PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Nezáleží na tom, či ste živnostník, malá, stredná alebo veľká firma. Náš komplexný prístup k napĺňaniu Vašich vzdelávacích potrieb je dostupný pre každého. Vaše požiadavky sú pre nás dôležitou výzvou, vedúcou k neustálemu skvalitňovaniu a prispôsobovaniu služieb poskytovaných firemným klientom.

Ponúkame Vám široké spektrum vzdelávacích programov, ktoré Vám umožnia realizovať stratégiu rozvoja ľudských zdrojov prostredníctvom:

Vzdelávacie programy môžete absolvovať vo forme otvorených - verejných kurzov, školení, seminárov a tréningov, ktoré realizujeme priebežne počas celého roka (ich aktuálnu ponuku si môžete prezrieť vpravo).

Zároveň Vám však ponúkame náš flexibilný prístup, ktorý umožní maximalizovať efektivitu vzdelávania - radi pre Vás pripravíme "riešenie na mieru“, vychádzajúce z Vašich konkrétnych možností, potrieb a požiadaviek.

Takýto program môže byť obsahovo identický so štandardnými kurzami, pričom ho Vašim možnostiam prispôsobíme „len“ po organizačnej stránke, alebo pre Vás pripravíme komplexný projekt vzdelávania, plne prispôsobený Vašim očakávaniam.

Široké možnosti spolupráce Vám ponúkame tiež v prípade, že Vaše vzdelávacie potreby budete finančne zabezpečovať s využitím prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

V prípade, že už naše vzdelávacie služby využívate, no je tomu tak len v niektorej z oblastí na ktoré sa zameriavame, radi Vám umožníme využívať výhody komplexného zabezpečenia vzdelávacích potrieb prostredníctvom kvalitných programov „pod jednou strechou“.

V každom prípade je pre nás prioritou poskytnúť Vám plnohodnotnú individuálnu starostlivosť pri hľadaní toho správneho riešenia pre Vás.

Ak Vás naša ponuka zaujala, špecifikujte prosím Vaše požiadavky na tomto mieste a my Vám ochotne poskytneme všetky potrebné informácie, prípadne prídeme prezentovať možnosti vzdelávania priamo k Vám.

Veríme, že kvalita našich služieb, podporená prácou špičkových lektorov, nám umožní aj naďalej si udržať priazeň mnohých firemných klientov, ktorú si vážime a sme za ňu vďační.

Tešíme sa na stretnutia s Vami!


Na Vaše otázky radi odpovieme...

  • na tel. čísle 045 - 53 66 522

  späť hore
Aktuálna ponuka:
JAZYKOVÉ KURZY
od jesene 2020

Využite možnosť dostú- penia do prebiehajúcich kurzov pre verejnosť, zvoľte si individuálny kurz len pre Vás, alebo nás požiadajte o vypra- covanie individuálneho projektu jazykového vzdelávania pre vašu firmu:

+ angličtina
+ nemčina
+ francúzština
+ taliančina
+ španielčina
+ ruština

ODBORNÉ SEMINÁRE

+ 21. 10. 2020 - online
Webinár:
Zmeny v daňových zákonoch od 1. 1. 2021 (DPH a DzP)


+ 21. 10. 2020 - online
Webinár: DÔCHODKY

+ 23. 10. 2020 - Zvolen
DÔCHODKY

+ 26. 10. 2020 - online
Webinár: Aktuálne pandemické novinky
vo mzdovej učtárni


+ 26. 10. 2020 - online
Webinár:
Likvidácia obchodnej spoločnosti od 1. 10. 2020 (s.r.o., a.s., v.o.s.)


+ 28. 10. 2020 - online
Webinár:
Daňový výdavok - vybrané okruhy v roku 2020


+ 29. 10. 2020 - online
Webinár:
Medzinárodná kamiónová doprava a DPH


NOVÉ:
+ 4. 11. 2020 - online
Webinár: Aktuálne pandemické novinky
vo mzdovej učtárni


+ 5. 11. 2020 - online
Webinár:
Nehnuteľnosti komplexne z pohľadu daní a účtovníctva


+ 5. 11. 2020 - online
Webinár:
Dodávatelia a ich účasť vo verejnom obstarávaní


+ 6. 11. 2020 - online
Webinár: DÔCHODKY

+ 9. 11. 2020 - online
Webinár: Základy transferového oceňovania

NOVÉ:
+ 10. 11. 2020 - online
Webinár: Aktuálne pandemické novinky
vo mzdovej učtárni


NOVÉ:
+ 13. 11. 2020 - online
Webinár: Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci - aj v čase mimoriadnej situácie

NOVÉ:
+ 13. 11. 2020 - online
Webinár: Aktuálne pandemické novinky
vo mzdovej učtárni


+ 16. 11. 2020 - online
Webinár: Reklama, podpora predaja a sponzoring v daniach a judikatúre

NOVÉ:
+ 19. 11. 2020 - online
Webinár: Aktuálne pandemické novinky
vo mzdovej učtárni


+ 24. 11. 2020 - online
Webinár: Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2020

+ 30. 11. 2020 - online
Webinár: Transferové oceňovanie v praktických príkladoch

ODBORNÉ KURZY

Ekonomika

+ 24. 11. - 11. 12. 2020
Daňové minimum

+ 27. 11. - 12. 12. 2020
Mzdové účtovníctvo

+ 27. 1. - 19. 2. 2021
Jednoduché účtovníctvo

+ 2. 3. - 30. 4. 2021
Podvojné účtovníctvo
v praxi podnikateľských subjektov


Počítačová škola

+ Počítačové kurzy na objednávku

Beauty techniky

+ 2.10.2020 - 19.2.2021
Kozmetik - kozmetička

+ 2.10.2020 - 19.2.2021
Kaderník - kaderníčka

+ 2. 10. - 13. 12. 2020
Pedikér - pedikérka

+ 2. 10. - 30. 10. 2020
Manikér - manikérka,
modul Starostlivosť o prirodzené nechty a ruky


+ 2. 11. - 20. 11. 2020
Manikér - manikérka,
modul Nechtová modelácia UV gélom


+ 23. 11. - 16. 12. 2020
Manikér - manikérka,
modul Nechtová modelácia akrylom


+ 2. 10. - 27. 11. 2020
Vizážista - vizážistika

ODB. SPÔSOBILOSTI

Elektrotechnici

+ 26. 11. 2020
Aktualizačná odborná príprava (Zvolen)

+ 26. - 28. 11. 2020
Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov (§ 21, 22 a 23) - spojené s vydaním osvedčenia

+ 1. - 4. 12. 2020
Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ (§ 24)

  A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen