PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Beauty techniky: Vizážistika

V rámci partnerstva Vzdelávacej akadémie Jána Amosa Komenského, s.r.o. (V.A.J.A.K., s.r.o.) v Trenčíne s Akadémiou Plus vo Zvolene Vám ponúkame možnosť absolvovať


rekvalifikačný kurz Vizážista - Vizážistka


Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR

Pripravovaná realizácia kurzu

termín

 • nie je stanovený

miesto

  Zvolen

organizácia

  denná forma

cena

  490 EUR (zľavy poskytované z tejto ceny >>)

prihláška

ďalšie informácie

  Danica Václavíková, manažér vzdelávania


Charakteristika kurzu

Kurz pozostáva z dvoch navzájom úzko prepojených častí - teoretickej a praktickej, ktoré účastníkom umožnia nadobudnúť komplexné znalosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu odborníka v oblasti poskytovania vizážistických služieb.

Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností absolventovi umožňuje používať racionálne metódy, techniku a odborné manuálne zručnosti, pričom nadobudnuté poznatky umožňujú kreatívny prístup k práci a podporujú záujem o získavanie nových poznatkov v súvislosti s rozvojom odboru.


Cieľ kurzu

Získať odborné vedomosti a zručnosti pre vhodnú úpravu jednotlivých častí tela i komplexného vzhľadu klienta a poskytovania poradenských služieb v oblastiach:

 • koloristiky - aplikovať základy farebnej typológie
 • štylistiky - voliť vhodnú farebnosť a štýl odevov i doplnkov
 • vizážistiky - kompletná vizážistická úprava tváre, vlasov a nechtov

Určenie kurzu

Kurz je určený pre dospelých, ktorí majú záujem o získanie odborných vedomostí, potrebných pre poskytovanie vizážistických služieb v zamestnaní (kozmetické a vizážistické salóny, prípadne predajne s prípravkami dekoratívnej kozmetiky) alebo v rámci vlastnej podnikateľskej činnosti (možnosť založiť a prevádzkovať vizážistický salón).


Vstupné podmienky

 • ukončené stredoškolské vzdelanie

Obsahová náplň

 • Minimum úspešného podnikateľa / zamestnanca v sektore služieb
  • základy podnikateľskej činnosti
  • základy marketingu
  • základy pracovného práva
 • Vizážistické služby
  • estetika (estetické kategórie, estetika odievania)
  • štylistika (image, štýl, štylistické systémy)
  • koloristika (farby, koloristické teórie, farebná typológia)
  • vizážistika (vizážistický rozbor, líčenie, korektúry, ďalšie vizážistické úpravy)

Ukončenie kurzu

Záverečná skúška pozostávajúca z teoretickej časti (písomný test) a praktickej časti (komplexné poskytnutie vizážistických služieb) v závere kurzu.

Úspešný absolvent záverečnej skúšky obdrží osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditovaného Ministerstvom školstva SR, ktoré je dokladom o získanom vzdelaní a jeho predloženie je jednou s podmienok pre založenie vlastnej živnosti.


Počet hodín

160 vyučovacích hodín


Organizácia kurzu

Kurz môže byť organizovaný niektorou z nasledujúcich foriem:

 • denná - výučba počas pracovných dní
 • popoludňajšia - výučba počas pracovných dní (popoludní) a sobôt vhodná pre pracujúcich záujemcov o kurz
 • víkendová - výučba v piatok popoludní, počas sobôt a nedieľ


Cena

490 EUR

V poplatku sú zahrnuté študijné materiály a pomôcky, náklady spojené s realizáciou teoretickej prípravy a praktického výcviku a vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu.


Poskytované zľavy

 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 250 EUR - 5%
 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 450 EUR - 10%
 • rodinná zľava (2 a viacerí členovia rodiny študujúci súčasne) - 10%
 • samoplatiteľ - uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR alebo rodič na materskej / rodičovskej dovolenke - 10%
Uplatňované zľavy nie je možné vzájomne kombinovať!
Počas platnosti dočasných akciových zliav sa uvedené štandardné zľavy vzťahujú na základnú cenu kurzu, pričom účastník kurzu sa môže dobrovoľne rozhodnúť pre ich uplatnenie.


Kurz na splátky

Tento vzdelávací program môžete absolvovať aj v prípade, že nemáte k dispozícii celú sumu vo výške poplatku za kurz. Ponúkame Vám možnosť uhradiť poplatok v 3 splátkach.Prihláste sa na tento kurz

Ak máte záujem o absolvovanie kurzu, pošlite nám e-mail na adresu vaclavikova@akademiaplus.sk >>Odporúčané rozširujúce a doplňujúce kurzy


---------------------------------
Kurz je realizovaný v spolupráci Akadémie Plus, s.r.o. so Vzdelávacou akadémiou Jána Amosa Komenského, s.r.o. (V.A.J.A.K., s.r.o.), so sídlom v Trenčíne.
V.A.J.A.K., s.r.o. je držiteľom akreditácie Ministerstva školstva SR pre vzdelávací program Kaderník - kaderníčka.
Akadémia Plus je organizačným partnerom spoločnosti VAJAK pre kurzy realizované vo Zvolene.


hore


A+design
© 2005 - 2024 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen