuálne zmeny od 1. 1. 2021 Ing. Valéria Jarinkovičová ONLINE seminár
11.1.2021 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni
k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
8. 1. 2021 Webinár: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020 (praktický príklad na tlačive) Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
8. 1. 2021 Webinár: Mzdárske povinnosti pri ukončení roka 2020 a aktuality v mzdovej učtárni 2021 RNDr. Jana Motyčková ONLINE seminár
8. 1. 2021 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni
k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
hore


Semináre a konferencie uskutočnené v roku 2020

Termín Názov / Téma Lektor Miesto
21. 12. 2020 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni
k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
18. 12. 2020 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni
k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
17. 12. 2020 Webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2020 a zmeny v účtovníctve pre rok 2021 Ing. Ondrej Baláž ONLINE seminár
16. 12. 2020 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni
k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
15. 12. 2020 Webinár: Zmeny v daňových zákonoch od 1. 1. 2021 (DPH a DzP) Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
15. 12. 2020 Webinár: Aktuality v mzdovej učtárni 2020/2021 RNDr. Jana Motyčková ONLINE seminár
14. 12. 2020 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni
k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
11. 12. 2020 Webinár: Príklady a riešenia z praxe DPH a dane z príjmov Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
11. 12. 2020 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni
k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
11. 12. 2020 Webinár: Veritelia a dlžníci v konkurznom konaní z aplikačnej praxe správcu konkurznej podstaty JUDr. Danica Birošová,
JUDr. Marta Bojo Vevurková
ONLINE seminár
10. 12. 2020 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni
k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
10. 12. 2020 Webinár: Ochrana podnikateľov počas pandémie a reforma súdnej mapy JUDr. Danica Birošová,
JUDr. Martina Mrázová
ONLINE seminár
7. 12. 2020 Webinár: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni
k 1. 1. 2021 a povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2020
RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
4. 12. 2020 Webinár: Prepúšťanie zamestnancov v čase koronakrízy Mgr. Juraj Kočiš, LL.M. ONLINE seminár
25. - 27. 11. 2020 Online konferencia: Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2020 a zmeny pre rok 2021 RNDr. Jozef Mihál,
Ing. Vladimír Ozimý,
Ing. Soňa Ugróczy
ONLINE stream
24. 11. 2020 Webinár: Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2020 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
23. 11. 2020 Webinár: Aktuálne pandemické novinky vo mzdovej učtárni RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
23. 11. 2020 Webinár: GDPR - legislatívne zmeny v roku 2020, aktuálne problémy a priebeh úradnej kontroly v praxi JUDr. Marcela Macová, PhD. ONLINE seminár
23. 11. 2020 Webinár: Reklama, podpora predaja a sponzoring v daniach a judikatúre Ing. Milan Kúdela ONLINE seminár
19. 11. 2020 Webinár: Aktuálne pandemické novinky vo mzdovej učtárni RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
19. 11. 2020 Webinár: Zmeny v daňových zákonoch od 1. 1. 2021 (DPH a DzP) Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
18. 11. 2020 Webinár: Aktuálne pandemické novinky vo mzdovej učtárni RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
13. 11. 2020 Webinár: Aktuálne pandemické novinky vo mzdovej učtárni RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
13. 11. 2020 Webinár: Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci - aj v čase mimoriadnej situácie RNDr. Jana Motyčková ONLINE seminár
10. 11. 2020 Webinár: Aktuálne pandemické novinky vo mzdovej učtárni RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
9. 11. 2020 Webinár: Základy transferového oceňovania Ing. Silvia Karelová ONLINE seminár
6. 11. 2020 Webinár: DÔCHODKY RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
5. 11. 2020 Webinár: Dodávatelia a ich účasť vo verejnom obstarávaní Mgr. Katarína Hreusová ONLINE seminár
5. 11. 2020 Webinár: Nehnuteľnosti komplexne z pohľadu daní a účtovníctva Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
4. 11. 2020 Webinár: Aktuálne pandemické novinky vo mzdovej učtárni RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
29. 10. 2020 Webinár: Medzinárodná kamiónová doprava a DPH Ing. Milan Kúdela ONLINE seminár
28. 10. 2020 Webinár: Daňový výdavok - vybrané okruhy v roku 2020 Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
26. 10. 2020 Webinár: Aktuálne pandemické novinky vo mzdovej učtárni RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
21. 10. 2020 Webinár: DÔCHODKY RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
21. 10. 2020 Webinár: Zmeny v daňových zákonoch od 1. 1. 2021 (DPH a DzP) Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
25. 6. 2020 Mzdová učtáreň v končiacom období pandémie RNDr. Jozef Mihál Zvolen
24. 6. 2020 Webinár: Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky zo mzdy od 1. 7. 2020 RNDr. Jana Motyčková ONLINE seminár
23. 6. 2020 Webinár: Medzinárodné zamestnávanie
a vysielanie zamestnancov do zahraničia
- zmeny od 30. 7. 2020
Júlia Pšenková ONLINE seminár
16. 6. 2020 Webinár: Mzdová učtáreň v končiacom období pandémie RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
16. 6. 2020 Webinár: Aplikácia DPH na príkladoch v praxi Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
15. 6. 2020 Webinár: Ochrana osobných údajov
v personálnej, mzdovej a účtovnej agende
+ pravidlá pre prácu z domu
JUDr. Marcela Macová, PhD. ONLINE seminár
10. 6. 2020 Webinár: Povinnosti prevádzkovateľa e-shopu voči spotrebiteľovi JUDr. Jozef Lukajka, PhD. ONLINE seminár
8. 6. 2020 Webinár: Komplexný účtovný pohľad na rok 2019 a 2020 pod vplyvom zmenených predpisov počas obdobia pandémie Ing. Mária Horváthová ONLINE seminár
29. 5. 2020 Webinár: Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci - aj v čase mimoriadnej situácie RNDr. Jana Motyčková ONLINE seminár
28. 5. 2020 Webinár: Mzdová učtáreň v končiacom období pandémie RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
27. - 28. 5. 2020 2-dňový webinár: Daň z pridanej hodnoty pre pokročilých Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
25. - 26. 5. 2020 2-dňový webinár: Reálne daňové kontroly na príkladoch z praxe Ing. Milan Kúdela ONLINE seminár
21. - 22. 5. 2020 2-dňový webinár: Mzdy pre začiatočníkov Júlia Pšenková ONLINE seminár
20. - 21. 5. 2020 2-dňový webinár: Daň z pridanej hodnoty pre začiatočníkov Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
19. 5. 2020 Webinár: Zvládnime krízu vo firme efektívne
a s prehľadom (krok za krokom k obnoveniu zdravia a rentability)
Dr. Milan Veščičík ONLINE seminár
18. 5. 2020 Webinár: GDPR - aktuálne problémy, práca z domu, spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia a zmeny v roku 2020 JUDr. Marcela Macová, PhD. ONLINE seminár
14. 5. 2020 Webinár: Daňové, účtovné a ekonomické opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19
(čo by ste mali vedieť!)
Ing. Soňa Ugróczy ONLINE seminár
12. 5. 2020 Webinár: Pandémia COVID-19 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
11. - 12. 5. 2020 2-dňový webinár: DPH komplexne vrátane povinností viažucich sa k fakturácii Ing. Vladimír Ozimý ONLINE seminár
6. 5. 2020 Webinár: Konzultácie k legislatívnym zmenám prijatým v období pandémie a k príspevkom pre zamestnávateľov a SZČO RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
5. 5. 2020 Webinár: Pandémia COVID-19 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
30. 4. 2020 Konzultačný webinár k legislatívnym zmenám prijatým v období pandémie a k príspevkom pre zamestnávateľov a SZČO RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
29. 4. 2020 Webinár: Pandémia COVID-19 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
27. 4. 2020 Konzultačný webinár k legislatívnym zmenám prijatým v období pandémie a k príspevkom pre zamestnávateľov a SZČO RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
24. 4. 2020 Konzultačný webinár k legislatívnym zmenám prijatým v období pandémie a k príspevkom pre zamestnávateľov a SZČO RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
23. 4. 2020 Konzultačný webinár k legislatívnym zmenám prijatým v období pandémie a k príspevkom pre zamestnávateľov a SZČO RNDr. Jozef Mihál ONLINE seminár
22. 4. 2020 Webinár: Daňové, účtovné a ekonomické opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19
(čo by ste mali vedieť!)
Ing. Soňa Ugróczy ONLINE seminár
9. 3. 2020 DPH a daň z príjmov od 1. 1.2020 a ich aplikácia do praxe s Ing. Vladimírom Ozimým
Ing. Vladimír Ozimý Banská Bystrica
21. 2. 2020 Účtovné a daňové povinnosti fyzických osôb za rok 2019 - uzatvorenie roka v jednoduchom účtovníctve a daňové priznanie typu B
Ing. Jana Acsová Zvolen
17. 2. 2020 Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2019 a legislatívne zmeny v mzdovej a personálnej agende pre rok 2020
Ing. Pavol Kukučka Zvolen
13. 2. 2020 Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019 (praktický príklad na tlačive)
Ing. Vladimír Ozimý Banská Bystrica
30. 1. 2020 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2020
RNDr. Jozef Mihál Banská Bystrica
23. 1. 2020 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2020
RNDr. Jozef Mihál Zvolen
17. 1. 2020 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2019
Ing. Miriam Matisová Zvolen
14. 1. 2020 Daň z príjmov - daňové priznanie za rok 2019 (fyzické a právnické osoby), zmeny v legislatíve pre rok 2020
JUDr. Oľga Groszová Zvolen
hore

Semináre a konferencie uskutočnené v roku 2019

Termín Názov / Téma Lektor Miesto
19. 12. 2019 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2019 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2020
Ing. Jana Acsová Zvolen
10. 12. 2019 Pracovné cesty vo firmách a organizáciách
- ich správne, preukázateľné a zrozumiteľné vyúčtovanie

Ing. Miriam Matisová Zvolen
6. 12. 2019 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2020
RNDr. Jozef Mihál Zvolen
27. - 29. 11.
2019
Konferencia Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2019 a zmeny pre rok 2020
RNDr. Jozef Mihál,
Ing. Vladimír Ozimý,
Ing. Soňa Ugróczy
Sielnica, hotel Kaskády
26. 11. 2019 Daň z pridanej hodnoty v roku 2019 a 2020
JUDr. Oľga Groszová Zvolen
22. 11. 2019
Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1. 1. 2020 a vybrané problémy v praxi - zrušené
Ing. Vladimír Ozimý Banská Bystrica
15. 11. 2019 ÚČTO, DANE - ako na ne?
Ing. Jana Acsová Zvolen
14. 11. 2019 Zákonník práce 2019/2020
- príspevky na rekreáciu, minimálna mzda a príplatky pre rok 2020, pracovný čas a dovolenka, ďalšie zmeny pre rok 2020

RNDr. Jozef Mihál Zvolen
7. 11. 2019 Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2019/2020, e-Kasa v praxi
Ing. Miriam Matisová Zvolen
30. 10. 2019 Mzdová učtáreň vo IV.Q roku 2019
Ing. Pavol Kukučka Zvolen
29. 10. 2019 Daň z príjmov - príprava na daňové priznanie za rok 2019 a pripravované zmeny v legislatíve pre rok 2020
JUDr. Oľga Groszová Zvolen
9. 10. 2019 Zákonník práce 2019/2020
- príspevky na rekreáciu, minimálna mzda a príplatky pre rok 2020, pracovný čas a dovolenka, ďalšie zmeny pre rok 2020

RNDr. Jozef Mihál Banská Bystrica
20. 9. 2019 Exekučné zrážky zo mzdy, rekreačné príspevky v praxi
RNDr. Jana Motyčková Zvolen
18. 6. 2019 Tuzemské a zahraničné pracovné cesty v roku 2019 a ich aplikačná prax
Ing. Miriam Matisová Zvolen
31. 5. 2019 Mzdová učtáreň v II.Q roku 2019
Ing. Pavol Kukučka Zvolen
28. 5. 2019 Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2019, zavedenie e-Kasa klient (ORP a VRP)
Ing. Miriam Matisová Zvolen
21. 5. 2019 Špeciality z daňovej kuchyne
Ing. Vladimír Ozimý Banská Bystrica
14. 5. 2019 Daň z pridanej hodnoty v roku 2019,
ERP v roku 2019 - e-Kasa

JUDr. Oľga Groszová Zvolen
6. 5. 2019 Správa registratúry v roku 2019 - aktuálne legislatívne zmeny
PhDr. Veronika Nováková PhD. Nitra
18. 4. 2019 Zákonník práce v roku 2019
RNDr. Jozef Mihál Zvolen
15. 3. 2019 DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2019 a ich aplikácia do praxe
Ing. Vladimír Ozimý Banská Bystrica
21. 2. 2019 Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018 (praktický príklad na tlačive)
Ing. Vladimír Ozimý Banská Bystrica
20. 2. 2019 Účtovné a daňové povinnosti fyzických osôb za rok 2018 - uzatvorenie roka v jednoduchom účtovníctve a daňové priznanie typu B
Ing. Jana Acsová Zvolen
19. 2. 2019 Daň z pridanej hodnoty v praxi - zmeny od 1. 1. 2019
JUDr. Oľga Groszová Zvolen
15. 2. 2019 GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi
JUDr. Marcela Macová Banská Bystrica
12. 2. 2019 Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2018 na vzore tlačiva
Ing. Soňa Ugróczy Bratislava
6. 2. 2019 Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2018 na vzore tlačiva
Ing. Soňa Ugróczy Banská Bystrica
4. 2. 2019 Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2018 a legislatívne zmeny v mzdovej a personálnej agende pre rok 2019
Ing. Pavol Kukučka Zvolen
1. 2. 2019 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2018 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2019
RNDr. Jozef Mihál Banská Bystrica
29. 1. 2019 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2018
Ing. Miriam Matisová Zvolen
17. 1. 2019 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2018 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2019
RNDr. Jozef Mihál Zvolen
15. 1. 2019 Daň z príjmov - daňové priznanie za rok 2018 (fyzické a právnické osoby), zmeny v legislatíve pre rok 2019
JUDr. Oľga Groszová Zvolen
hore

Semináre a konferencie uskutočnené v roku 2018

Termín Názov / Téma Lektor Miesto
18. 12. 2018 Účtovná a daňová závierka 2018
Ing. Jana Acsová Zvolen
11. 12. 2018 Ukončenie roka 2018 v mzdovej a personálnej agende + príprava na RZD za rok 2018 a legislatívne zmeny 2019
Ing. Pavol Kukučka Zvolen
7. 12. 2018 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2018 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2019
RNDr. Jozef Mihál Zvolen
28. - 30. 11.
2018
Konferencia: Ukončenie roka 2018 a zmeny pre rok 2019
RNDr. Jozef Mihál,
Ing. Vladimír Ozimý,
Ing. Soňa Ugróczy
Sielnica, hotel Kaskády
27. 11. 2018 Daň z príjmov - príprava na daňové priznanie za rok 2018, zmeny v legislatíve pre rok 2019
JUDr. Oľga Groszová Zvolen
22. 11. 2018 Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2018
Ing. Miriam Matisová Zvolen
16. 11. 2018 GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi
JUDr. Marcela Macová Banská Bystrica
13. 11. 2018 Ochrana osobných údajov a GDPR v praxi
Ing. Pavol Kukučka Zvolen
9. 11. 2018 Dlhodobý majetok komplexne - účtovné a daňové hľadisko, špecifiká, automobil v podnikaní
Ing. Jana Acsová Zvolen
26. 10. 2018 Tuzemské a zahraničné pracovné cesty v súlade s platnou legislatívou v roku 2018
Ing. Miriam Matisová Zvolen
22. 10. 2018 Daň z pridanej hodnoty v roku 2018 - výber najčastejších, najzložitejších a najzaujímavejších tém
JUDr. Oľga Groszová Zvolen
17. 10. 2018 Mzdová a personálna agenda v IV. Q roku 2018 a povinnosti mzdovej učtárne pri výkone zrážok zo mzdy po 1. 7. 2018
Ing. Pavol Kukučka Zvolen
11. 10. 2018 Zákonník práce 2018 / 2019
RNDr. Jozef Mihál Banská Bystrica
5. 6. 2018 Obchodný zákonník a jeho prepojenie na účtovníctvo - vlastné imanie, fondy, konateľ, spoločník, zmluvné vzťahy, fakturácia, sankcie
Ing. Jana Acsová Zvolen
1. 6. 2018 Tuzemské a zahraničné pracovné cesty
v súlade s platnou legislatívou

Ing. Miriam Matisová Zvolen
29. 5. 2018 Daň z pridanej hodnoty v roku 2018
- výber najčastejších, najzložitejších a najzaujímavejších tém

JUDr. Oľga Groszová Zvolen
21. 5. 2018 Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR
JUDr. Marcela Macová Banská Bystrica
18. 5. 2018 Ochrana osobných údajov po 25. 5. 2018
- príprava na nové pravidlá v zmysle GDPR pre malé a stredné firmy

Ing. Pavol Kukučka Zvolen
24. 4. 2018 Mzdová a personálna agenda v II. Q roku 2018, zmeny v Zákonníku práce od 1. 5. 2018
Ing. Pavol Kukučka Zvolen
20. 4. 2018 Ochrana osobných údajov po 25. 5. 2018
- príprava na nové pravidlá v zmysle GDPR pre malé a stredné firmy

Ing. Pavol Kukučka Zvolen
17. 4. 2018 Daň z pridanej hodnoty v roku 2018 (novelizácia zákona k 1. 1. 2018)
JUDr. Oľga Groszová Zvolen
13. 4. 2018 Zmeny v Zákonníku práce od 1. 5. 2018
- nové príplatky, 13. a 14. platy

RNDr. Jozef Mihál Zvolen
6. 4. 2018 Zmeny v Zákonníku práce od 1. 5. 2018
- nové príplatky, 13. a 14. platy

RNDr. Jozef Mihál Banská Bystrica
22. 3. 2018 Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR JUDr. Marcela Macová Banská Bystrica
2. 3. 2018 Účtovné a daňové povinnosti fyzických osôb za rok 2017 -  uzatvorenie roka v jednoduchom účtovníctve a daňové priznanie typu B
Ing. Jana Acsová Zvolen
21. 2. 2018 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve a daňové priznanie právnických osôb
Ing. Jana Acsová Zvolen
7. 2. 2018 Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2017 na praktickom príklade Ing. Soňa Ugróczy Banská Bystrica
2. 2. 2018 Ukončenie roka 2017 v mzdovej a personálnej agende + ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2017 + legislatívne zmeny 2018
Ing. Pavol Kukučka Zvolen
30. 1. 2018 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2017
Ing. Miriam Matisová Zvolen
24. 1. 2018 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2018
RNDr. Jozef Mihál Banská Bystrica
17. 1. 2018 Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR JUDr. Marcela Macová Banská Bystrica
16. 1. 2018 Daň z príjmov - daňové priznanie za rok 2017 (fyzické a právnické osoby), zmeny v legislatíve pre rok 2018
JUDr. Oľga Groszová Zvolen
12. 1. 2018 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2018
RNDr. Jozef Mihál Zvolen
hore

Semináre a konferencie uskutočnené v roku 2017

Termín Názov / Téma Lektor Miesto
14. 12. 2017 Konferencia Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR“)
(podujatie realizované v spolupráci so spoločnosťou Poradca podnikateľa, spol. s r.o.)
Mgr. Irena Hudecová,
JUDr. Marcela Macová,
JUDr. Pavol Szabo,
JUDr. Jakub Uhrinčať
Banská Bystrica
8. 12. 2017 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2018 RNDr. Jozef Mihál Zvolen
29. 11. - 1. 12. 2017 Konferencia UKONČENIE ROKA 2017 A ZMENY PRE ROK 2018
(podujatie realizované v spolupráci so spoločnosťou Relia, s.r.o.)
RNDr. Jozef Mihál,
Ing. Vladimír Ozimý,
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Sielnica, hotel Kaskády
28. 11. 2017 Ochrana osobných údajov - príprava na nové pravidlá v zmysle GDPR Ing. Pavol Kukučka Zvolen
22. 11. 2017 Daň z príjmov - príprava na daňové priznanie za rok 2017, zmeny v legislatíve pre rok 2018 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
10. 11. 2017 Tuzemské a zahraničné pracovné cesty v súlade s platnou legislatívou Ing. Miriam Matisová Zvolen
26. 10. 2017 Vedenie pokladničnej agendy z viacerých pohľadov súčasnej legislatívy Ing. Miriam Matisová Zvolen
19. 10. 2017 Daň z pridanej hodnoty v roku 2017 (daňové priznanie) a pripravované zmeny k 1. 1. 2018 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
11. 10. 2017 Mzdová učtáreň v IV. Q roku 2017 Ing. Pavol Kukučka Zvolen
6. 10. 2017 Zákonník práce 2017 / 2018 RNDr. Jozef Mihál Banská Bystrica
2. 10. 2017 Zákonník práce 2017 / 2018 RNDr. Jozef Mihál Zvolen
16. 6. 2017 Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente Mgr. Monika Imrichová Zvolen
14. 6. 2017 Tuzemské a zahraničné pracovné cesty v súlade s platnou legislatívou v roku 2017 Ing. Miriam Matisová Zvolen
12. - 13. 6. 2017 Konferencia MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO 2017
(podujatie realizované v spolupráci so spoločnosťou Relia, s.r.o.)
RNDr. Jana Motyčková, RNDr. Jozef Mihál Sielnica, hotel Kaskády
31. 5. 2017 Problémy účtovania z daňového hľadiska Ing. Jana Acsová Zvolen
26. 5. 2017 Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente Mgr. Monika Imrichová Zvolen
17. 5. 2017 Mzdová účtovníčka v II. Q roku 2017 Ing. Pavol Kukučka Zvolen
11. 5. 2017 Daň z príjmov v roku 2017 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
28. 4. 2017 Zmeny k 1. 5. 2017: práca evidovaných nezamestnaných - sezónne práce - materské RNDr. Jozef Mihál Zvolen
26. 4. 2017 Daň z pridanej hodnoty v roku 2017 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
20. 4. 2017 Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente Mgr. Monika Imrichová Zvolen
14. 2. 2017 Konzultačný seminár: Daň z príjmov - daňové priznanie za rok 2016 a zmeny k 1. 1. 2017 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
30. 1. 2017 Ukončenie roka 2016 v mzdovej a personálnej agende + ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2016 + legislatívne zmeny 2017 Ing. Pavol Kukučka Zvolen
27. 1. 2017 Účtovné a daňové uzatvorenie roka podnikajúcich fyzických osôb (daňové povinnosti fyzických osôb v roku 2016 a daňové priznanie typu B) Ing. Jana Acsová Zvolen
26. 1. 2017 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2017 RNDr. Jozef Mihál Banská Bystrica
18. 1. 2017 Účtovná závierka 2016 - podvojné účtovníctvo, daňová závierka 2016 - právnické osoby Ing. Jana Acsová Zvolen
16. 1. 2017 Daň z príjmov - daňové priznanie za rok 2016 a zmeny k 1. 1. 2017 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
12. 1. 2017 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2017 RNDr. Jozef Mihál Zvolen
hore

Semináre uskutočnené v roku 2016

Termín Názov / Téma Lektor Miesto
15. 12. 2016 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2016 Ing. Miriam Matisová Zvolen
6. 12. 2016 Ukončenie roka 2016 v mzdovej učtárni a legislatívne zmeny pre rok 2017 RNDr. Jozef Mihál Zvolen
2. 12. 2016 Daň z príjmov - príprava na daňové priznanie za rok 2016, zmeny v legislatíve pre rok 2017 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
29. 11. 2016 Elektronické schránky podľa zákona o e-Governmente - ako komunikovať so štátom po 1. 1. 2017 Mgr. Monika Imrichová Zvolen
24. 11. 2016 Mzdová učtáreň v IV. Q 2016
+ aktuálna povinnosť: Elektronické schránky podľa zákona o e-Governmente
Ing. Pavol Kukučka Zvolen
16. 11. 2016 Tuzemské a zahraničné pracovné cesty v súlade s platnou legislatívou v roku 2016 Ing. Miriam Matisová Zvolen
15. 11. 2016 Elektronické schránky podľa zákona o e-Governmente - ako komunikovať so štátom po 1. 1. 2017 Mgr. Monika Imrichová Zvolen
3. 11. 2016 Daň z pridanej hodnoty v roku 2016 (základné princípy) + novelizácia zákona k 1. 1. 2017 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
26. 10. 2016 Pokladničná agenda v súčinnosti s aktuálnou legislatívou (novela Obchodného zákonníka - firmy v úpadku, Zákon o obmedzení hotovostných platieb) Ing. Miriam Matisová Zvolen
5. 10. 2016 Zákonník práce 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála RNDr. Jozef Mihál Banská Bystrica
14. 6. 2016 Daň z pridanej hodnoty v roku 2016 - základné princípy JUDr. Oľga Groszová Zvolen
31. 5. 2016 Daňové a odvodové tipy 2016 + Zákon o cezhraničnej spolupráci (Zákonník práce) RNDr. Jozef Mihál Zvolen
26. 5. 2016 Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky po 1. 7. 2016, novela Nariadenia vlády 268/2006 Z.z. od 1. 1. 2016 RNDr. Jana Motyčková Zvolen
24. 5. 2016 Problémy účtovania z daňového hľadiska a vplyv obchodného práva na účtovníctvo a zdaňovanie (konateľ, spoločník, člen štatutárneho orgánu) Ing. Jana Acsová Zvolen
17. 5. 2016 Tuzemské a zahraničné pracovné cesty v súlade s platnou legislatívou v roku 2016 Ing. Miriam Matisová Zvolen
20. 4. 2016 Pokladničná agenda v súčinnosti s aktuálnou legislatívou (novela Obchodného zákonníka - firmy v úpadku, Zákon o obmedzení hotovostných platieb) Ing. Miriam Matisová Zvolen
23. 2. 2016 DPH po novelizácii k 1. 1. 2016 - prvé praktické problémy a skúsenosti JUDr. Oľga Groszová Zvolen
19. 2. 2016 Účtovné a daňové uzatvorenie roka 2015 - fyzické osoby Ing. Jana Acsová Zvolen
18. 2. 2016 Účtovná závierka 2015 - podvojné účtovníctvo Ing. Jana Acsová Zvolen
9. 2. 2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2015 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2016 RNDr. Jozef Mihál Zvolen
2. 2. 2016 Ročné zúčtovanie dane za rok 2015 + zmeny v mzdovej a personálnej agende od 1. 1. 2016 Ing. Pavol Kukučka Zvolen
21. 1. 2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2015 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2016 RNDr. Jozef Mihál Banská Bystrica
20. 1. 2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2015 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2016 RNDr. Jozef Mihál Zvolen
14. 1. 2016 Daň z príjmov - daňové priznanie za rok 2015 a zmeny k 1. 1. 2016 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
hore

Semináre uskutočnené v roku 2015

Termín Názov / Téma Lektor Miesto
18. 12. 2015 Ukončenie roka 2015 a legislatívne zmeny pre rok 2016 v mzdovej učtárni RNDr. Jozef Mihál Zvolen
16. 12. 2015 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2015 Ing. Miriam Matisová Zvolen
14. 12. 2015 Ukončenie roka 2015 a legislatívne zmeny pre rok 2016 v mzdovej učtárni RNDr. Jozef Mihál Lučenec
1. 12. 2015 Pokladničná agenda a pokladničné operácie - kompletnosť, správnosť a prehľadnosť Ing. Miriam Matisová Zvolen
26. - 27. 11. 2015 2-dňový seminár: Odvody a dane - ako na ne?
(podujatie realizované v spolupráci so spoločnosťou Relia, s.r.o.)
RNDr. Jozef Mihál,
Ing. Vladimír Ozimý,
Ing. Martin Tužinský,PhD.
Sielnica, hotel Kaskády
19. 11. 2015 DPH - novelizácia zákona k 1. januáru 2016 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
12. 11. 2015 Cestovné náhrady v roku 2015 a ich aplikačná prax Ing. Miriam Matisová Zvolen
27. 10. 2015 Daň z príjmov v roku 2015 a pripravované zmeny k 1. 1. 2016 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
21. 10. 2015 Mzdová učtáreň v III. a IV. Q 2015 Ing. Pavol Kukučka Zvolen
8. 10. 2015 Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála RNDr. Jozef Mihál Zvolen
28. 5. 2015 Pracovné cesty zamestnancov v roku 2015 Ing. Miriam Matisová Zvolen
21. 5. 2015 Mzdová učtáreň v II. Q roku 2015 Ing. Pavol Kukučka Zvolen
19. 5. 2015 DPH a Európska únia (cezhraničné obchody s tovarom a službami v rámci EÚ) JUDr. Oľga Groszová Zvolen
29. 4. 2015 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v roku 2015 Ing. Jana Acsová Zvolen
16. 4. 2015 Zákonník práce 2015 RNDr. Jozef Mihál Zvolen
13. 2. 2015 Mzdová učtáreň na začiatku roka 2015 - povinnosti, legislatívne zmeny a novinky Ing. Pavol Kukučka Zvolen
12. 2. 2015 Daň z príjmov zo závislej činnosti - ročné zúčtovanie za rok 2014 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
10. 2. 2015 Účtovné a daňové uzatvorenie roka 2014 - fyzické osoby Ing. Jana Acsová Zvolen
3. 2. 2015 Účtovná a daňová závierka za rok 2014 Ing. Jana Acsová Zvolen
21. 1. 2015 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2015 RNDr. Jozef Mihál Zvolen
13. 1. 2015 Daň z príjmov - daňové priznanie za rok 2014 a zmeny k 1. 1. 2015 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
9. 1. 2015 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2015 RNDr. Jozef Mihál Banská Bystrica
hore

Semináre uskutočnené v roku 2014

Termín Názov / Téma Lektor Miesto
16. 12. 2014 Daň z príjmov zo závislej činnosti - príprava na ročné zúčtovanie za rok 2014 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
11. 12. 2014 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2014 Ing. Miriam Matisová Zvolen
8. - 9. 12. 2014 2-dňový seminár: Ročné zúčtovanie 2014 + legislatívne zmeny 2015
(podujatie realizované v spolupráci so spoločnosťou Relia, s.r.o.)
RNDr. Jozef Mihál Sielnica, hotel Kaskády
2. 12. 2014 Automobil v podnikaní Ing. Jana Acsová Zvolen
26. 11. 2014 Príprava daňového priznania k dani z príjmov za rok 2014 a významné zmeny v daňovej legislatíve pre rok 2015 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
21. 11. 2014 Pracovná zdravotná služba a ďalšie aktuálne zmeny vyplývajúce z novely zákona č. 355/2007 Z. z. (účinnej od 1. 8. 2014) MUDr. Ľudmila Ondrejková Zvolen
19. 11. 2014 Zákonník práce 2014/2015 RNDr. Jozef Mihál Zvolen
13. 11. 2014 konzultačný seminár: Ochrana osobných údajov komplexne Ing. Pavol Kukučka Zvolen
11. 11. 2014 Pokladničná agenda a pokladničné operácie v praxi Ing. Miriam Matisová Zvolen
8. 10. 2014 Cestovné náhrady v roku 2014 a ich aplikačná prax Ing. Miriam Matisová Zvolen
2. 10. 2014 Novelizácia zákona o DPH č. 218/2014 Z.z., kontrolný výkaz a faktor času JUDr. Oľga Groszová Zvolen
30. 9. 2014 Aktuálne a pripravované zmeny v mzdovej a personálnej agende v IV. Q. 2014 a v roku 2015 Ing. Pavol Kukučka Zvolen
17. 6. 2014 Pracovné cesty zamestnancov a podnikateľov, využívanie súkromných motorových vozidiel - zmeny v roku 2014 Ing. Miriam Matisová Zvolen
12. 6. 2014 Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky, zmeny v sociálnom poistení k 1. 7. 2014 RNDr. Jana Motyčková Zvolen
10. 6. 2014 konzultačný seminár: Kontrolný výkaz DPH v praxi JUDr. Oľga Groszová Zvolen
5. 6. 2014 Daňové a odvodové tipy 2014 RNDr. Jozef Mihál Zvolen
29. 5. 2014 Pokladničná agenda a pokladničné operácie v praxi Ing. Miriam Matisová Zvolen
27. 5. 2014 Expres seminár: Elektronická faktúra v praxi Monika Imrichová Zvolen
19. - 20. 5. 2014 odborná konferencia
PERSONALISTIKA A MZDY 2014

(podujatie realizované v spolupráci so spoločnosťou Relia, s.r.o.)
JUDr. Marcela Macová,
Ing. Viera Mezeiová,
RNDr. Jozef Mihál,
Ing. Ľuboslava Minková
Sielnica, hotel Kaskády
30. 4. 2014 Mzdová účtovníčka v II. Q roku 2014
+ Ochrana osobných údajov po novele zákona účinnej od 15. 4. 2014
Ing. Pavol Kukučka Zvolen
12. 3. 2014 Ochrana osobných údajov - praktický seminár k novému zákonu č. 122/2013 Ing. Pavol Kukučka Zvolen
12. 3. 2014 konzultačný seminár: Aktuálne problémy vo mzdovej učtárni RNDr. Jozef Mihál Zvolen
25. 2. 2014 konzultačný seminár: Daň z príjmov zo závislej činnosti - ročné zúčtovanie za rok 2013 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
18. 2. 2014 konzultačný seminár: Daň z pridanej hodnoty v roku 2014 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
11. 2. 2014 Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve a daň z príjmov fyzických osôb Ing. Jana Acsová Zvolen
4. 2. 2014 Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva 2013 Ing. Jana Acsová Zvolen
30. 1. 2014 Mzdová učtáreň na začiatku roka 2014 - povinnosti, legislatívne zmeny a novinky Ing. Pavol Kukučka Zvolen
28. 1. 2014 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2013 a všetky legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2014 RNDr. Jozef Mihál Banská Bystrica
17. 1. 2014 Daň z príjmov - daňové priznanie za rok 2013 a zmeny k 1. 1. 2014 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
15. 1. 2014 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2013 a všetky legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2014 RNDr. Jozef Mihál Zvolen
hore

Semináre uskutočnené v roku 2013

Termín Názov / Téma Lektor Miesto
18. 12. 2013 Daň z príjmov zo závislej činnosti - príprava na ročné zúčtovanie za rok 2013 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
9. 12. 2013 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013 Ing. Miriam Matisová Zvolen
3. 12. 2013 Expres seminár: Elektronická komunikácia s daňovou správou po 1. 1. 2014 Monika Imrichová Zvolen
28. 11. 2013 Aktuálne novely (k 1. 11. 2013) Zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a Zákona o inšpekcii práce. Zmeny v Zákonníku práce z pohľadu praxe inšpekčných orgánov. JUDr. Miroslav Benč Zvolen
26. 11. 2013 Novela zákona o DPH k 1. 1. 2014, koniec roka 2013 z pohľadu DPH JUDr. Oľga Groszová Zvolen
22. 11. 2013 Pracovné cesty zamestnancov a podnikateľov
v roku 2013 a pripravované zmeny od 1. 1. 2014
Ing. Miriam Matisová Zvolen
20. 11. 2013 Dávky sociálneho poistenia, poistenie SZČO, dobrovoľné poistenie RNDr. Jana Motyčková Zvolen
18. - 19. 11. 2013 Mzdárska škola Jozefa Mihála
(seminár realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Relia, s.r.o.)
RNDr. Jozef Mihál Sielnica, hotel Kaskády
29. 10. 2013 Daň z pridanej hodnoty - čo musíte vedieť (konzultačný seminár - 2. časť) JUDr. Oľga Groszová Zvolen
28. 10. 2013 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov RNDr. Jana Motyčková Zvolen
18. 10. 2013 Ochrana osobných údajov - praktický seminár k novému zákonu č. 122/2013 Ing. Pavol Kukučka Zvolen
8. 10. 2013 Pokladničná agenda v účtovných jednotkách v roku 2013 a pripravované zmeny k 1. 1. 2014 Ing. Miriam Matisová Zvolen
2. 10. 2013 Daň z pridanej hodnoty - čo musíte vedieť (konzultačný seminár - 1. časť) JUDr. Oľga Groszová Zvolen
25. 9. 2013 Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky RNDr. Jana Motyčková Zvolen
20. 6. 2013 Zákonník práce po 1. 1. 2013 v praxi - zmeny v pracovnoprávnych vzťahoch a skúsenosti z praxe inšpekčných orgánov JUDr. Miroslav Benč Zvolen
18. 6. 2013 Ochrana osobných údajov - čo prináša nový zákon účinný od 1. 7. 2013? Ing. Pavol Kukučka Zvolen
14. 6. 2013 Daňové a odvodové tipy 2013 RNDr. Jozef Mihál Banská Bystrica
13. 6. 2013 Kompletnosť pokladničnej agendy, hotovostné a bezhotovostné operácie Ing. Miriam Matisová Zvolen
4. 6. 2013 Odborná správa klasických a elektronických dokumentov (archivácia dokumentov) v súlade s platnou legislatívou PhDr. Veronika Nováková Zvolen
28. 5. 2013 Daň z pridanej hodnoty - čo musíte vedieť (konzultačný seminár - 1. časť) JUDr. Oľga Groszová Zvolen
27. - 28. 5. 2013 dvojdňový seminár: Daňové a odvodové tipy 2013
(seminár realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Relia, s.r.o.)
RNDr. Jozef Mihál Sielnica, hotel Kaskády
16. 5. 2013 Cestovné náhrady v roku 2013 - účinky legislatívnych zmien Ing. Miriam Matisová Zvolen
17. 4. 2013 Ochrana osobných údajov (... čo prináša nový zákon?) Ing. Pavol Kukučka Zvolen
12. 4. 2013 Daň z pridanej hodnoty v roku 2013 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
8. 3. 2013 Konzultačný seminár: Aktuálne problémy v mzdovej učtárni RNDr. Jozef Mihál Zvolen
19. 2. 2013 Daň z príjmov zo závislej činnosti - ročné zúčtovanie za rok 2012 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
13. 2. 2013 Mzdová učtáreň na začiatku roka 2013 - povinnosti, legislatívne zmeny a novinky Ing. Pavol Kukučka Zvolen
5. 2. 2013 Účtovné a daňové uzatvorenie roka 2012 podnikajúcich fyzických osôb Ing. Jana Acsová Zvolen
31. 1. 2013 Účtovná závierka 2012 (podvojné účtovníctvo podnikateľov) Ing. Jana Acsová Zvolen
29. 1. 2013 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2012 a všetky legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2013 RNDr. Jozef Mihál Banská Bystrica
23. 1. 2013 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2012 a všetky legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2013 RNDr. Jozef Mihál Zvolen
15. 1. 2013 Daň z príjmov - daňové priznanie za rok 2012 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
hore

Semináre uskutočnené v roku 2012

Termín Názov / Téma Lektor Miesto
18. 12. 2012 Veľká novela Zákonníka práce, účinná od 1. 1. 2013 RNDr. Jozef Mihál Banská Bystrica
18. 12. 2012 Daň z príjmov zo závislej činnosti - príprava na ročné zúčtovanie za rok 2012 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
13. 12. 2012 Účtovná závierka podnikateľov za rok 2012 Ing. Miriam Matisová Zvolen
12. 12. 2012 Novela Zákonníka práce účinná od 1. 1. 2013 - zmeny z pohľadu kontrolných orgánov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov JUDr. Miroslav Benč Zvolen
5. 12. 2012 Novela Zákonníka práce účinná od 1. 1. 2013 a jej praktické dopady JUDr. Terézia Maděřičová Zvolen
28. 11. 2012 Pokladničná agenda a pokladničné operácie v účtovných jednotkách (kompletnosť prípravy pre účtovnú závierku) Ing. Miriam Matisová Zvolen
21. 11. 2012 Veľká novela Zákonníka práce, účinná od 1. 1. 2013 RNDr. Jozef Mihál Zvolen
19. 11. 2012 Tuzemské a zahraničné pracovné cesty zamestnancov v roku 2012 Ing. Miriam Matisová Zvolen
13. 11. 2012 Sociálne a zdravotné poistenie - významné zmeny platné od 1. 1. 2013 RNDr. Jana Motyčková Zvolen
12. - 14. 11. 2012 Zákonník práce, dane, odvody a účtovníctvo
- významné legislatívne zmeny ovplyvňujúce činnosť podnikateľských subjektov na prelome rokov 2012 a 2013

(seminár realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Relia, s.r.o.)
RNDr. Jozef Mihál,
Ing. Jaroslava Lukačovičová,
Ing. Zdenka Jablonková
Sielnica, hotel Kaskády
6. 11. 2012 Daň z príjmov v roku 2012 (príprava na daňové priznanie)
a zmeny pripravované pre rok 2013
JUDr. Oľga Groszová Zvolen
30. 10. 2012 Konzultačný seminár: Novelizácia zákona o DPH k 1. 10. 2012 a k 1. 1. 2013 a riešenie z nej vyplývajúcich problémov JUDr. Oľga Groszová Zvolen
11. 10. 2012 Novely zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení k 1. 9. 2012 (a ďalšie zmeny v oblasti mzdového účtovníctva) RNDr. Jozef Mihál Banská Bystrica
1. 10. 2012 Mzdová učtáreň v druhom polroku 2012 a príprava na zásadné zmeny v roku 2013 Ing. Pavol Kukučka Zvolen
19. 9. 2012 Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 1. 10. 2012 a k 1. 1. 2013 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
28. 8. 2012 Novely zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení k 1. 9. 2012 (a ďalšie zmeny v oblasti mzdového účtovníctva) RNDr. Jozef Mihál Zvolen
19. 6. 2012 Kompletnosť pokladničnej agendy a interné predpisy pre vybrané okruhy účtovnej agendy Ing. Miriam Matisová Zvolen
13. 6. 2012 Aktuálne zmeny v účtovných a daňových povinnostiach podnikateľských subjektov z pohľadu odpisovania a leasingu Ing. Jana Acsová Zvolen
5. 6. 2012 Rozvrhnutie pracovného času so zameraním na nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas JUDr. Terézia Maděřičová Zvolen
30. 5. 2012 Daň z pridanej hodnoty v roku 2012,s dôrazom na hľadisko času JUDr. Oľga Groszová Zvolen
22. 5. 2012 Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky RNDr. Jana Motyčková Zvolen
16. 5. 2012 Zákonník práce - skúsenosti po novelách, judikatúra a príklady z praxe JUDr. Terézia Maděřičová Zvolen
10. 5. 2012 Odborná správa klasických a elektronických dokumentov
v súlade s platnou legislatívou
PhDr. Veronika Nováková Zvolen
27. 4. 2012 Ochrana osobných údajov Ing. Pavol Kukučka Zvolen
20. 4. 2012 Tuzemské a zahraničné pracovné cesty zamestnancov v roku 2012 Ing. Miriam Matisová Zvolen
17. 4. 2012 Daň z príjmov v roku 2012 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
16. 2. 2012 Daň z príjmov zo závislej činnosti - ročné zúčtovanie za rok 2011 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
10. 2. 2012
3. 2. 2012
Účtovná závierka podnikateľov za rok 2011 Ing. Miriam Matisová Zvolen
7. 2. 2012 Daň z pridanej hodnoty v roku 2012 - novelizácia k 1. 1., zavedenie elektronickej komunikácie platiteľa so správcom dane JUDr. Oľga Groszová Zvolen
1. 2. 2012 Účtovné a daňové uzatvorenie roka 2011 podnikajúcich fyzických osôb Ing. Jana Acsová Zvolen
24. 1. 2012 Účtovná závierka 2011 (podvojné účtovníctvo podnikateľov) Ing. Jana Acsová Zvolen
18. 1. 2012 Sociálne a zdravotné poistenie v praxi roku 2012, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 RNDr. Jana Motyčková Zvolen
17. 1. 2012 Daň z príjmov - daňové priznanie za rok 2011 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
hore

Semináre uskutočnené v roku 2011

Termín Názov / Téma Lektor Miesto
14. 12. 2011 Daň z príjmov zo závislej činnosti v roku 2011 - príprava na ročné zúčtovanie JUDr. Oľga Groszová Zvolen
13. 12. 2011 Ako neporušovať pracovnoprávnu legislatívu a záväzky vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov - praktické rady a poznatky z oblasti inšpekcie práce JUDr. Mgr. Miroslav Benč Zvolen
8. 12. 2011 Účtovná závierka podnikateľov za rok 2011 Ing. Miriam Matisová Zvolen
6. 12. 2011 Koniec roka sa blíži - novinky a zmeny v povinnostiach zamestnávateľa na prelome rokov 2011 a 2012 Ing. Pavol Kukučka Zvolen
22. 11. 2011 Daň z príjmov v roku 2011, daňový poriadok od 1. 1. 2012 a nové povinnosti vyplývajúce zo zákona o používaní registračných pokladníc od 1. 1. 2012 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
10. 11. 2011 Tuzemské a zahraničné pracovné cesty zamestnancov, cestovné náhrady v praxi Ing. Miriam Matisová Zvolen
25. 10. 2011 Kompletnosť pokladničnej agendy v systéme účtovníctva Ing. Miriam Matisová Zvolen
18. 10. 2011 Daň z pridanej hodnoty v praxi po účinnosti záväzného výkladu Rady EÚ JUDr. Oľga Groszová Zvolen
13. 10. 2011 Novelizácie Zákonníka práce v roku 2011 - čo priniesli do praxe JUDr. Terézia Maděřičová Zvolen
22. 9. 2011 Sociálne a zdravotné poistenie v praxi roku 2011 a pripravovaná reforma odvodov k 1. 1. 2012 RNDr. Jana Motyčková Zvolen
24. 8. 2011 Novelizácie Zákonníka práce v roku 2011 JUDr. Terézia Maděřičová Zvolen
7. 6. 2011 Daň z pridanej hodnoty v praxi - po účinnosti záväzného výkladu Rady EÚ JUDr. Oľga Groszová Zvolen
24. 5. 2011 Tuzemské a zahraničné pracovné cesty zamestnancov v roku 2011 Ing. Miriam Matisová Zvolen
17. 5. 2011 Daň z príjmov v roku 2011, daňový poriadok od 1. 1. 2012 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
23. 3. 2011 Správa registratúry v súlade s platnou legislatívou - novela zákona o archívoch a registratúrach, účinná od 1. 3. 2011 (ako správne evidovať, ukladať a vyraďovať záznamy) PhDr. Veronika Nováková Zvolen
9. 3. 2011 Zákonník práce - aktuálna novela a ďalšie pripravované zmeny v roku 2011, riešenie najčastejších problémov pri aplikácii v praxi JUDr. Terézia Maděřičová Zvolen
1. 3. 2011 Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2010 RNDr. Jana Motyčková Zvolen
25. 2. 2011 Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2010, ročné zúčtovanie dane z príjmov za rok 2010 a aktuálne zmeny v Zákonníku práce Ing. Pavol Kukučka Zvolen
24. 2. 2011 Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2010, ročné zúčtovanie dane z príjmov za rok 2010 a aktuálne zmeny v Zákonníku práce Ing. Pavol Kukučka Banská Bystrica
22. 2. 2011 Daň z pridanej hodnoty - novelizácia k 1. 1. 2011 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
15. 2. 2011 Daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2010 + aktuálne otázky pri výpočte mzdy v roku 2011 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
8. 2. 2011 Účtovné a daňové uzatvorenie roka 2010 podnikajúcich fyzických osôb Ing. Jana Acsová Zvolen
3. 2. 2011 Účtovná závierka podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva za rok 2010 Ing. Miriam Matisová Zvolen
1. 2. 2011 Rozvrhnutie pracovného času so zameraním na nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas JUDr. Terézia Maděřičová Zvolen
27. 1. 2011 Účtovná závierka podnikateľských subjektov za rok 2010 + súvisiace účtovné a daňové povinnosti Ing. Jana Acsová Zvolen
26. 1. 2011 Novinky a zmeny v práci mzdových účtovníkov na začiatku roka 2011 Ing. Pavol Kukučka Zvolen
21. 1. 2011 Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení platné od 1. 1. 2011 RNDr. Jana Motyčková Zvolen
20. 1. 2011 Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení platné od 1. 1. 2011 RNDr. Jana Motyčková Banská Bystrica
18. 1. 2011 Daň z príjmov - daňové priznanie za rok 2010 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
13. 1. 2011 Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja - novela účinná od 1. 1. 2011 Ing. Roman Snopčok Zvolen
hore

Semináre uskutočnené v roku 2010

Termín Názov / Téma Lektor Miesto
16. 12. 2010 Mzdová učtáreň na prelome rokov - ukončenie roka 2010 a zásadné zmeny účinné od 1. 1. 2011 Ing. Pavol Kukučka Zvolen
14. 12. 2010 Daň z pridanej hodnoty - novelizácia k 1. 1. 2011 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
10. 12. 2010 Písomný styk a obchodná korešpondencia Mgr. Miriam Miková Zvolen
8. 12. 2010 Účtovná závierka podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva za rok 2010 Ing. Miriam Matisová Zvolen
6. 12. 2010 Zákonník práce - riešenie najčastejších problémov pri aplikácii v praxi JUDr. Terézia Maděřičová Zvolen
6. 12. 2010 Finančný prenájom - komplexné riešenie z pohľadu účtovníctva, dane z príjmu a dane z pridanej hodnoty Ing. Jana Acsová Zvolen
3. 12. 2010 Správa registratúry - ako evidovať, ukladať a vyraďovať záznamy vo firmách PhDr. Veronika Nováková Zvolen
30. 11. 2010 Exekučné zrážky a zrážky zo mzdy podľa občianskeho súdneho poriadku RNDr. Jana Motyčková Zvolen
26. 11. 2010 Ochrana osobných údajov Ing. Pavol Kukučka Zvolen
23. 11. 2010 Daň z príjmov v roku 2010 a zmeny pripravované pre rok 2011 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
10. 11. 2010 Profesionálna sekretárka / asistentka - pravá ruka šéfa a vizitka firmy Mgr. Miriam Miková Zvolen
19. 10. 2010 Daň z pridanej hodnoty - daňová kontrola + aktuálne o používaní elektronickej registračnej pokladnice JUDr. Oľga Groszová Zvolen
13. 10. 2010 Práca mzdovej účtovníčky v poslednom kvartáli 2010 a príprava na zásadné zmeny v roku 2011 Ing. Pavol Kukučka Zvolen
11. 10. 2010 Tuzemské a zahraničné pracovné cesty zamestnancov v roku 2010 Ing. Miriam Matisová Zvolen
29. 6. 2010 Hotovostný a bezhotovostný platobný styk, pokladničné operácie - ich evidencia a transfer do finančného účtovníctva Ing. Miriam Matisová Zvolen
25. 6. 2010 Aktuálne zmeny v práci mzdovej účtovníčky - príprava na 2. polrok 2010 Ing. Pavol Kukučka Zvolen
10. 6. 2010 Tuzemské a zahraničné pracovné cesty zamestnancov v roku 2010 Ing. Miriam Matisová Zvolen
25. - 27. 5. 2010 Mzdy 2010 RNDr. Jozef Mihál Sielnica, hotel Kaskády
18. 5. 2010 Automobil v podnikaní z účtovného a daňového hľadiska Ing. Jana Acsová Zvolen
17. 5. 2010 Ochrana osobných údajov Ing. Pavol Kukučka Zvolen
11. 5. 2010 Daň z pridanej hodnoty v roku 2010 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
29. 4. 2010 Fakturácia z účtovného hľadiska, hotovostný a bezhotovostný platobný styk firmy a účtovníctvo počas bežného roka Ing. Miriam Matisová Zvolen
23. 3. 2010 Zákonník práce v praxi po novele platnej od 1. 3. 2010 JUDr. Terézia Maděřičová Zvolen
3. 3. 2010 Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2009 RNDr. Jozef Mihál Zvolen
26. 2. 2010 Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2009 RNDr. Jozef Mihál Banská Bystrica
23. 2. 2010 Daň z pridanej hodnoty po novelizácii zákona k 1. 1. 2010 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
16. 2. 2010 Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2009 + ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2009 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
9. 2. 2010 Účtovná závierka podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva za rok 2009 Ing. Miriam Matisová Zvolen
2. 2. 2010 Jednoduché účtovníctvo podnikateľov a účtovná závierka za rok 2009 Ing. Jana Acsová Zvolen
29. 1. 2010 Mzdová učtáreň na začiatku roka 2010 + ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2009 + ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie zamestnancov za rok 2009 + legislatívne zmeny k 1. 1. 2010 RNDr. Jozef Mihál Banská Bystrica
26. 1. 2010 Daň z príjmov - daňové priznanie za rok 2009 JUDr. Oľga Groszová Zvolen
22. 1. 2010 Mzdová učtáreň na začiatku roka 2010 + ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2009 + ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie zamestnancov za rok 2009 + legislatívne zmeny k 1. 1. 2010 RNDr. Jozef Mihál Zvolen
19. 1. 2010 Účtovná závierka podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva za rok 2009 Ing. Miriam Matisová Zvolen
13. 1. 2010 Daň z príjmov - daňové priznanie za rok 2009 JUDr. Oľga Groszová Zvolen

horeA+design   
© 2005 - 2024 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen