PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Nezáleží na tom, či ste živnostník, malá, stredná alebo veľká firma. Náš komplexný prístup k napĺňaniu Vašich vzdelávacích potrieb je dostupný pre každého. Vaše požiadavky sú pre nás dôležitou výzvou, vedúcou k neustálemu skvalitňovaniu a prispôsobovaniu služieb poskytovaných firemným klientom.

Ponúkame Vám široké spektrum vzdelávacích programov, ktoré Vám umožnia realizovať stratégiu rozvoja ľudských zdrojov prostredníctvom:

Vzdelávacie programy môžete absolvovať vo forme otvorených - verejných kurzov, školení, seminárov a tréningov, ktoré realizujeme priebežne počas celého roka (ich aktuálnu ponuku si môžete prezrieť vpravo).

Zároveň Vám však ponúkame náš flexibilný prístup, ktorý umožní maximalizovať efektivitu vzdelávania - radi pre Vás pripravíme "riešenie na mieru“, vychádzajúce z Vašich konkrétnych možností, potrieb a požiadaviek.

Takýto program môže byť obsahovo identický so štandardnými kurzami, pričom ho Vašim možnostiam prispôsobíme „len“ po organizačnej stránke, alebo pre Vás pripravíme komplexný projekt vzdelávania, plne prispôsobený Vašim očakávaniam.

Široké možnosti spolupráce Vám ponúkame tiež v prípade, že Vaše vzdelávacie potreby budete finančne zabezpečovať s využitím prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

V prípade, že už naše vzdelávacie služby využívate, no je tomu tak len v niektorej z oblastí na ktoré sa zameriavame, radi Vám umožníme využívať výhody komplexného zabezpečenia vzdelávacích potrieb prostredníctvom kvalitných programov „pod jednou strechou“.

V každom prípade je pre nás prioritou poskytnúť Vám plnohodnotnú individuálnu starostlivosť pri hľadaní toho správneho riešenia pre Vás.

Ak Vás naša ponuka zaujala, špecifikujte prosím Vaše požiadavky na tomto mieste a my Vám ochotne poskytneme všetky potrebné informácie, prípadne prídeme prezentovať možnosti vzdelávania priamo k Vám.

Veríme, že kvalita našich služieb, podporená prácou špičkových lektorov, nám umožní aj naďalej si udržať priazeň mnohých firemných klientov, ktorú si vážime a sme za ňu vďační.

Tešíme sa na stretnutia s Vami!


Na Vaše otázky radi odpovieme...

  • na tel. čísle 045 - 53 66 522

  späť hore
Aktuálna ponuka:

JAZYKOVÉ KURZY
február - jún 2019

Využite možnosť prihlá- siť sa na kurz pre verej- nosť, alebo si zvoľte individuálny kurz len pre Vás, prípadne nás požiadajte o vypracova- nie individuálneho projektu jazykového vzdelávania pre vašu firmu:

+ angličtina
+ nemčina
+ francúzština
+ taliančina
+ španielčina
+ ruština

ODBORNÉ SEMINÁRE

+ 18. 4. 2019, Zvolen
Zákonník práce v roku 2019

+ 6. 5. 2019, Nitra
Správa registratúry v roku 2019
- aktuálne legislatívne zmeny


+ 14. 5. 2019, Zvolen
Daň z pridanej hodnoty
v roku 2019,
ERP v roku 2019 - eKasa


+ 16. - 17. 5. 2019, Sielnica - hotel Kaskády
2-dňový seminár:
Daňové a odvodové tipy + Zákonník práce v roku 2019


+ 21. 5. 2019, B. Bystrica
Špeciality z daňovej kuchyne

+ 28. 5. 2019, Zvolen
Správne, komplexné
a prehľadné vedenie pokladničnej agendy
v roku 2019,
zavedenie e-Kasa klient (ORP a VRP)


+ 31. 5. 2019, Zvolen
Mzdová učtáreň v II. Q roku 2019

+ 18. 6. 2019, Zvolen
Tuzemské a zahraničné pracovné cesty v roku 2019 a ich aplikačná prax

Ekonomika

+ 18. 3. - 30. 4. 2019
Podvojné účtovníctvo
v praxi podnikateľských subjektov


+ 13. - 29. 5. 2019
Daňové minimum

+ 31. 5. - 15. 6. 2019
Mzdové účtovníctvo

+ 3. - 21. 6. 2019
Jednoduché účtovníctvo

Počítačová škola

+ Počítačové kurzy na objednávku

Beauty techniky

+ 18. 3. - 13. 6. 2019
Kozmetik - kozmetička

+ 18. 3. - 28. 6. 2019
Kaderník - kaderníčka

+ 18. 3. - 1. 4. 2019
Manikér - manikérka,
modul Starostlivosť o prirodzené nechty a ruky


+ 4. 4. - 24. 4. 2019
Manikér - manikérka,
modul Nechtová modelácia UV gélom


+ 26. 4. - 15. 5. 2019
Manikér - manikérka,
modul Nechtová modelácia akrylom


+ 18. 3. - 2. 6. 2019
Pedikér - pedikérka

+ 18. 3. - 10. 5. 2019
Vizážista - vizážistika

ODB. SPÔSOBILOSTI

Elektrotechnici

+ 13. 6. 2019
Aktualizačná odborná príprava (Zvolen)

+ 13. - 15. 6. 2019
Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov (§ 21, 22 a 23) - spojené s vydaním osvedčenia

+ 28. - 31. 5. 2019
Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ (§ 24)

  A+design
© 2005 - 2019 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen