PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Anglický jazyk: Kurzy obchodnej komunikácie

Kurzy obchodnej komunikácie - anglický jazyk

Kurzy obchodnej angličtiny v školskom roku 2023/2024

termín

 • október 2023 - jún 2024

rozsah

120 vyučovacích hodín (45 min.)

organizácia

2 krát v týždni 2 vyučovacie hodiny

lektor

slovenský lektor

cena

ceny, poskytované zľavy, služby zahrnuté v cene kurzov, storno podmienky

prihláška

ďalšie informácie

Danica Václavíková


Vstupný test >>

O kurzoch

Cieľom kurzov obchodnej komunikácie je sprostredkovať záujemcom vedomosti z oblasti komerčného a kontraktačného jazyka nevyhnutné pri verbálnej i písomnej forme komunikácie so zahraničnými partnermi.

Štúdium pozostáva zo štyroch vedomostných stupňov a umožňuje pripraviť sa na odbornú štátnu jazykovú skúšku alebo získať certifikáty Cambridgeskej univerzity - Business English Certificates Preliminary, Vantage a Higher.

Kurzy v rozsahu 120 vyučovacích hodín prebiehajú polointenzívnou formou 2 krát v týždni (dva po sebe nenasledujúce pracovné dni) po 2 vyučovacie hodiny.

Základnou študijnou literatúrou je séria In Company alebo Insight into Business.

Záujemcovia o štúdium sú do jednotlivých skupín zaradení na základe bezplatného vstupného testu, ktorý je povinný pre všetkých. Testovanie je možné absolvovať jednoducho a pohodlne prostredníctvom on-line testu, alebo osobne v sídle Akadémie Plus, na Somolického ulici č. 2 vo Zvolene.

Kurzy prebiehajú v príjemnom prostredí vzdelávacieho centra Akadémie Plus vo Zvolene na Somolického ulici 2. Priestory sú vybavené potrebnou didaktickou technikou, s možnosťou využívania TV, videoprehrávača a projekčnej techniky, čo umožňuje využívanie širokého spektra doplnkových a autentických materiálov.

Účastnícky poplatok a platobné podmienky

120 vyuč. h1 šk. rok350 €
platba v dvoch
splátkach
1. splátka1. šk. polrok200 €
2. splátka2. šk. polrok150 €

Účastnícky poplatok zahŕňa:
 • Akadémiou Plus, s.r.o. Zvolen garantovaný počet vyučovacích hodín
 • záverečnú skúšku a jej vyhodnotenie
 • v prípade úspešného zvládnutia štúdia vydanie potvrdenia o jeho absolvovaní
 • doplnkové študijné materiály pripravené lektorom
Účastnícky poplatok nezahŕňa: Vstupný test za účelom zaradenia do príslušného vedomostného stupňa je bezplatný.

poskytované zľavy

 1. absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 150 EUR - 5%
 2. absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 350 EUR - 10%
 3. rodinná zľava (2 a viacerí členovia rodiny študujúci súčasne) - 10%
 4. samoplatiteľ - uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR alebo rodič na materskej / rodičovskej dovolenke - 10%
 5. držiteľ karty Euro26, držiteľ preukazu ISIC / ITIC - 5%
 6. úhrada kurzu prostredníctvom darčekového kupónu CADHOC CHEQUE DEJEUNER - 5%
Uplatňované zľavy nie je možné vzájomne kombinovať!
Zľavy sa nevzťahujú na nákup študijnej literatúry!


storno podmienky

Akadémia Plus stanovuje nasledovné storno podmienky:

 1. do termínu otvorenia kurzu je nárok na vrátenie celého poplatku
 2. storno poplatok v prvom až treťom týždni kurzu je 30 % z ceny
 3. v treťom týždni kurzu nárok na vrátenie poplatku zaniká
Účasť na kurze sa stornuje ku dňu, kedy klient telefonicky, faxom, elektronickou poštou, alebo písomne oznámi stornovanie prihlášky. V prípade zrušenia účasti zaslaním písomného oznámenia je táto stornovaná ku dňu, kedy bolo Akadémii Plus oznámenie doručené.


Prihláste sa na kurz >>


  späť hore
A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen