PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Beauty techniky: Kadernícke služby

V rámci partnerstva Akadémie Plus vo Zvolene so Vzdelávacou akadémiou Jána Amosa Komenského, s.r.o. (V.A.J.A.K., s.r.o.) v Trenčíne, Vám ponúkame možnosť absolvovať


rekvalifikačný kurz Kaderník - kaderníčka


Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR

Pripravovaná realizácia kurzu

termín

 • 2. 10. 2020 - 19. 2. 2021
 • 8. 3. - 25. 6. 2021

miesto

Zvolen

organizácia

denná forma

cena

790 € (zľavy poskytované z tejto ceny >>)

 • nezamestnaní záujemcovia evidovaní na ÚSPVaR môžu tento kurz absolvovať BEZPLATNE (prostredníctvom projektu RE-PAS)

prihláška

ďalšie informácie

Danica Václavíková, manažér vzdelávania


fotogaléria Beauty techniky

Charakteristika kurzu

Kurz pozostáva z dvoch navzájom úzko prepojených častí - teoretickej a praktickej, ktoré účastníkom umožnia nadobudnúť komplexné znalosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu odborníka v oblasti poskytovania kaderníckych služieb.

Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností absolventovi umožňuje používať racionálne metódy, techniku a odborné manuálne zručnosti, pričom nadobudnuté poznatky umožňujú kreatívny prístup k práci a podporujú záujem o získavanie nových poznatkov v súvislosti s rozvojom odboru.


Cieľ kurzu

 • získať odborné vedomosti a zručnosti pre komplexné poskytovanie kaderníckych služieb zahŕňajúce poznatky zo somatológie, dermatológie a kaderníctva
 • vedieť samostatne a kvalifikovane vykonávať kadernícke činnosti s využitím najúčinnejších prípravkov
 • vedieť obsluhovať a udržiavať v súčasnosti používané prístroje a pomôcky v kaderníckych salónoch

Určenie kurzu

Kurz je určený pre dospelých, ktorí majú záujem o získanie odborných vedomostí, potrebných pre poskytovanie kaderníckych služieb v zamestnaní (kadernícke salóny alebo firmy zaoberajúce sa výrobkami vlasovej kozmetiky) alebo v rámci vlastnej podnikateľskej činnosti (možnosť založiť a prevádzkovať kadernícky salón alebo vykonávať poradenskú službu v oblasti vlasovej kozmetiky).


Vstupné podmienky

 • ukončené stredoškolské vzdelanie
 • dobrý zdravotný stav potvrdený lekárom (v prípade zmenenej pracovnej schopnosti posudkovou komisiou sociálneho zabezpečenia)
 • prekážkou zaradenia do odborného vzdelávania sú:
  • poruchy funkcie pohybového aparátu dolných končatín znemožňujúce dlhé státie
  • postihnutie chrbtice a horných končatín, ktoré znemožňuje pohybovú koordináciu a jemné pohyby rúk
  • chronické a alergické ochorenia kože, najmä rúk a tváre
  • bacilonosičstvo
  • choroby dýchacích ciest
  • nervové choroby, najmä závažné ochorenia centrálneho nervstva
  • znížená zraková a sluchová ostrosť
  • znížená citlivosť pre vnímanie farieb

Obsahová náplň

 • Minimum úspešného podnikateľa / zamestnanca v sektore služieb
  • základy podnikateľskej činnosti
  • základy marketingu
  • základy pracovného práva
 • Nevyhnutné predpoklady pre poskytovanie služieb pre zdravie a krásu
  • hygiena a epidemiológia v zariadeniach starostlivosti o telo
  • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • prvá pomoc pri zranení na pracovisku
  • základy psychológie v dotykových povolaniach
 • Základy somatológie a dermatológie pre vykonávanie služieb starostlivosti o telo
  • somatológia
  • všeobecná dermatológia
  • liečebná dermatológia
 • Kadernícky služby
  • dermatológia v povolaní kaderníka
  • prevádzka v kaderníctve
  • kadernícky odbor
  • starostlivosť o vlasy
  • vodová ondulácia
  • ondulácia železom
  • strihanie vlasov
  • odfarbovanie vlasov
  • farbenie vlasov
  • melírovanie vlasov
  • preparácia vlasov
  • regenerácia vlasov
  • účesová tvorba

Ukončenie kurzu

Záverečná skúška pozostávajúca z teoretickej časti (písomný test) a praktickej časti (komplexné poskytnutie kaderníckych služieb) v závere kurzu.

Úspešný absolvent záverečnej skúšky obdrží osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditovaného Ministerstvom školstva SR, ktoré je dokladom o získanom vzdelaní a jeho predloženie je jednou s podmienok pre založenie vlastnej remeselnej živnosti.


Počet hodín

450 vyučovacích hodín


Organizácia kurzu

Kurz môže byť organizovaný niektorou z nasledujúcich foriem:

 • denná - výučba počas pracovných dní
 • popoludňajšia - výučba počas pracovných dní (popoludní) a sobôt vhodná pre pracujúcich záujemcov o kurz
 • víkendová - výučba v piatok popoludní, počas sobôt a nedieľ


Cena

790 €

V poplatku sú zahrnuté študijné materiály a pomôcky používané počas praktickej prípravy, náklady spojené s realizáciou teoretickej prípravy a praktického výcviku a vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu. Záujemcom umožňujeme nákup základného vybavenia vo výhodných cenách.


Poskytované zľavy

 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 150 € - 5%
 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 360 € - 10%
 • rodinná zľava (2 a viacerí členovia rodiny študujúci súčasne) - 10%
 • evidovaní nezamestnaní a ženy na materskej dovolenke - 10%
 • držitelia kariet Euro26, držitelia preukazov ISIC, ITIC - 5%
 • úhrada kurzu prostredníctvom darčekového kupónu CADHOC CHEQUE DEJEUNER - 5%
Uplatňované zľavy nie je možné vzájomne kombinovať!
Počas platnosti dočasných akciových zliav (Last Minute a pod.) sa uvedené štandardné zľavy vzťahujú na základnú cenu kurzu, pričom účastník kurzu sa môže dobrovoľne rozhodnúť pre ich uplatnenie.


Kurz na splátky

Tento vzdelávací program môžete absolvovať aj v prípade, že nemáte k dispozícii celú sumu vo výške poplatku za kurz. Ponúkame Vám možnosť uhradiť poplatok v 3 splátkach.


Prihláste sa na kurz >>Odporúčané rozširujúce a doplňujúce kurzy


---------------------------------
Kurz je realizovaný v spolupráci Akadémie Plus, s.r.o. so Vzdelávacou akadémiou Jána Amosa Komenského, s.r.o. (V.A.J.A.K., s.r.o.), so sídlom v Trenčíne. V.A.J.A.K., s.r.o. je držiteľom akreditácie Ministerstva školstva SR pre vzdelávací program Kaderník - kaderníčka.


hore


A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen