PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Nezáleží na tom, či ste živnostník, malá, stredná alebo veľká firma. Náš komplexný prístup k napĺňaniu Vašich vzdelávacích potrieb je dostupný pre každého. Vaše požiadavky sú pre nás dôležitou výzvou, vedúcou k neustálemu skvalitňovaniu a prispôsobovaniu služieb poskytovaných firemným klientom.

Ponúkame Vám široké spektrum vzdelávacích programov, ktoré Vám umožnia realizovať stratégiu rozvoja ľudských zdrojov prostredníctvom:

Vzdelávacie programy môžete absolvovať vo forme otvorených - verejných kurzov, školení, seminárov a tréningov, ktoré realizujeme priebežne počas celého roka (ich aktuálnu ponuku si môžete prezrieť vpravo).

Zároveň Vám však ponúkame náš flexibilný prístup, ktorý umožní maximalizovať efektivitu vzdelávania - radi pre Vás pripravíme "riešenie na mieru“, vychádzajúce z Vašich konkrétnych možností, potrieb a požiadaviek.

Takýto program môže byť obsahovo identický so štandardnými kurzami, pričom ho Vašim možnostiam prispôsobíme „len“ po organizačnej stránke, alebo pre Vás pripravíme komplexný projekt vzdelávania, plne prispôsobený Vašim očakávaniam.

Široké možnosti spolupráce Vám ponúkame tiež v prípade, že Vaše vzdelávacie potreby budete finančne zabezpečovať s využitím prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

V prípade, že už naše vzdelávacie služby využívate, no je tomu tak len v niektorej z oblastí na ktoré sa zameriavame, radi Vám umožníme využívať výhody komplexného zabezpečenia vzdelávacích potrieb prostredníctvom kvalitných programov „pod jednou strechou“.

V každom prípade je pre nás prioritou poskytnúť Vám plnohodnotnú individuálnu starostlivosť pri hľadaní toho správneho riešenia pre Vás.

Ak Vás naša ponuka zaujala, špecifikujte prosím Vaše požiadavky na tomto mieste a my Vám ochotne poskytneme všetky potrebné informácie, prípadne prídeme prezentovať možnosti vzdelávania priamo k Vám.

Veríme, že kvalita našich služieb, podporená prácou špičkových lektorov, nám umožní aj naďalej si udržať priazeň mnohých firemných klientov, ktorú si vážime a sme za ňu vďační.

Tešíme sa na stretnutia s Vami!


Na Vaše otázky radi odpovieme...

  • na tel. čísle 045 - 53 66 522

  späť hore
Aktuálna ponuka:

ODBORNÉ SEMINÁRE:

+ 25. - 26. 10. 2021 - online
2-dňový webinár:
Mzdy pre pokročilých
s Júliou Pšenkovou


+ 26. 10. 2021 - online
Webinár:
Prvá pomoc od septembra 2021 + nový Kurzarbeit od januára 2022
s Jozefom Mihálom


+ 26. 10. 2021 - online
Webinár:
3 významné zmeny v zákone o DPH od 15. 11. 2021 a 1. 1. 2022 so Soňou Ugróczy


+ 28. 10. 2021 - online
Webinár:
Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky s Jankou Motyčkovou


+ 29. 10. 2021 - online
Webinár:
Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1.1.2022 a vybrané problémy v praxi s Vladimírom Ozimým


NOVÉ:
+ 16. 11. 2021 - online
Webinár:
SZČO, spoločníci, konatelia - dane a odvody, Zákonník práce, dôchodky, materské…
s Jozefom Mihálom


NOVÉ:
+ 18. 11. 2021 - online
Webinár:
Prvá pomoc od septembra 2021 + nový Kurzarbeit od januára 2022
s Jozefom Mihálom


NOVÉ:
+ 24. 11. 2021 - online
Webinár:
Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1.1.2022 a vybrané problémy v praxi s Vladimírom Ozimým


ODBORNÉ KURZY

Beauty techniky

+ 25. 10. - 19. 11. 2021
Manikér - manikérka,
modul Nechtová modelácia UV gélom


+ 22. 11. - 17. 12. 2021
Manikér - manikérka,
modul Nechtová modelácia akrylom


ODB. SPÔSOBILOSTI

Elektrotechnici

+ 23. - 26. 11. 2021
Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ (§ 24)

+ 2. 12. 2021
Aktualizačná odborná príprava

+ 2. - 4. 12. 2021
Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov (§ 21, 22 a 23) - spojené s vydaním osvedčenia

  A+design
© 2005 - 2021 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen