PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Beauty techniky: Manikúra

V rámci partnerstva Akadémie Plus vo Zvolene so Vzdelávacou akadémiou Jána Amosa Komenského, s.r.o. (V.A.J.A.K., s.r.o.) v Trenčíne, Vám ponúkame možnosť absolvovať


rekvalifikačný kurz Manikér - manikérka
modul Nechtová modelácia akrylom


Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR

Pripravovaná realizácia kurzu

termín

 • 21. 11. - 18. 12. 2022
 • 15. 5. - 9. 6. 2023

miesto

  Zvolen

organizácia

  denná forma

cena

  280 EUR (zľavy poskytované z tejto ceny >>)

 • nezamestnaní záujemcovia evidovaní na ÚSPVaR môžu tento kurz absolvovať BEZPLATNE (prostredníctvom projektu RE-PAS)

prihláška

ďalšie informácie

  Danica Václavíková, manažér vzdelávania


fotogaléria Beauty techniky

Charakteristika kurzu

Kurz pozostáva z dvoch navzájom úzko prepojených častí - teoretickej a praktickej, ktoré účastníkom umožnia nadobudnúť komplexné znalosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu odborníka v oblasti poskytovania manikérskych služieb.

Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností absolventovi umožňuje používať racionálne metódy, techniku a odborné manuálne zručnosti, pričom nadobudnuté poznatky umožňujú kreatívny prístup k práci a podporujú záujem o získavanie nových poznatkov v súvislosti s rozvojom odboru.


Cieľ kurzu

 • získať odborné vedomosti a zručnosti pre poskytovanie manikérskych služieb
 • vedieť samostatne tvarovať nechty s využitím akrylu
 • aplikovať moderné trendy v nechtovom designe

Určenie kurzu

Kurz je určený pre dospelých, ktorí majú záujem o získanie odborných vedomostí, potrebných pre poskytovanie manikérskych služieb v zamestnaní (v manikérskych prevádzkach a vizážistických salónoch, v predajniach s manikúrovými a pedikérskymi prípravkami a prístrojmi) alebo v rámci vlastnej podnikateľskej činnosti (možnosť založiť a prevádzkovať manikérsky salón alebo nechtové štúdio).


Vstupné podmienky

 • ukončené stredoškolské vzdelanie
 • dobrý zdravotný stav potvrdený lekárom (v prípade zmenenej pracovnej schopnosti posudkovou komisiou sociálneho zabezpečenia)
 • prekážkou zaradenia do odborného vzdelávania sú:
  • postihnutie chrbtice a horných končatín, ktoré znemožňuje pohybovú koordináciu a jemné pohyby rúk
  • chronické a alergické ochorenia kože, najmä rúk a tváre
  • bacilonosičstvo
  • choroby dýchacích ciest
  • nervové choroby, najmä závažné ochorenia centrálneho nervstva
  • znížená zraková a sluchová ostrosť
  • znížená citlivosť pre vnímanie farieb

Obsahová náplň

 • Minimum úspešného podnikateľa / zamestnanca v sektore služieb
  • základy podnikateľskej činnosti
  • základy marketingu
  • základy pracovného práva
 • Nevyhnutné predpoklady pre poskytovanie služieb pre zdravie a krásu
  • hygiena a epidemiológia v zariadeniach starostlivosti o telo
  • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • prvá pomoc pri zranení na pracovisku
  • základy psychológie v dotykových povolaniach
 • Nechty ako súčasť organizmu
  • fyzilológia, zloženie a funkcie nechtov
  • ochorenia a poškodenia nechtov
  • zásady starostlivosti o nechty
 • Manikérska prevádzka
 • Poskytovanie manikérskych služieb
  • akrylová metóda na lepenom type
  • akrylová metóda na šablónach (bez lepenia typov)
  • permanentná francúzska manikúra (typy a šablóny)
  • zdobenie nechtov(lakovanie, francúzska manikúra, maľovanie, nail art)

Ukončenie kurzu

Záverečná skúška pozostávajúca z teoretickej časti (písomný test) a praktickej časti (komplexné poskytnutie manikérskych služieb) v závere kurzu.

Úspešný absolvent záverečnej skúšky obdrží osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditovaného Ministerstvom školstva SR, ktoré je dokladom o získanom vzdelaní a jeho predloženie je jednou s podmienok pre založenie vlastnej remeselnej živnosti.


Počet hodín

82 vyučovacích hodín


Organizácia kurzu

Kurz môže byť organizovaný niektorou z nasledujúcich foriem:

 • denná - výučba počas pracovných dní
 • popoludňajšia - výučba počas pracovných dní (popoludní) a sobôt vhodná pre pracujúcich záujemcov o kurz
 • víkendová - výučba v piatok popoludní, počas sobôt a nedieľ


Cena

280 EUR

230 EUR v prípade absolvovania celého kurzu „Manikér - manikérka“ = všetkých troch modulov súčasne (Starostlivosť o prirodzené nechty a ruky, Nechtová modelácia UV gélom, Nechtová modelácia akrylom)

V poplatku sú zahrnuté študijné materiály a pomôcky, náklady spojené s realizáciou teoretickej prípravy a praktického výcviku a vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu.


Poskytované zľavy

 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 250 EUR - 5%
 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 450 EUR - 10%
 • rodinná zľava (2 a viacerí členovia rodiny študujúci súčasne) - 10%
 • samoplatiteľ - uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR alebo rodič na materskej / rodičovskej dovolenke - 10%
Uplatňované zľavy nie je možné vzájomne kombinovať!
Počas platnosti dočasných akciových zliav sa uvedené štandardné zľavy vzťahujú na základnú cenu kurzu, pričom účastník kurzu sa môže dobrovoľne rozhodnúť pre ich uplatnenie.


Kurz na splátky

Tento vzdelávací program môžete absolvovať aj v prípade, že nemáte k dispozícii celú sumu vo výške poplatku za kurz. Ponúkame Vám možnosť uhradiť poplatok v 3 splátkach.


Prihláste sa na kurz >>Vhodným doplnkom tohto kurzu sú

 • Manikér / manikérka – modul Starostlivosť o prirodzené nechty a ruky
 • Manikér / manikérka – modul Nechtová modelácia UV gélom


  Odporúčané rozširujúce a doplňujúce kurzy


  ---------------------------------
  Kurz je realizovaný v spolupráci Akadémie Plus, s.r.o. so Vzdelávacou akadémiou Jána Amosa Komenského, s.r.o. (V.A.J.A.K., s.r.o.), so sídlom v Trenčíne. V.A.J.A.K., s.r.o. je držiteľom akreditácie Ministerstva školstva SR pre vzdelávací program Manikér - manikérka.


  hore


 • A+design
  © 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen